Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, en av Norges mest attraktive byer. En liten time fra Oslo, der Glomma renner ut i havet, finner du Fredrikstad. Med våre 83.000 innbyggere er vi landets åttende største by. Fredrikstad er i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og variert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt botilbud og et variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og/eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Virksomhetsleder medisinske tjenester - Etat hjemmesykepleie

Vil du lede og videreutvikle det viktige akuttmedisinske tjenestetilbud til Fredrikstad kommune sine innbyggere?

Vi tilbyr en sentral lederrolle i seksjon Helse og velferd, med ansvar for medisinske tjenester som består av kritiske enheter som legevakt, overgrepsmottak, akutte døgnplasser, rehabiliteringsavdeling, helsevakt, natt- og trygghetspatrulje og legetjenesten.

Vi tilbyr en spennende og variert lederstilling, hvor mangfoldet av oppgaver gjør at de rundt 160 årsverkene inneholder et bredt spekter av profesjoner. Videre tilbyr vi et godt arbeids-miljø bestående av teamorienterte og stolte ledere og medarbeidere, som heier på hverandre!

Nå ser vi frem til å høre fra deg!

Arbeidsoppgaver

 • Strategisk ledelse med ambisjoner om videreutvikling og leveranse av tjenester
 • Faglig ansvar for kvaliteten og koordinering av tjenesteytingen og virksomheten
 • Sikre gode og kostnadseffektive tjenester og best mulig ressursutnyttelse
 • På-tvers samarbeid med øvrige virksomhetsledere, etatsledere og faggrupper
 • Dialog og samarbeid med spesialisthelsetjenesten og nødetatene
 • Personal- og økonomiansvar, samt systematisk HMS-arbeid


Kvalifikasjoner

 • Ledererfaring, gjerne fra større kompetanseorganisasjoner i privat/offentlig sektor
 • Høyskole/universitetsutdanning minimum bachelor, fortrinnsvis innen helsefag
 • Vi tilrettelegger for videreutdanning hvis formell lederutdanning mangler
 • Erfaring fra arbeid med organisasjonsutvikling, personal- og økonomistyring
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, både faglig og relasjonelt
 • God språkforståelse og formidlingsevne, både norsk skriftlig og muntlig
 • Kjennskap til relevant lovverk er en fordel
 • Digital kompetanse


Personlige egenskaper

 • Utviklingsorientert med fokus på modernisering og effektiv oppgaveløsning
 • Involverende og motiverende lederskap, med tydelig engasjement for våre mål
 • God arbeidskapasitet med en strukturert arbeidsform, med evne til å lytte, reflektere og prioritere
 • God organisasjonsforståelse, du er metodisk og systematisk i din tilnærming og samarbeider godt med ulike ledernivå og faggrupper
 • Høy integritet og verdiorientert, med godt humør og en positiv innstilling

Personlige egenskaper er viktig for oss og vil bli tillagt stor vekt


Vi kan tilby

 • En spennende og variert lederstilling i et samfunnsoppdrag som sikrer og utvikler gode helsetjenester til våre innbyggere
 • En dyktig og utviklingsorientert ledergruppe med bl.a. fem andre virksomhetsledere, samt viktig på-tvers arbeid i kommunen for øvrig
 • Spennende og utviklende samarbeid med Sykehuset Østfold, spesialisthelsetjenesten, andre kommuner, øvrige nødetater
 • Gode muligheter for egenutvikling i forhold til ledelse og fag, eksempelvis gjennom kommunen sitt gode lederopplæringsprogram, samt via aktuelle fagsamlinger
 • En mulighetsorientert og ambisiøs arbeidsgiver med visjoner og ambisjoner, eksempelvis i forhold til samarbeidet med andre kommuner, nye helsebygg
 • En offensiv og robust kommune med et godt omdømme
 • Bedriftsidrettslag, gunstige treningstilbud ved treningssentre, gode leasingavtaler for el-sykkel
 • 10 ekstra fridager som kompensasjon for at stillingen er unntatt arbeidstids-bestemmelsene. Vi har fokus på fleksibilitet i arbeidsforholdet
 • Lønn etter avtale og gode pensjon- og forsikringsordninger i KLP

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og/eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke.

Politi / Tuberkulose attest
Skjemaet "Tuberkulose og MRSA-kontroll ved ansettelser og utenlandsreiser", skal fylles ut av alle personer som skal tiltre stilling innen helse- og omsorgstjenester. Politiattest fremlegges - ikke eldre enn 3 mnd.

Offentlighet
Opplysning om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak for offentlighet, dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (off.loven §25). Det vil gå frem av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen og hvilket kjønn de har.

Søknad sendes
Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no under ledige stillinger. Spørsmål om innlogging/søknadsprosess rettes til Linda K. Johnsen tlf. 69 33 26 31. Dersom du er intern søker, kan du gå inn på FREKIT, Enterprise Personalia, velg fanen Hjem og trykk på ledige stillinger.