Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, en av Norges mest attraktive byer. En liten time fra Oslo, der Glomma renner ut i havet, finner du Fredrikstad. Med våre 83.000 innbyggere er vi landets åttende største by. Fredrikstad er i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og variert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt botilbud og et variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og/eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.
MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Sommervikarer - Etat hjemmesykepleie

Er du klar for spennende utfordringer i et positivt og inkluderende arbeidsmiljø?

Ønsker du en spennende og variert arbeidsdag i flotte omgivelser? Som helsepersonell er vi presset på tid og pausene er få. I hjemmesykepleien får du naturlige pauser i bil mellom oppdragene, en frihetsfølelse og selvstendighet få andre kan tilby. Du blir gjennom jobben kjent med kommunen vår på en unik måte. Du får møte mange spennende mennesker og se mange fine plasser.

Fredrikstad kommune sine verdier er forkortet MERK, Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent, og vi søker deg som er nettopp det! De faglige oppgavene i hjemmesykepleien har økt i omfang og kompleksitet, vi gir sammensatte tjenester og utfører avanserte prosedyrer hjemme hos pasientene. Vi har stort fokus på hverdagsmestring og brukermedvirkning og alle tjenester skal ha utgangspunkt i det. Vi har tro på at kvalitet i tjenesten skapes med faglig fokus, tverrfaglig samarbeid og gjennom et godt inkluderende arbeidsmiljø.


Arbeidssted

Etat hjemmesykepleie i Fredrikstad består av seks virksomheter. Fire av virksomhetene gir sykepleie til hjemmeboende pasienter. De fire virksomhetene er geografisk inndelt og derav navnet hjemmesykepleie Nord, hjemmesykepleie Øst, Syd og Vest.

Nord
Adresse: Gamle Kirkevei 58, 1617 Fredrikstad

Vest
Adresse: Storeveien 2, 1621 Gressvik

Syd og Ressursenheten
Adresse: Jens Wilhelmsensgt 3, 1671 Fredrikstad

Øst er lokalisert to steder.
Team 1
Borgarveien, 1633 Gamle Fredrikstad
Team 2 og 3
Roald Amundsensvei 32A, 1654 Sellebakk

Vi søker etter sykepleiere, vernepleiere, studenter, helsefag-elever og assistenter til å jobbe i våre fire geografiske virksomheter. Som sommervikar blir du ansatt på et team i en virksomhet.

Vi trenger sommervikarer fra uke 25 til og med uke 32.

Søkere vil bli vurdert og kontaktet fortløpende.

Skriv gjerne i søknaden i hvilken/hvilke virksomhet(er) du ønsker sommervikariat.


Hovedoppgaver

 • Du utfører oppgaver etter tiltaksplan til hjemmeboende pasienter
 • Du kartlegger pleiebehov, prioriterer, iverksetter tiltak og dokumenterer
 • Du bidrar til å sikre kvaliteten i den direkte tjenesteytingen

Kvalifikasjonskrav

 • Må ha fylt 18 år
 • Førerkort klasse B
 • Gode IKT-kunnskaper
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk

Personlig egnethet vektlegges.


Vi søker sommervikarer som

 • Er positive, serviceinnstilte og imøtekommende
 • Er ansvarsfulle og lojale
 • Har evne til å tenke helhetlig, har fokus på løsninger og kan jobbe systematisk i et hektisk miljø
 • Kan arbeide selvstendig
 • Vil bidra til et godt arbeidsmiljø


Hos oss får du

 • Varierte arbeidsoppgaver og mange nye utfordringer
 • Vvære en del av et inkluderende og godt arbeidsmiljø
 • God opplæring
 • Turnus med dag og aftenvakter og arbeid annenhver helg


Lønnsopplysninger

Stillingen avlønnes etter Fredrikstad kommunes lønns- og stillingsregulativ. Arbeidstakere ansettes i Fredrikstad kommune i henhold til lover, reglement og tariffavtale. Prøvetiden er 6 måneder.


Politi / Tuberkulose attest

Skjemaet "Tuberkulose og MRSA-kontroll ved ansettelser og utenlandsreiser", skal fylles ut av alle personer som skal tiltre stilling innen helse- og omsorgstjenester. Politiattest fremlegges - ikke eldre enn 3 mnd.


Offentlighet

Opplysning om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak for offentlighet, dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (off.loven §25). Det vil gå frem av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen og hvilket kjønn de har.


Søknad sendes

Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no under ledige stillinger. Spørsmål om innlogging/søknadsprosess rettes til Linda K. Johnsen tlf. 69 33 26 31. Dersom du er intern søker, kan du gå inn på FREKIT, Enterprise Personalia, velg fanen Hjem og trykk på ledige stillinger.