Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, en av Norges mest attraktive byer. En liten time fra Oslo, der Glomma renner ut i havet, finner du Fredrikstad. Med våre 83.000 innbyggere er vi landets åttende største by. Fredrikstad er i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og variert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt botilbud og et variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og/eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Eiendomsforvalter med fagansvar grunneiendom

Hvem er vi?

Etat for bygg og eiendom i Seksjon for teknisk drift forvalter, drifter og vedlikeholder kommunens grunneiendommer, formålsbygg og boliger. Etaten består av cirka 300 ansatte og forvalter 500 000 m2 formålsbygg, 21 000 daa eiendom, 1100 kommunale utleieboliger og omsetter for ca. 500 millioner årlig.

Forvaltningen har primært forvaltningsansvar for kommunens grunneiendommer på ca. 21 000 daa, samt kommunens formålsbygg med et samlet bebygd areal på ca. 450.000 m2. Fagområde formålsbygg har også ansvaret for innleie av bygg i det private markedet etter behov i kommunen.

Ved faggruppe grunneiendom søker vi nå etter en dyktig og engasjert eiendomsforvalter med fagansvar for grunneiendomsforvaltningen, hvor det i dag er to faste ansatte. Stillingen er en fast heltidsstilling som per i dag rapporterer direkte til leder for Forvaltningsstab. Fredrikstad kommune er i omstilling, og alle nivåer jobber kontinuerlig med å forbedre og utvikle seg. Interne justeringer av organisatorisk struktur og oppgaver må derfor kunne påregnes.

Vi kan tilby

Vi kan tilby en spennende jobb med muligheten til å være med på utviklingen av en relativt ny forvaltningsenhet, og gode forutsetninger for faglig fordypning. Arbeidsmiljøet består av engasjerte og dyktige kolleger som motiveres av å ivareta fellesskapets realverdier. Vi har fleksibel arbeidstid og gode pensjonsordninger, og har kontorlokaler midt i Fredrikstad sentrum.

Hovedoppgaver:

 • ansvar for enhetens faglige leveranser og oppgaveprioritering
 • bidra til utvikling av enheten og eiendommene
 • forvaltning av kommunens grunneiendommer

Andre viktige oppgaver i stillingen:

 • forvaltning/innløsning av festeforhold
 • inngåelse av rettighetsavtaler
 • erverv av grunn og rettigheter i forbindelse med utbyggingsprosjekter
 • gjennomføre salg og kjøp av kommunal grunn
 • bistå ved ekspropriasjon
 • representere kommunen som grunneier og ivareta grunneierinteresser

I tillegg til ansvaret for faggruppens faglige utvikling, vil du ha ansvar for egen saksportefølje og for forberedelse av saker til politisk behandling. Avhengig av kvalifikasjonene til den som tilsettes kan det være aktuelt å tillegge stillingen andre oppgaver innenfor virksomhetens ansvarsområde.

Kvalifikasjonskrav:

 • Mastergrad innen eiendomsfag, eksempelvis jordskiftekandidat fra NMBU eller lignende relevant utdanning på masternivå
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra grunnerverv, forhandlinger og konflikthåndtering
 • Relevant erfaring fra offentlig forvaltning, med forståelse for samspillet mellom politikk og administrasjon

Personlige egenskaper

 • Du er analytisk og har evne til å se helheten
 • Du trives med å ha en synlig og aktiv rolle, er utadvendt og relasjonsskapende
 • Du er faglig tillitsvekkende og trygg
 • Du har evne til å inspirere og engasjere, samtidig som du er tydelig i dine forventninger og tilbakemeldinger
 • Du er ydmyk for andres faglighet og er opptatt av utvikling og nytenkning
 • Du er god til å dele kunnskap og samarbeide med andre
 • Du er ambisiøs og målbevisst, og samtidig strukturert, leveringsdyktig og serviceinnstilt

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Lønnsopplysninger

Stillingen lønnes etter avtale og i tråd med Fredrikstad kommunes lønns- og stillingsregulativ, avhengig av kompetanse og erfaring.

Søknad sendes

Fredrikstad kommune benytter kun elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no/stillinger. Dersom du er intern søker kan du gå inn på FREKIT, Enterprise personalia, velg fanen Hjem og trykk på ledige stillinger. Attester/vitnemål skal ikke skannes inn som vedlegg, men tas med til eventuelt intervju.

Spørsmål om innlogging/søknadsprosess rettes til konsulent Hege Klerud, tlf. 69 36 14 04, e-post hegkle@fredrikstad.kommune.no

Spørsmål om stillingen rettes til Glenn R. Andreassen, konstituert etatssjef, mobil 916 53 918, e-post gleand@fredrikstad.kommune.no eller André H. Aanes, virksomhetsleder, mobil 459 69 737, e-post andaan@fredrikstad.kommune.no.

Offentlighet

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Søkere som har bedt om unntak fra offentlighet vil bli varslet dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (offentlighetsloven §25). Det vil gå frem av den offentlige søkerlisten hvor mange søkere det har vært til stillingen, søkerens navn, alder, poststed, nåværende arbeidstittel og kjønn.