Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, en av Norges mest attraktive byer. En liten time fra Oslo, der Glomma renner ut i havet, finner du Fredrikstad. Med våre 82.000 innbyggere er vi landets tiende største kommune. Fredrikstad er i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og variert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt botilbud og et variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og/eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Avfallsplanlegger ved Virksomhet renovasjon

Arbeidssted
Etat for vann, avløp og renovasjon leverer samfunnskritiske tjenester til innbyggere i Fredrikstad. Virksomhet renovasjon sørger for at avfall og slam blir samlet inn og behandlet på best mulig måte, og har ansvar for kommunens biler og maskiner.

Virksomhet renovasjon søker nå etter avfallsplanlegger. Vi søker deg som har høy interesse for dette fagområdet, og ønsker å bidra til å løfte arbeidet innen utvikling av fremtidsrettede avfallsløsninger for kommunens innbyggere. Sirkulærøkonomi er et innsatsområde for oss, og vi søker noen som har stor interesse for dette feltet. Vi skal legge til rette for at innbyggerne får gode avfallsløsninger som også stimulerer til økt kildesortering. Vår nye avfallsplanlegger vil være en viktig bidragsyter til at vi når målene våre på disse områdene. Virksomhet renovasjon har totalt 60 ansatte, hvorav 48 jobber med avfallsinnsamling og forvaltning av husholdningsavfall på vegne av kommunen.

For å sikre fortsatt leveranse av gode tjenester til innbyggerne og samtidig møte endrede krav og muligheter i fremtiden, har virksomheten behov for å styrke sin administrasjon. Avfallsbransjen er i rivende utvikling, og vi ønsker deg som vil være med på denne utviklingen med på laget. Det er ønskelig å styrke kompetansen i virksomheten på strategisk nivå samt utvikling av vårt tjenestetilbud. Virksomheten har nå ledig en 100 % fast stilling innen avfallsplanlegging.

Vi kan tilby
Virksomhet renovasjon har mange spennende oppgaver og flere pågående prosjekter for den som tilsettes. Vi kan tilby faglige utfordringer i et meget godt arbeidsmiljø og vi oppfordrer nyutdannede til å søke.

Hovedoppgaver

 • Avfallsplanlegging innen kommunens ansvarsområder og i henhold til gjeldende avfallsplan
 • Statistikk og rapportering til tilsynsmyndigheter
 • Ajourhold og utvikling av virksomhetens IT- og fagsystemer
 • Igangsette og drive prosjekter fortrinnsvis av strategisk og utviklingsmessig art, samt fullføre disse
 • Bidra til at vi når våre mål innen sirkulærøkonomi og kildesortering


Kvalifikasjonskrav

 • Relevant universitets-/høgskoleutdanning innen teknisk, naturvitenskaplige eller samfunnsfaglige fag, fortrinnsvis relatert til fag innenfor avfall, natur og/eller klima.
 • Gode norskkunnskaper og god skriftlig og muntlig fremstillingsevne


Ønskede kvalifikasjoner

 • Dokumentert erfaring innen avfallsbransjen.
 • Erfaring med anbud og kontraktsoppfølging samt gjeldende regelverk
 • Kjennskap til næringsavfallsvirksomhet og regelverk
 • God kunnskap om (slutt)behandlingsløsninger for ulike typer avfall

Personlige egenskaper
Gode samarbeidsegenskaper og evne til å arbeide selvstendig, strategisk og analytisk er viktig i denne stillingen. Vi ser etter en kollega som er positiv, fremoverlent og engasjert, og som ser muligheter innen innovative, digitale og fremtidsrettede utviklingsløsninger.

Lønnsopplysninger
Stillingen lønnes etter avtale og i tråd med Fredrikstad kommunes lønns- og stillingsregulativ.

Arbeidstakere tilsettes i Fredrikstad kommune etter gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler.

Søknad sendes
Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no/stillinger.

Dersom du er intern søker kan du gå inn på FREKIT, Enterprise personalia, velg fanen Hjem og trykk på ledige stillinger.

Spørsmål vedrørende innlogging/søknadsprosess rettes til Hege Klerud, telefon: 69 36 14 04, e-post: hegkle@fredrikstad.kommune.no

Attester, vitnemål og referanser medbringes ved evt. intervju.

Offentlighet
Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak fra offentlighet, dersom dette ikke kan imøtekomme (offentlighetslovens § 25). Det vil gå frem av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen, og hvilket kjønn de har.