Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, en av Norges mest attraktive byer. En liten time fra Oslo, der Glomma renner ut i havet, finner du Fredrikstad. Med våre 83.000 innbyggere er vi landets åttende største by. Fredrikstad er i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og variert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt botilbud og et variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og/eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Undervisningsinspektør Cicignon skole

I Fredrikstad kommune er det ledig 100% stilling som undervisningsinspektør ved Cicignon skole. Stillingen er ledig for tiltredelse 01.09.2022 eller etter nærmere avtale.

Cicignon skole er en 1-10 skole med omtrent 500 elever og 70 ansatte. SFO har ca. 100 barn. Skolen har en stor andel elever med flerkulturell bakgrunn og arbeider bevisst med å skape et inkluderende skolemiljø.

Cicignon skole jobber aktivt med fagfornyelsen LK20. Dette arbeidet foregår i det profesjonsfaglige fellesskapet i fellestid, i seksjoner og på trinnene. Et viktig tema i arbeidet med LK20 er å styrke lærerens profesjonsfaglige digitale kompetanse sett opp mot lesing og begrepstrening. Skolen er også en RØRE- skole, og har fokus på læring gjennom fysisk aktivitet.

Cicignon skole har lange historiske røtter som skolested og ble rundt år 2000 rehabilitert og utbygd. Skolen har et tiltalende arkitektonisk uttrykk og fremstår som et moderne og spennende skoleanlegg, med undervisningslokaler som gir gode rammer for tilpasset opplæring. Cicignon har en kulturarena med daglig åpen kantine. Skolen tilbyr også gratis frokost til elever, medarbeidere og foresatte. Skolen har også en innføringsklasse for nyankomne elever.

Skolens ledelse består av rektor, to inspektører og en SFO-leder. Cicignon skole ligger sentralt til ved jernbanen og ferjeleiet i Fredrikstad. Fra skolen er det kort vei til Gamlebyen, Isegran, svømmehall og andre by-fasiliteter. Det er også kort vei til skogsområder.

Cicignon skole er en travel og hyggelig arbeidsplass, og vi søker deg som vil være med å bidra til at skolen er et godt og utviklende sted for elever og ansatte.

Fredrikstadskolen arbeider målrettet for å skape skolehverdager der elevene opplever mestring og lærelyst, - og samtidig rustes til å møte fremtidens utfordringer.

Mer informasjon om Cicignon skole finnes på www.fredrikstad.kommune.no

Vi kan tilby

 • Spennende og meningsfulle oppgaver
 • Et hyggelig arbeidsmiljø med kompetente og engasjerte kolleger
 • Deltagelse i lederutvikling internt i Fredrikstad kommune
 • Mulighet for å bli prioritert til rektorutdanning innenfor den nasjonale ordningen "Kompetanse for kvalitet"
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger i Statens Pensjonskasse


Arbeidsoppgavene vil i hovedsak kunne være:

 • Inngå som en konstruktiv medspiller i skolens lederteam
 • Være en pådriver i skolens utviklingsarbeid og i skolerelaterte prosjekter
 • Delta aktivt i planlegging og drift av skolen
 • Lede/delta i tverrfaglige møter og samarbeid med andre instanser
 • Ha kjennskap til ledelsens totale arbeidsfelt og kunne løse oppgavene som samlet ligger til inspektørene
 • Ha løpende kontakt med elever og foresatte
 • Ha et særlig oppfølgingsansvar for ungdomstrinnet
 • Sikre og bidra til skolens arbeid med å skape et godt læringsmiljø
 • Sikre og bidra til god samhandling og rutiner internt og eksternt
 • Lede og dokumentere møter med foresatte og eksterne instanser
 • Videreutvikle kultur for læring, refleksjon og forbedring
 • Bidra til at Cicignon skole har et inkluderende arbeidsmiljø med høyt nærvær

Undervisningsinspektør må påregne å ha noe undervisning. Omfanget av undervisning vil variere ut fra intern fordeling av arbeidsoppgaver, og noe fra skoleår til skoleår.


Kvalifikasjonskrav

 • Godkjent formell kompetanse for tilsetting og undervisning i grunnskolen
 • Undervisningspraksis fra grunnskolen
 • Erfaring fra å drive utviklingsarbeid i en lærende organisasjon
 • Gode kommunikasjonsevner på norsk, både skriftlig og muntlig


Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring med ledelse
 • Gode IKT-kunnskaper
 • God systemforståelse
 • Kjennskap til lov- og avtalerett, særlig innenfor områdene vurdering, spesialundervisning og elevenes skolemiljø
 • Erfaring med beslutningsprosesser og erfaring med iverksetting og gjennomføring av disse


Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og relasjonsferdigheter
 • Evne til å bygge gode relasjoner til ansatte for å støtte og veilede
 • Evne til å håndtere ulike oppgaver i høyt tempo
 • Evne til å tenke helhetlig med fokus på mål og resultater
 • Effektiv og strukturert med god gjennomføringsevne
 • Evne til analytisk og strategisk nytenking
 • Godt humør, fleksibel og har pågangsmot


Lønnsopplysninger

Stillingen lønnes i stillingskode 9954, internkode 7244, undervisningsinspektør, årslønn kr.722.000.

Arbeidstakere tilsettes i Fredrikstad kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler, herunder pliktig medlemskap i pensjonskasse. Prøvetiden er 6 måneder.

Ansettelser forutsetter fremlegging av godkjent politiattest ikke eldre enn 3 måneder. Tuberkuloseattest i henhold til forskrift.

Søknad sendes
Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no under ledige stillinger/kunngjøringer. Link til stillingen finner du under "søk på stilling" knappen.

Spørsmål vedrørende innlogging/søknadsprosess rettes til: 
Marit Elisabeth Johansen, tlf. 69 30 61 67 eller mail: jome@fredrikstad.kommune.no
Karianne Bergli tlf. 69 30 61 81, mail: karibe@fredrikstad.kommune.no
eller Mona Evensen tlf. 69 30 61 26, mail: moneve@fredrikstad.kommune
Dersom du er intern søker kan du gå inn på FREKIT, Enterprise Personalia, velg fanen Hjem og trykk på ledige stillinger.

Offentlighet
Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak fra offentlighet, dersom dette ikke kan imøtekommes (offentlighetslovens § 25.) Det vil gå fram av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen, og hvilket kjønn de har.