Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, en av Norges mest attraktive byer. En liten time fra Oslo, der Glomma renner ut i havet, finner du Fredrikstad. Med våre 83.000 innbyggere er vi landets åttende største by. Fredrikstad er i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og variert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt botilbud og et variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og/eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.
MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Sommervikarer i etat Friskliv og mestring

Ønsker du en spennende sommerjobb i et inspirerende fagmiljø?

Friskliv og mestring er en etat med ni virksomheter organisert under seksjon for Helse og velferd i Fredrikstad kommune. Virksomhetene yter tjenester til innbyggere med ulike kognitive- og eller fysiske funksjonsnedsettelser med blant annet mobile oppfølgingstjenester, bomestring/terapeutisk oppfølging i bemannede botiltak, og mestrings- og aktivitetstiltak.

I etat Friskliv og mestring jobber vi med utgangspunkt i den enkeltes ressurser, verdier, ønsker og mål. Vi er opptatt av hva som er viktig for den enkelte og at tiltak utvikles i nært samarbeid med tjenestemottakeren. Vi er opptatt av deres tilbakemeldinger, og tiltak evalueres systematisk. Tjenestene skal være effektive og virkningsfulle. De skal fremme mestringsevne og understøtte tjenestemottakers innsats for best mulig psykisk, fysisk, kognitiv og sosial funksjon. Formålet er mestring av egen bosituasjon, bedre psykisk- og fysisk helse, stimulere til aktivitet og- arbeid, og utvikling av gode nettverk for den enkelte.

Vi søker etter ferievikarer til døgnbemannede botiltak, til institusjon for avlastning for barn/unge, til mobile oppfølgingstjenester og til arbeids- og aktivitetstiltak. Merk gjerne i søknaden om du har spesielle ønsker i forhold til avdeling eller arbeidssted.


Hovedoppgaver

Bemannede botiltak (Krav: Fag- og/eller relevant erfaringskompetanse)
 • Målrettet oppfølging av beboere i bemannede botiltak personer med sammensatte bistandsbeho, psykiske lidelser og/eller rusproblematikk
Oppfølgingstjenester (Krav: Sykepleier/vernepleier med sertifikat kl. B)
 • Målrettet oppfølging av tjenestemottakere i egen bolig
Mestringstjenester avlastning barn og unge (Krav: helse og sosialfaglig høyskole, fag og/ eller relevant erfaringskompetanse)
 • Arbeid med barn og unge i institusjonsavlastning


Kvalifikasjonskrav

Vi søker sommervikarer med følgende kompetanse:

 • Sykepleiere/ vernepleiere/ miljøterapeuter eller studenter innen disse
 • Helsefagarbeidere og deg som er i et utdanningsløp
 • Erfaringskompetanse fra arbeid med mennesker med kognitive- eller fysiske funksjonsnedsettelser, psykisk helse- og/eller rusutfordringer

Du må beherske norsk muntlig og skriftlig.

Kopi av attester og vitnemål tas med til intervju for beregning av ansiennitet ved evt ansettelse.


Personlige egenskaper

 • Du tar ansvar og liker å jobbe med ulike faglige utfordringer
 • Du er engasjert, strukturert og fleksibel
 • Trives med å jobbe med mennesker
 • Like å jobbe alene og i team
 • Gode samarbeidsevner

Personlig egnethet vektlegges.


Vi kan tilby

 • Utfordrende og varierende arbeidsoppgaver i et godt fagmiljø
 • Vi tar imot deg som sommervikar på en god måte og gir deg god opplæring
 • Arbeidsmiljø med dyktige kollegaer som er opptatt av arbeidsglede og yrkesstolthet


Lønnsopplysninger

Avlønning etter Hovedtariffavtalens bestemmelser på bakgrunn av kompetanse og ansiennitet. Sykepleiere og vernepleiere som er nyutdannet i løpet av 1. halvår 2023 og tiltrer i sommerferieperioden samme år, gis full ansiennitet og et tillegg på kr 50 pr. time i uke 25 til og med uke 32.


Politiattest

Politiattest ikke eldre enn 3 mnd. må fremlegges ved ansettelse.


Søknad sendes

Søknadsfristen er 1.4.2023. Inntak av sommervikarer vil foregå fortløpende fram til søknadsfristen går ut.

Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess, og alle søknader på ledige stillinger må gjøres elektronisk i vårt rekrutteringssystem. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no under stillingsannonser/kunngjøringer. Dersom du er intern søker, kan du gå inn på FREKIT, Enterprise Personalia, velg fanen Hjem og trykk på ledige stillinger. Merk du må være logget inn på kommunens server.

Spørsmål om stillingene og om innlogging/søknadsprosess rettes til Cecilie Gül, tlf. 404 05 686, epost: cekg@fredrikstad.kommune.no.


Offentlighet

Opplysning om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak for offentlighet, dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (off.loven §25). Det vil gå frem av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen og hvilket kjønn de har.