Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, en av Norges mest attraktive byer. En liten time fra Oslo, der Glomma renner ut i havet, finner du Fredrikstad. Med våre 83.000 innbyggere er vi landets åttende største by. Fredrikstad er i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og variert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt botilbud og et variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og/eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.
MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Sommervikar kjøkken og kantine

Virksomhet mat, vaskeri og praktisk bistand har ansvar for kjøkkentjenesten i kommunen. Den består av et kommunekjøkken, 9 servicekjøkken (ett ved hvert av kommunens sykehjem) og 8 kantiner.


Arbeidet vil vesentlig bestå i:

  • kjøkkenoppgaver
  • renhold
  • service mot avdelingene
  • betjening av kasse og salg over disk (kantiner)


Kvalifikasjoner:

Vi søker fortrinnsvis etter faglærte kokker.
Videre må søker beherske:

  • norsk muntlig og skriftlig
  • IT som arbeidsredskap


Vi kan tilby:

  • gode kollegaer
  • et godt arbeidsmiljø
  • dagarbeidstid med helger


Lønnsopplysninger

Avlønning etter Hovedtariffavtalens bestemmelser


Søknad sendes

Fredrikstad kommune bruker elektronisk søknadsskjema. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no under Ledige stillinger. Hvis du får problemer med å logge på for å sende søknaden elektronisk, kan du ta kontakt med Stein Olaf Damgaard,
telefon 69 33 26 84, e-post stod@fredrikstad.kommune.no.