Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, en av Norges mest attraktive byer. En liten time fra Oslo, der Glomma renner ut i havet, finner du Fredrikstad. Med våre 83.000 innbyggere er vi landets åttende største by. Fredrikstad er i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og variert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt botilbud og et variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og/eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Undervisningsinspektør Manstad skole

I Fredrikstad kommune er det ledig 100% stilling som undervisningsinspektør ved Manstad skole. Stillingen er ledig for tiltredelse 01.08.2022 eller etter nærmere avtale.

Manstad skole er en barneskole med 425 elever og 50 ansatte. 120 elever går på SFO og omlag 1/3 av våre elever har rett til skoleskyss. Skolens ledelse består av undervisningsinspektør, SFO-leder og rektor.

Skolen ligger i vakre Onsøy, ca 15 km vest for Fredrikstad sentrum. Skolens inntaksområde favner bredt med kystområde, landsbygd og boligfelt.

Manstad skole jobber aktivt med implementering av nytt læreplanverk LK20. Skolens utviklingsarbeid inneværende skoleår er sentrert rundt profesjonsfaglig digital kompetanse og skjer i samarbeid med Høgskolen i Østfold innenfor ordningen DeKomp. Skolen har søkt om å få delta videre i DeKomp kommende skoleår, da med utviklingsområdet tverrfaglighet og tverrfaglige tema i opplæringen.

Manstad skoles visjon er å være en trygg og positiv arena med læring i sentrum, og har positiv involvering og samhandling som sosialpedagogisk grunntanke. Manstad skole er en travel og hyggelig arbeidsplass hvor vi er opptatt av å spille på lag med hverandre. Vi søker deg som vil være med å bidra til at skolen skal være et godt og utviklende sted for både elever og ansatte.

Fredrikstadskolen arbeider målrettet for å skape skolehverdager der elevene opplever mestring og lærelyst.

Mer informasjon om skolen finnes på https://www.fredrikstad.kommune.no/skoler/manstad-skole/


Vi kan tilby

 • En spennende og utfordrende lederstilling
 • Et hyggelig arbeidsmiljø med kompetente og engasjerte kolleger
 • Deltagelse i lederutvikling internt i Fredrikstad kommune
 • Mulighet for å bli prioritert til rektorutdanning innenfor den nasjonale ordningen "Kompetanse for kvalitet"
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger i Statens Pensjonskasse.


Aktuelle arbeidsområder

 • Være en konstruktiv medspiller i skolens lederteam
 • Delta aktivt i planlegging og drift av skolen
 • Være en pådriver i skolens utviklingsarbeid og prosjekter
 • Representere skolen og delta i relevante møtefora
 • Ha kjennskap til ledelsens totale arbeidsfelt og kunne gå inn i disse ved behov
 • Kunne løse oppgavene som samlet ligger til undervisningsinspektør
 • Ha løpende kontakt med elever og foresatte
 • Utføre andre oppgaver etter avtale med rektor


Skolen har en undervisningsinspektør. Det ligger pr d.d ikke undervisning til stillingen. Det tas forbehold om organisasjonsmessige endringer.


Kvalifikasjonskrav:

 • Godkjent formell kompetanse for tilsetting og undervisning i grunnskolen
 • Undervisningspraksis fra grunnskolen
 • Gode kommunikasjonsevner på norsk, både skriftlig og muntlig
 • Svært gode IKT-kunnskaper og systemforståelse og evnen til å tilegne deg endringer
 • Erfaring fra å drive utviklingsarbeid i en lærende organisasjon
 • Stor arbeidskapasitet, er ansvarsbevisst og kan jobbe selvstendig


Ønskede kvalifikasjoner og personlige egenskaper:

 • Lederutdanning og/eller relevant ledererfaring
 • Sosialpedagogisk eller spesialpedagogisk kompetanse
 • Stor arbeidskapasitet, er ansvarsbevisst og kan jobbe selvstendig
 • Evne til å bygge gode relasjoner til ansatte for å støtte og veilede
 • Personlige egenskaper som gjør deg egnet for en jobb som operativ leder
 • Kan holde fokus på arbeidsoppgaver som understøtter gode læringsbetingelser for elevene
 • Er fleksibel, løsningsfokusert og har evne til å ta gode beslutninger i en hektisk hverdag
 • Har kjennskap til lov og avtalerett
 • Godt humør, pågangsmot og er utviklingsorientert

 
Lønnsopplysninger

Stillingen lønnes i stillingskode 9954, internkode 7244, undervisningsinspektør, årslønn kr.722.000.

Arbeidstakere tilsettes i Fredrikstad kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler, herunder pliktig medlemskap i pensjonskasse.

Prøvetiden er 6 måneder.

Ansettelser forutsetter fremlegging av godkjent politiattest ikke eldre enn 3 måneder. Tuberkuloseattest i henhold til forskrift.


Søknad sendes

Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no under ledige stillinger/kunngjøringer. Link til stillingen finner du under "søk på stilling" knappen på denne siden.

Spørsmål vedrørende innlogging/søknadsprosess rettes til Marit Elisabeth Johansen, tlf. 69 30 61 67 eller e-post: jome@fredrikstad.kommune.no.

Dersom du er intern søker kan du gå inn på FREKIT, Enterprise Personalia, velg fanen Hjem og trykk på ledige stillinger.


Offentlighet

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak fra offentlighet, dersom dette ikke kan imøtekommes (offentlighetslovens § 25.) Det vil gå fram av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen, og hvilket kjønn de har.