Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, en av Norges mest attraktive byer. En liten time fra Oslo, der Glomma renner ut i havet, finner du Fredrikstad. Med våre 83.000 innbyggere er vi landets åttende største by. Fredrikstad er i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og variert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt botilbud og et variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og/eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Psykolog - 2 faste stillinger 100%

Arbeidssted
Barneverntjenesten styrker tjenesten med to nyopprettede psykologstillinger.

Barnevernreformen har gitt større ansvar til det kommunale barnevernet. Det forebyggende arbeidet og tidlig innsats skal styrkes, og innsatsen skal bli bedre tilpasset barn og deres familiers behov. Vi søker etter dyktige, engasjerte og trygge medarbeidere til vår tjeneste som kan være med å videreutvikle dette arbeidet. Dere skal sammen med kollegaer sikre at barn og ungdom får nødvendig psykisk helsehjelp.

Barnevernets oppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Samarbeid mellom barneverntjenester, psykiske helsetjenester og andre hjelpeinstanser er viktig for at barn og unge med behov for tverrfaglig oppfølging skal få et helhetlig tjenestetilbud.

Barneverntjenesten i Fredrikstad er en av de ti største barneverntjenestene i Norge. Tjenesten er delt i seks fagavdelinger, i tillegg til stab og merkantil avdeling. Fagavdelingene består av avdelingene undersøkelse, barn 0-12 år, ungdom 13-25, omsorg, enslige mindreårige flyktninger og tiltaksteam bestående av åtte miljøterapeuter.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som psykolog
 • Erfaring med utredning og behandling av psykiske lidelser hos barn og unge
 • Erfaring med omsorgsvurderinger, fortrinnsvis som sakkyndig
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • Førerkort

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant spesialisering
 • Kjennskap til arbeid i offentlig sektor
 • God digital kompetanse

Personlige egenskaper

 • Du må være god på relasjonsbygging og samarbeid
 • Du må kunne jobbe selvstendig, men også fungere godt i team
 • Du må ha stor arbeidskapasitet og trives med et høyt arbeidstempo
 • Du er initiativtaker, har gjennomføringsevne og er resultatorientert
 • Du er lojal til beslutninger
 • Du må være modig og engasjert
 • Personlig egnethet vektlegges

Hovedoppgaver

 • Utredning av funksjonsnivå og psykiske helsevansker
 • Akutte vurderinger av barn og ungdom som har behov for rask psykisk helsehjelp
 • Bistå med henvisninger til spesialisthelsetjenesten
 • Kortvarige intervensjoner
 • Utvikle arbeidet med pakkeforløp i barneverntjenesten

Vi kan tilby

 • Interessante stillinger og oppgaver i en av Norges ti største barneverntjenester
 • Deltakelse i utviklingsarbeid på barnevernsfeltet
 • Deltakelse i tverrfaglige arbeidsgrupper og prosjekter
 • Fleksitidsordning
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Mulighet for noe hjemmekontor etter avtale med leder

Lønnsopplysninger
Lønn fastsettes ved tilsetting, avhengig av kompetanse og ansiennitet jmfr. kommunens lønns- og stillingsregulativ. Ansettelse skjer i henhold til enhver tid gjeldende lover, regler og avtaler. Herunder pliktig medlemskap i pensjonskasse.

Søkere som blir innkalt til intervju må ta med all dokumentasjon på utdanning og praksis.

Politiattest
Ansettelser forutsetter fremlegging av godkjent politiattest ikke eldre enn 3 måneder.

Søknad sendes
Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no under Ledige stillinger. Dersom du er intern søker kan du gå inn på Frekit, Enterprise personalia, velg fanen hjem og trykk på ledige stillinger.

Offentlighet
Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak fra offentlighet, dersom dette ikke kan imøtekommes: offentlighetsloven § 25. Det vil gå fram av den offentlige søkerlisten hvor mange søkere det har vært til stillingen, og hvilket kjønn de har.