Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, en av Norges mest attraktive byer. En liten time fra Oslo, der Glomma renner ut i havet, finner du Fredrikstad. Med våre 83.000 innbyggere er vi landets åttende største by. Fredrikstad er i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og variert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt botilbud og et variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og/eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.
MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Virksomhetsleder - Hjemmesykepleie Nord - Etat hjemmesykepleie

Har du evne til å se helheten, sette strategisk retning og ta beslutninger?

Arbeidssted

Vi har en spennende og utfordrende 100 % stilling som virksomhetsleder i hjemmesykepleien Nord ledig.

Etat hjemmesykepleie i Fredrikstad består av seks virksomheter. Fire av virksomhetene gir sykepleie til hjemmeboende pasienter. De fire virksomhetene er geografisk inndelt og de to øvrige etatens Ressursenhet og Medisinske tjenester.

Du vil få hovedansvaret for at hjemmesykepleie Nord gir god sykepleie til hjemmeboende i distriktet fra sentrum til Solli, Lahelle, Bydalen, Trara, Lisleby og Rolvsøy. Kontoret ditt vil ligge i hensiktsmessige lokaler ved Glemmen, med gratis parkeringsmuligheter, og kort vei til kollektivtransport. Vi har ca. 400 pasienter i alle aldre og med ulike behov for bistand. Vi er organisert i 3 team som ledes av hver sin avdelingssykepleier. Virksomheten har tilsammen 66 årsverk fordelt på tre team. Virksomheten har en høy heltidsandel med ulik kompetanse.

Etat hjemmesykepleie i Fredrikstad har fokus på å levere tjenester som virker, er trygge og rettferdig fordelt. De faglige oppgavene har økt i omfang og kompleksitet. Stadig flere pasienter har sammensatte helseutfordringer, og utvikling av stadig mer teknisk avansert utstyr gjør at vi trenger ansatte med høy kompetanse og faglig engasjement.

Vi kan tilby

 • en utfordrende og spennende lederstilling i en hyggelig kystby med et rikt kulturliv
 • arbeid på et innovasjonsrettet og verdibasert fagområde
 • godt arbeidsmiljø, med dyktige og engasjerte kollegaer som utvikler og bygger hverandre gode
 • gode pensjons- og forsikringsordninger
 • deltakelse i kommunens lederopplæringsprogram
 • lønn etter avtale
 • stillingen er unntatt arbeidstidsbestemmelsene og du får 10 kompensasjondager for dette i året
Hovedoppgaver vil være
 
 • faglig ansvarlig for at tjenesteytingen i virksomheten drives iht. gjeldende lover, forskrifter og planer
 • budsjettansvar og ansvarlig for at virksomheten drives innenfor tildelt økonomisk ramme
 • personalansvar, herunder ansvarlig for helse, miljø og sikkerhet (HMS)
 • ansvarlig for virksomhetens totale drift.
 • ansvar for å etablere nødvendige arenaer for tverrfaglig samarbeid
Sammen med etatens lederteam skal du bygge og videreutvikle Etat hjemmesykepleie for å møte dagens og framtidens behov. Du skal være med å etablere nødvendige arenaer for godt samspill og tverrfaglig samarbeid og bidra til at kommunens, seksjonens og etatens visjoner, mål og planer blir realisert.
 
Kvalifikasjonskrav er
 
 • bachelor i sykepleie, med norsk autorisasjon
 • relevant ledererfaring
 • relevant lederutdanning innen organisasjon og ledelse
 • at stillingsinnehaver uten formell kompetanse innen ledelse, opparbeider seg dette gjennom videreutdanning i ledelse, innen avtalt tid
 • god økonomiforståelse
 • god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • god kjennskap til relevant lovverk
Ønskede kvalifikasjoner og personlige egenskaper er
 
 • kjennskap til offentlig sektor
 • relevant arbeidserfaring fra fagområdet
 • god relasjonsbygger, med evne til å motivere og lede ulike medarbeidere, og samarbeide på ulike nivå i organisasjonen
 • innflytelsesrik og konstruktiv, med evne til å skape engasjement og påvirke beslutninger
 • strukturert, med evne til å utarbeide korte- og langsiktige planer og koordinere ressurser
 • gjennomføringsevne
 • god lagspiller, som oppmuntrer til delingskultur og skaper et inkluderende og utviklende arbeidsmiljø
 • trygg og tydelig i lederrollen, med pågangsmot og evne til å håndtere krevende perioder
 • gode kommunikasjonsevner, med evne til å formidle klare budskap og tilbakemeldinger
 • resultatorientert, med evne til definere mål og fremme effektivitet
Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt. Vi ønsker at det i søknaden gis uttrykk for egne tanker om lederrollen. Beskriv gjerne også hvorfor din erfaring/lederkarriere gjør deg kvalifisert til denne stillingen.
 
Lønnsopplysninger
 
Arbeidstakere tilsettes i Fredrikstad kommune i henhold til lover, reglement og tariffavtale. Prøvetiden er på 6 måned.
 
Politi / Tuberkulose attest
 
Skjemaet "Tuberkulose og MRSA-kontroll ved ansettelser og utenlandsreiser", skal fylles ut av alle personer som skal tiltre stilling innen helse- og omsorgstjenester. Politiattest fremlegges - ikke eldre enn 3 mnd.
 
Offentlighet
 
Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Søkere som har bedt om unntak fra offentlighet, vil bli varslet dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (offentlighetsloven § 25). Det vil framgå av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen og hvilket kjønn de har.
 

Søknad sendes

Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no under ledige stillinger.

Spørsmål om innlogging/søknadsprosess rettes til Linda K. Johnsen tlf. 69 33 26 31 eller liajoh@fredrikstad.kommune.no

Dersom du er intern søker, kan du gå inn på FREKIT, Enterprise Personalia, velg fanen Hjem og trykk på ledige stillinger.