Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, en av Norges mest attraktive byer. En liten time fra Oslo, der Glomma renner ut i havet, finner du Fredrikstad. Med våre 83.000 innbyggere er vi landets åttende største by. Fredrikstad er i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og variert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt botilbud og et variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og/eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

IT-arkitekt og digitaliseringsrådgiver - Web

Det søkes etter en IT-arkitekt/rådgiver, arbeidssted ved Virksomhet Digitalisering i Fredrikstad kommune. Virksomhet Digitalisering utgjør i dag 35 personer.

Til den sentrale utviklingsgruppen søker vi deg som vil jobbe som IT-arkitekt, ved vår avdeling.
Det er en 100% stilling innen utvikling av kommunens IT-plattform, med hovedvekt på digitaliseringsoppgaver knyttet til kommunens Intra- og Internett-løsninger. Stillingen er fast.

Team IT-utvikling, som denne stillingen er en del av, er en stab med rådgivende arkitekter innen alle it-arkitekturområder. Vi er premissgivere, rådgivere og teknisk støttefunksjon for kommunenes virksomheter i deres digitaliseringsarbeid. Dette innebærer mye dialog med virksomheter og leverandører av it-løsninger.

Som ansvarlig rådgiver for innføring av systemer eller løsninger får man også en rolle som 3. linje i driftsorganisasjonen. Dette innebærer ansvar for gjennomføring av endringer på systemer og infrastruktur i samarbeid med team it-drift og leverandører.

Vi utvikler og tilrettelegger teknisk infrastruktur i forbindelse med leveranser og har tett oppfølging av leverandører underveis i disse prosessene frem til produksjon, dokumentasjon og overlevering til team it-drift. Vi er ute etter en person som har god teknisk forankring og forståelse med evnen til å tenke systematisk, innovativt, kreativt og strategisk i forhold til å utvikle nye og eksisterende digitale tjenester. Dette sammen med kommunens virksomheter, samarbeidspartnere og leverandører.

Arbeidsoppgaver

 • Delta i utviklingen av kommunens IT-arkitektur
 • Delta aktivt i arbeidet med å digitalisere tjenester og arbeidsprosesser
 • Identifisere digitaliserings- og integreringsområder
 • Spesifikasjon, løsningsdesign, planlegging og implementasjon av digitale tjenester
 • Prosjektledelse, prosjektdeltakelse og rådgivning ved innføring eller omstrukturering av forretningsløsninger
 • Det skal arbeides med Web-teknologi for å erstatte den eksisterende plattformen, og de tekniske arbeidsoppgavene innebærer bruk av teknologier som HTML, CSS og JS (Vue.js) ASP.NET, C#, Razor og siste versjon av Umbraco CMS plattformen
 • Det utvikles et nytt tjenestegrensesnitt (UI/UX) i SharePoint Online ved hjelp av Web Parts og Extensions
 • Utvikle og forbedre UU på kommunens ulike digitale flater


Kvalifikasjonskrav

 • Høyere utdanning innen informasjonsteknologi, gjerne med fokus på informasjons-sikkerhet men det kan kompenseres med relevant erfaring
 • Kunnskap om Microsoft .NET, Microsoft SQL, Microsoft Office 365 og Microsoft Azure
 • Erfaring med sikkerhet i Microsoft baserte nettverk og plattformer
 • Kjennskap til smidig utviklingsmetodikk og kildekodekontroll
 • Erfaring med å delta i prosjekter
 • Flytende i norsk muntlig og skriftlig er et absolutt krav


Ønskede kvalifikasjoner og personlige egenskaper

 • Ha gode analytiske evner
 • Ha evne til å arbeide strukturert, systematisk og selvstendig
 • Være løsningsorientert med evne til nytenkning
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Du brenner for IT- og digitaliseringsoppgaver
 • Du trives i rollen som rådgiver


Vi kan tilby
Du vil få utfordrende og interessante arbeidsoppgaver i et aktivt og faglig kompetent arbeidsmiljø. Du vil bli del av et arbeidsfellesskap hvor medarbeiderne er stolte av jobben sin og utfører den med stort engasjement. Vi tilbyr fleksibel arbeidstid og gode pensjons- og forsikringsordninger i KLP. Stillingen vil ha kontorplass I Hancobygget (Glemmengt. 55), som er sentralt i Fredrikstad, i nærhet til skjærgården og tilgang til et rikt kulturliv i Norges mest attraktive by 2017. Lønn etter avtale.

Generelt
Arbeidstakere ansettes i Fredrikstad kommune med prøvetid på 6 måneder og etter gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler, herunder pliktig medlemsskap i kommunal/statlig pensjonskasse.

Søknad sendes
Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess, og alle søknader på ledige stillinger må gjøres elektronisk i vårt rekrutteringssystem. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no og trykk på ledige stillinger. Interne søkere kan gå inn på Frekit, Enterprise personalia, velg fanen Hjem.
Spørsmål om innlogging/søknadsprosess kan rettes til Line Alfredsen, lial@fredrikstad.kommune.no.

Offentlighet
Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Søkere som har bedt om unntak fra offentligheten vil bli varslet dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (offentlighetsloven § 25). Det vil fremgå av den offentlige søkerlisten hvor mange søkere det har vært, alder og hvilket kjønn de har.