Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, en av Norges mest attraktive byer. En liten time fra Oslo, der Glomma renner ut i havet, finner du Fredrikstad. Med våre 83.000 innbyggere er vi landets åttende største by. Fredrikstad er i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og variert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt botilbud og et variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og/eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.
MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Sommerjobb på sykehjem eller omsorgsbolig?

En sommerjobb i våre sykehjem og omsorgsboliger vil gi deg verdifull arbeidserfaring og referanser til videre arbeidsliv.


Arbeidssted

Vi ønsker deg som vil jobbe som ferievikar i et inspirerende fagmiljø og alle Omsorgssentre har behov for sommervikarer i perioden uke 25 - 32. Søknadene blir fortløpende vurdert

Etat Omsorgssentre består av fem virksomheter av ni sykehjem.

Her er våre omsorgssentre:

 • Glemmen sykehjem
 • Rolvsøy sykehjem
 • Smedbakken sykehjem.
 • Gressvik sykehjem
 • Torsnes sykehjem.
 • Solliheimen sykehjem
 • Fjeldberg sykehjem
 • Faunsvei omsorgsboliger
 • Østsiden sykehjem
 • Helseparken Onsøyheimen

Ved våre sykehjem er det ulike avdelinger:

 • Somatiske langtidsavdelinger
 • Demensavdelinger
 • Skjermet forsterket avdeling
 • Korttidsavdeling
 • Faunsvei omsorgsboliger med heldøgnsbemanning

Ved å jobbe hos oss kan du lære mye om sammensatte diagnoser, sårstell, inaktivitet, medisinering og komplikasjoner ved lange sykeleier. På alle avdelinger legger vi vekt på aktiviteter, miljøarbeid, veiledning og tilrettelegging.
Våre beboere/pasienter trenger gode rutiner for å skape ro og trygghet, hvor du som ansatt har en viktig rolle, er tilstede og viser omsorg.

Merk i søknaden om ønsket arbeidsted.


Vi kan tilby

Hos oss får du utfordrende og varierende arbeidsoppgaver
Vi gir deg opplæring
Du vil jobbe sammen med dyktige kollegaer i et trivelig og inkluderende arbeidsmiljø
Turnusarbeid
Dersom du er nyutdannet sykepleier våren 2023, tilbyr vi ekstra lønn i ukene 25-32, tilsvarende full lønnsansiennitet og et ekstra tillegg på kr 50 pr. time.
Verdifull erfaring


Hovedoppgaver

Pleie og omsorgsoppgaver til pasienter med ulike behov
Du er med og bidrar til at beboerne våre mestrer hverdagen og legger til rette for et mer aktivt liv
Dokumentere i kommunens fagsystem
Bidra til god pasientsikkerhet


Kvalifikasjonskrav

Søker må fylle 18 år i 2023
Kunne kommunisere godt både skriftlig og muntlig på norsk


Ønskede kvalifikasjoner

Relevant utdanning, sykepleier, helsefagarbeider eller personer under helsefaglig utdanning
Erfaring og interesse for å arbeide med eldre


Personlige egenskaper

Du må være fleksibel og ha positiv innstilling
Godt humør og gode samarbeidsevner
Være løsningsorientert og strukturert
Ansvarsbevisst, ryddig og stabil


Lønnsopplysninger

Stillingen avlønnes etter Fredrikstad kommunes lønns- og stillingsregulativ. Arbeidstakere tilsettes i Fredrikstad kommune etter gjeldene lover, reglement og tariffavtaler.


Politi / Tuberkulose attest

Skjemaet "Tuberkulose og MRSA-kontroll ved ansettelser og utenlandsreiser", skal fylles ut av alle personer som skal tiltre stilling innen helse- og omsorgstjenester.
Politiattest fremlegges - ikke eldre enn 3 mnd.


Søknad sendes

Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess, og alle søknader på ledige stillinger må gjøres elektronisk i vårt rekrutteringssystem. Du registrer din søknad på www.fredrikstad.kommune.no under ledige stillinger. Interne søkere kan registrere seg via Frekit, Enterprise personalia, fanen hjem/ledige stillinger.

Spørsmål vedrørende søknadsregistrering rettes til

konsulent Hilde Kristiansen, 69 38 35 27 epost: hilk@fredrikstad.kommune.no,
konsulent Kirsti Bjønnes, 69 95 87 71 epost: kibh@fredrikstad.kommune.no,
konsulent Kirsti Herfjord, 69 38 35 48 epost: kher@fredrikstad.kommune.no