Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, en av Norges mest attraktive byer. En liten time fra Oslo, der Glomma renner ut i havet, finner du Fredrikstad. Med våre 82.000 innbyggere er vi landets tiende største kommune. Fredrikstad er i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og variert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt botilbud og et variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og/eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Naturforvalter for friområder og skjærgård - Virksomhet park

Arbeidssted
Det er nå ledig en 100 % fast stilling som naturforvalter ved Virksomhet park, Etat for bydrift i Seksjon for teknisk drift.

Virksomhet park har 20 ansatte og ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av parker, grøntområder, friområder, skjærgårdstjeneste, lekeplasser og tur- og lysløyper i Fredrikstad kommune.

Hovedoppgaver
Stillingen som naturforvalter innebærer en arbeidsdag preget av faglig utfordringer, stå-på vilje og mye humor. Vi kan tilby allsidige oppgaver med utgangspunkt i områdene nedenfor:

  • Forvaltning av friområder og rekreasjonsområder
  • Planlegging og tilrettelegging for skjærgårdstjenesten
  • Oppfølging, avtaleinngåelse og tilrettelegging på offentlige badeplasser og i friområder
  • Saksbehandling og stor kundekontakt innenfor tjenesteområdene til Virksomhet park
  • Tett samarbeid med virksomhetens utemannskap
  • Andre oppgaver innen virksomhetens ansvarsområde kan påregnes

Arbeidet innebærer samarbeid med svært mange fagfelt og organisasjoner både i og utenfor kommunen. Du må være strukturert, like varierte arbeidsoppgaver og kunne ta initiativ. Som offentlig saksbehandler må du beherske norsk skriftlig og muntlig godt. I denne jobben har du mulighet til å gjøre et arbeid som virkelig synes, og som bidrar til å sikre og videreutvikle felleskapets grønne verdier.

Kvalifikasjonskrav
Du må ha relevant høyere utdanning, fortrinnsvis mastergrad innen naturforvaltning. Andre relevante studieretninger kan tas i betraktning, også bachelorgrad.
Du må beherske norsk godt, både muntlig og skriftlig.
Du må ha førerkort klasse B.

Ønskede kvalifikasjoner
Erfaring fra offentlig forvaltning kan være en fordel.

Personlige egenskaper
Vi ønsker at du har en positiv innstilling og at du er fleksibel, selvgående og effektiv. Du må være strukturert, like varierte arbeidsoppgaver og kunne ta initiativ. Stillingen innebærer mye kontakt med innbyggere, egen organisasjon og andre aktører. Det er en utadvendt jobb, og evnen til både å samarbeide og jobbe selvstendig vil vektlegges. Du må ha interesse for natur og friluftsliv og trives i et dynamisk arbeidsmiljø.

Vi kan tilby
Vi kan tilby en variert arbeidsdag i et godt, faglig miljø, hvor din innsats får stor betydning for natur, miljø og friluftsliv. Stillingen vi gi deg en stor kontaktflate og du vil samarbeid mye med andre. Stillingen følger Fredrikstad kommunes retningslinjer om fleksibel arbeidstid. Fredrikstad kommune har gode pensjons- og forsikringsordninger i KLP/SPK.

Lønnsopplysninger
Lønn etter avtale og i tråd med Fredrikstad kommunes lønns- og stillingsregulativ. Stillingskode 8084, internkode 8664, overingeniør.

Søknad sendes
Fredrikstad kommune benytter kun elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no/stillinger for å søke.

Dersom du er intern søker kan du gå inn på FREKIT, Enterprise personalia, velg fanen Hjem og trykk på ledige stillinger.

Attester/vitnemål skal ikke skannes inn som vedlegg, men tas med til evt. intervju.

Spørsmål om innlogging/søknadsprosess rettes til Wenche Lise Andreassen, tlf. 69361482, e-post wlan@fredrikstad.kommune.no.

Offentlighet
Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Søkere som har bedt om unntak fra offentlighet vil bli varslet dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (offentlighetsloven §25). Det vil gå frem av den offentlige søkerlisten hvor mange søkere det har vært til stillingen, søkerens navn, alder, poststed, nåværende arbeidstittel og kjønn.