Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, en av Norges mest attraktive byer. En liten time fra Oslo, der Glomma renner ut i havet, finner du Fredrikstad. Med våre 83.000 innbyggere er vi landets åttende største by. Fredrikstad er i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og variert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt botilbud og et variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og/eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.
MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Lærerstillinger i Fredrikstadskolen

Barn og unge er fremtiden - den skapes nå!

Fredrikstad kommune har 30 grunnskoler, fordelt på 20 barneskoler, 6 ungdomsskoler og 4 barne- og ungdomsskoler. I tillegg kommer Fredrikstad Internasjonale skole (FRIS), som organiserer tospråklig fagopplæring, grunnskoleopplæring for voksne og opplæring etter integreringsloven.

Fra august 2023 vil det bli ledig et uspesifisert antall faste lærerstillinger og årsvikariater. Utlysningen gjelder stillinger på stillinger på barnetrinnet, ungdomstrinnet og FRIS.

Trykk deg inn og les mer om stillingene her:

Lærerstillinger i Fredrikstadskolen (1. - 7.trinn)

Lærerstillinger i Fredrikstadskolen (8. - 10.trinn)