Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, en av Norges mest attraktive byer. En liten time fra Oslo, der Glomma renner ut i havet, finner du Fredrikstad. Med våre 83.000 innbyggere er vi landets åttende største by. Fredrikstad er i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og variert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt botilbud og et variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og/eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Undervisningsinspektør Rød skole Onsøy

I Fredrikstad kommune er det ledig 100% stilling som undervisningsinspektør ved Rød skole Onsøy. Stillingen er ledig for tiltredelse 01.09.2022 eller etter nærmere avtale.

Rød skole er en barneskole med 380 elever og 48 ansatte. 150 barn benytter tilbudet på SFO. Skolens ledelse består av to undervisningsinspektører, SFO-leder og rektor.

Skolen ligger sentralt på Gressvik rett utenfor Fredrikstad sentrum og i umiddelbar nærhet til fine skog- og turområder. Fergene til sentrum ligger kun noen minutters gange unna. Vi har en stor og fin skolegård som åpner opp for varierte aktiviteter. Skolen har en godt samarbeid med FAU, og sammen skaper vi gode og trygge rammer for barna på Rød skole.

Rød skole er en travel og hyggelig arbeidsplass hvor vi er opptatt av å spille på lag med hverandre og mot felles mål. Vi søker deg som vil være med å bidra til at skolen skal fortsette å være et godt og utviklende sted for både elever og ansatte. Rød skole ønsker å være en spennende arbeidsplass der læring skjer. Vi søker deg som vil være med å jobbe for at fagfornyelsen skal merkes i alle rom, og at alle opplever å være en del av positive læringsfellesskap. På Rød skole kan vi tilby gode forutsetninger for faglig utvikling og samarbeid. Vi søker deg som trives med folk, læring og utvikling.

Alle som arbeider i Fredrikstadskolen har som felles målsetting å skape skolehverdager der elevene opplever mestring og lærelyst, - og samtidig rustes til å møte fremtidens utfordringer. Utvikling av lærelyst legger grunnlag for livslang læring. Opplevelse av mestring gir mot til å gå løs på stadig nye utfordringer, faglig og sosialt.

Vi kan tilby

 • Spennende og meningsfulle oppgaver
 • Et hyggelig arbeidsmiljø med kompetente og engasjerte kolleger
 • Deltagelse i lederutvikling internt i Fredrikstad kommune
 • Mulighet for å bli prioritert til rektorutdanning innenfor den nasjonale ordningen "Kompetanse for kvalitet"
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger i Statens Pensjonskasse


Arbeidsoppgaver

 • Koordinere og samarbeide om det spesialpedagogiske arbeidet
 • Noe undervisning
 • Aktiv deltaker i skolens lederteam
 • Planlegging og oppfølging av skolens drift herunder;
  • personaloppfølging og støtte
  • bemanningsplaner
  • økonomioppfølging
  • oppfølging av skolens bygg og utstyr
 • Bidra aktivt til og følge opp skolens faglige utviklingsarbeid
 • Sikre og bidra til skolens arbeid for å skape gode læringsmiljøer for elever og ansatte
 • Sikre og bidra til god samhandling og rutiner internt og eksternt
 • Lede og dokumentere møter med foresatte og eksterne instanser
 • Videreutvikle kultur for læring, refleksjon og forbedring
 • Bidra til at Rød skole har et inkluderende arbeidsmiljø med høyt nærvær
 • Andre oppgaver etter avtale med rektor


Kvalifikasjonskrav

 • Godkjent formell kompetanse for tilsetting og undervisning i grunnskolen
 • Undervisningspraksis fra grunnskolen
 • Erfaring fra å drive utviklingsarbeid i en lærende organisasjon
 • Gode kommunikasjonsevner på norsk, både skriftlig og muntlig


Ønskede kvalifikasjoner

 • Spesialpedagogisk og/eller sosial-pedagogisk kompetanse
 • Erfaring med ledelse
 • Gode IKT-kunnskaper
 • God systemforståelse


Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og relasjonsferdigheter
 • Evne til å bygge gode relasjoner til ansatte for å støtte og veilede
 • Evne til å håndtere ulike oppgaver i høyt tempo
 • Evne til å tenke helhetlig med fokus på mål og resultater
 • Effektiv og strukturert med god gjennomføringsevne
 • Evne til analytisk og strategisk nytenking
 • Godt humør, fleksibel og har pågangsmot


Lønnsopplysninger

Stillingen lønnes i stillingskode 9954, internkode 7244, undervisningsinspektør, årslønn kr.722.000.

Arbeidstakere tilsettes i Fredrikstad kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler,
herunder pliktig medlemskap i pensjonskasse.
Prøvetiden er 6 måneder.
Ansettelser forutsetter fremlegging av godkjent politiattest ikke eldre enn 3 måneder. Tuberkuloseattest i henhold til forskrift.

Søknad sendes
Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no under ledige stillinger/kunngjøringer. Link til stillingen finner du under "søk på stilling" knappen.

Spørsmål vedrørende innlogging/søknadsprosess rettes til
Marit Elisabeth Johansen tlf. 69 30 61 67, mail: jome@fredrikstad.kommune.no
og Karianne Bergli tlf. 69 30 61 81, mail: karibe@fredrikstad.kommue.no
Dersom du er intern søker kan du gå inn på FREKIT, Enterprise Personalia, velg fanen Hjem og trykk på ledige stillinger.

Offentlighet
Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak fra offentlighet, dersom dette ikke kan imøtekommes (offentlighetslovens § 25.) Det vil gå fram av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen, og hvilket kjønn de har.