Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, en av Norges mest attraktive byer. En liten time fra Oslo, der Glomma renner ut i havet, finner du Fredrikstad. Med våre 83.000 innbyggere er vi landets åttende største by. Fredrikstad er i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og variert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt botilbud og et variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og/eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Undervisningsinspektør Trara skole

I Fredrikstad kommune er det ledig 100% stilling som undervisningsinspektør ved Trara skole. Stillingen er ledig for tiltredelse 01.11.2022 eller etter nærmere avtale.

Trara skole er en barneskole (1.-7. trinn) med omtrent 365 elever og 55 ansatte. Skolens SFO har for tiden 135 barn. Trara skole en moderne skole som samtidig har mye historie, den er sentralt og idyllisk beliggende ved Glemmen videregående skole, Bratliparken og inngangen til Fredrikstadmarka. Skolens uteområder er nyoppussede og innbydende, det samme er skolens lavvo. Trara skole har eget svømmebasseng.

Trara skole jobber aktivt med fagfornyelsen LK20. Dette arbeidet foregår i det profesjonsfaglige fellesskapet i fellestid og på trinnene. Viktig i dette arbeidet er å styrke lærerens profesjonsfaglige digitale kompetanse.

Fra 2007 har Trara skole arbeidet med PALS-modellen, og siden 2019 utvidet det sosialpedagogiske perspektivet i samarbeid med DEMBRA. Trara skole har et positivt, flerkulturelt fellesskap hvor skolen arbeider målrettet for å skape hverdager der elevene opplever mestring og lærelyst, samtidig som de rustes til å møte fremtidens utfordringer. Opplevelse av mestring gir mot til å gå løs på stadig nye utfordringer, både faglig og sosialt. Trara skole er Røre-skole, Trivselslederskole og har også Trara-prosjektet/Prosjekt Skole-Fritid i samarbeid med FRID.

Trara skole samarbeider tett med lokalsamfunnet og omkringliggende kompetansesentra for å være faglig oppdaterte med tanke på de utfordringene og oppgavene som skolen til enhver tid møter. Trara skole er praksisskole for både lærer- og sosialfaglige studenter fra ulike studiesteder i landet.

Ledelsesressursen ved skolen er for tiden 200%. Inspektørstillingen vil tillegges noe undervisning. Omfanget av undervisning vil kunne variere ut i fra intern fordeling av arbeidsoppgaver, og fra år til år. Lederteamet ved skolen består av rektor, to undervisningsinspektører og daglig leder SFO.

For mer informasjon om Trara skole og SFO vises det til www.fredrikstad.kommune.no

Vi kan tilby

 • Spennende og meningsfulle oppgaver
 • Et hyggelig arbeidsmiljø med kompetente og engasjerte kolleger
 • Deltagelse i lederutvikling internt i Fredrikstad kommune
 • Mulighet for å bli prioritert til rektorutdanning innenfor den nasjonale ordningen "Kompetanse for kvalitet"
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger i Statens Pensjonskasse

Arbeidsoppgaver

 • Aktiv deltaker i skolens lederteam
 • Planlegging og drift av skolen, inkludert fraværshåndtering, timeplanarbeid og innkjøp av læremidler
 • Bidra aktivt til og følge opp i skolens faglige og sosiale utviklingsarbeid
 • Oppfølgingsansvar for trinn i samarbeid med øvrige ledelse
 • Støtte, veiledning og oppfølging av personale
 • Ha løpende kontakt med elever og foresatte
 • Være sentral i skolens arbeid med faglige og sosiale oppgaver
 • Sikre og bidra til god samhandling og rutiner internt og eksternt
 • Noe undervisning i fag og på trinn i henhold til undervisningskompetanse
 • Andre oppgaver som det er behov for at blir dekket og etter avtale med rektor
 • Ledergruppens arbeidsoppgaver er ikke statiske, og den som tilsettes må kunne ha evne til fleksibilitet og tåle endringer

Kvalifikasjonskrav

 • Godkjent formell kompetanse for tilsetting og undervisning i grunnskolen
 • Undervisningspraksis fra grunnskolen
 • Erfaring fra å drive utviklingsarbeid i en lærende organisasjon
 • Gode kommunikasjonsevner på norsk, både skriftlig og muntlig

Ønskede kvalifikasjoner

 • Sosial-pedagogisk kompetanse
 • Erfaring med ledelse
 • Gode IKT-kunnskaper
 • God systemforståelse

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og relasjonsferdigheter
 • Evne til å bygge gode relasjoner til ansatte for å støtte og veilede
 • Evne til å håndtere ulike oppgaver i høyt tempo
 • Evne til å tenke helhetlig med fokus på mål og resultater
 • Effektiv og strukturert med god gjennomføringsevne
 • Evne til analytisk og strategisk nytenking
 • Godt humør, fleksibel og har pågangsmot
 • Interesse for aktivitet, idrett og kultur
 • Personlig egnethet

Lønnsopplysninger
Stillingen lønnes i stillingskode 9954, internkode 7244, undervisningsinspektør, årslønn kr.722.000.

Arbeidstakere tilsettes i Fredrikstad kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler, herunder pliktig medlemskap i pensjonskasse (SPK).

Prøvetiden er 6 måneder.

Ansettelser forutsetter fremlegging av godkjent politiattest ikke eldre enn 3 måneder. Tuberkuloseattest i henhold til forskrift.

Søknad sendes
Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no under ledige stillinger/kunngjøringer. Link til stillingen finner du under "søk på stilling" knappen på denne siden.
Spørsmål vedrørende innlogging/søknadsprosess rettes til Marit Elisabeth Johansen tlf. 69 30 61 67, mail: jome@fredrikstad.kommune.no eller Eilen Bøhaugen tlf. 69 30 75 77, mail: eilboh@fredrikstad.kommune.no.
Dersom du er intern søker kan du gå inn på FREKIT, Enterprise Personalia, velg fanen Hjem og trykk på ledige stillinger.

Offentlighet
Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet.
Fredrikstad kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak fra offentlighet, dersom dette ikke kan imøtekommes (offentlighetslovens § 25.) Det vil gå fram av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen, og hvilket kjønn de har.