Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, en av Norges mest attraktive byer. En liten time fra Oslo, der Glomma renner ut i havet, finner du Fredrikstad. Med våre 83.000 innbyggere er vi landets åttende største by. Fredrikstad er i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og variert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt botilbud og et variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og/eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.
MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Rektor/ virksomhetsleder ved Cicignon skole

I Fredrikstad kommune er det ledig 100 % fast stilling som virksomhetsleder/ rektor ved Cicignon skole. Stillingen er ledig fra 1. februar, tiltredelse etter avtale.

Cicignon skole er en 1-10 skole med omtrent 500 elever og 70 ansatte. SFO har 60 barn. Skolen har en stor andel elever med flerkulturell bakgrunn. Trivselen blant elevene og medarbeiderne er høy, og skolen fremstår på mange måter som et samfunn i miniatyr.

Cicignon skole jobber aktivt med fagfornyelsen LK20. Dette arbeidet foregår i det profesjonsfaglige fellesskapet i fellestid, i seksjoner og på trinnene. Skoleåret 2021/2022 deltar skolen i et DEKOMP-samarbeid med Høgskolen i Østfold der tema er lærerens profesjonsfaglige digitale kompetanse sett opp mot lesing og begrepstrening. Skolen er også en RØRE- skole, og har fokus på læring gjennom fysisk aktivitet.

Skolen er en moderne skole med varierte undervisningslokaler som gir godt rom for tilpasset opplæring. Skolen har et tiltalende arkitektonisk uttrykk og har et stort fellesområde plassert sentralt i bygningsmassen med daglig åpen kantine. Skolen tilbyr også gratis frokost til elever, medarbeidere og foresatte. Skolen har også et kommuneomfattende innførings-tilbud til elever som nylig har kommet til Norge.

Skolens ledelse består av rektor, to inspektører og en SFO-leder. Cicignon skole ligger sentralt til ved jernbanen og ferjeleiet i Fredrikstad. Fra skolen er det kort vei til Gamlebyen, Isegran, svømmehall og andre by-fasiliteter. Det er også kort vei til skogsområder.

Cicignon skole er en travel og hyggelig arbeidsplass, og vi søker deg som vil være med å bidra til at skolen er et godt og utviklende sted for elever og ansatte.

Alle som arbeider i Fredrikstadskolen har som felles målsetting å skape skolehverdager der elevene opplever mestring og lærelyst, - og samtidig rustes til å møte fremtidens utfordringer. Utvikling av lærelyst legger grunnlag for livslang læring. Opplevelse av mestring gir mot til å gå løs på stadig nye utfordringer, faglig og sosialt.

Mer informasjon om Cicignon skole finnes på www.fredrikstad.kommune.no

Vi kan tilby

 • En spennende og utfordrende stilling i en kystby med et rikt kulturliv.
 • Godt faglig lederfellesskap sammen med 30 andre rektorer.
 • Hyggelig arbeidsmiljø med høy kompetanse og engasjerte kolleger.
 • Godt støtteapparat på kommunalt nivå.
 • Deltagelse i kommunens lederutvikling-tilbud.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.

 

Kvalifikasjonskrav:

 • Godkjent utdanning for tilsetting og undervisning i grunnskolen.
 • Tilleggsutdanning innenfor administrasjon og ledelse, rektorutdanning eller lignende.
 • Undervisningserfaring fra grunnskole.
 • Ledererfaring innenfor grunnskoleområdet.
 • God økonomisk forståelse og kjennskap til lov og avtaleverk.
 • Erfaringer fra å lede skolebasert utviklingsarbeid.
 • God IKT-kompetanse og bruker IKT som verktøy i arbeid som skoleleder.
 • Gode kommunikasjonsevner på norsk; skriftlig og muntlig.


Ønskede kvalifikasjoner og personlige egenskaper:

 • Er en samlende og tydelig leder med samfunnsengasjement og visjoner for skolens utvikling og egenart.
 • Er en lagbygger som kommuniserer og samarbeider godt med barn og voksne, samt utnytter mangfoldet i miljøet på en utviklende måte.
 • Har pågangsmot, godt humør og er løsningsorientert.
 • Er opptatt av elevenes læring og er en pådriver for å utvikle skolen i henhold til skolens, kommunens og nasjonale mål.
 • Har et blikk for skolens rolle, lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
 • Er trygg og uredd i lederrollen, ivaretar medvirkning, tar beslutninger og har gjennomføringskraft.
 • Har god systemforståelse, god kjennskap til skolens styringsdokumenter, samt HMS-arbeid.
 • Har gode samarbeidsevner og er en aktiv bidragsyter i skolemiljøet og i rektorkollegiet.

Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet. Vi ønsker at det i søknaden gis uttrykk for egne tanker om lederrollen i en barne- og ungdomsskole.

Lønnsopplysninger
Avlønning i stillingskode 9951, internkode 6240, rektor, lønnssats kr. 844.230 per år. Arbeidstakere tilsettes i Fredrikstad kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler, herunder pliktig medlemskap i pensjonskasse.

Prøvetiden er 6 måneder.

Stillingen er unntatt arbeidstidsbestemmelsene iht. arbeidsmiljøloven § 10-12. Som kompensasjon for dette har virksomhetsleder 10 fridager pr år, iht. Hovedtariffavtalens § 6.3. Kompensasjonen kan alternativt tas i tilsvarende antall daglønner.

Ansettelser forutsetter fremlegging av godkjent politiattest ikke eldre enn 3 måneder. Tuberkuloseattest i henhold til forskrift.

Søknad sendes
Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no under ledige stillinger/kunngjøringer. Spørsmål vedrørende innlogging/søknadsprosess rettes til Marit Elisabeth Johansen, tlf. 69 30 61 67.

Dersom du er intern søker kan du gå inn på FREKIT, Enterprise personalia, velg fanen Hjem og trykk på ledige stillinger.

Offentlighet
Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak fra offentlighet, dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (offentlighetslovens § 25). Det vil gå fram av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen, og hvilket kjønn de har.