Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, en av Norges mest attraktive byer. En liten time fra Oslo, der Glomma renner ut i havet, finner du Fredrikstad. Med våre 83.000 innbyggere er vi landets åttende største by. Fredrikstad er i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og variert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt botilbud og et variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og/eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.
MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

IT-konsulent

Det søkes etter en IT-konsulent, med arbeidssted ved Virksomhet Digitalisering i Fredrikstad kommune. Virksomhet Digitalisering utgjør i dag 30 personer. Plattformen er Windows servere og Citrix XenApp, Oracle, MS-SQL, Exchange og Hyper-V. Plattformen driftes hovedsakelig i eget driftssenter. Digitaliseringsavdelingen drifter og leverer i dag trådbundet nettverk på egen fiberinfrastruktur til ca. 240 lokasjoner i Fredrikstad og Hvaler kommuner.

Til den sentrale utviklingsgruppen søkes:

IT-arkitekt og digitaliseringsrådgiver - Web
100% stilling innen utvikling av kommunens IT-plattform, med hovedvekt på digitaliseringsoppgaver og utvikling av kommunens systemer for ledelsesinformasjon, styring-, økonomiske- og statiske data. Stillingen er fast.

Arbeidsoppgaver

 • Utvikling av funksjonalitet for kommunens ledelsesinformasjonssystemer
 • Programmeringsoppgaver. Backend, i hovedsak Java-SQL (Extended), API-uttrekk, C# (.net)
 • Integrasjonsoppgaver mellom Ledelsesinformasjonssystemer og andre fagsystemer
 • Databaseadministrasjon
 • Robotiseringsprosesser (BluePrism)
 • Planlegge og gjennomføre endringer på teknisk plattform
 • Deltagelse i prosjekter
 • Som en del av utviklingsteamet vil du også delta i det daglige arbeidet med å videreutvikle kommunens IT-tjenester og vil få ansvar for oppfølging av andre systemer som er relatert til ledelsesinformasjon
 • Det tilligger også ansvar for andre deler av applikasjonsporteføljen
 • Opplæring vil bli gitt


Ønskede kvalifikasjoner

 • IT utdanning på høyskolenivå
 • Det er krav til god kompetanse innenfor SQL mot Oracle- eller MSSQL- databaser
 • Verktøyet som benyttes er for tiden Corporater, og tilrettelegging av dette verktøyet er viktig del av jobben
 • Du må ha god forståelse for databaseteori og dataanalyser
 • Det er fordel med kompetanse eller interesse for økonomi og statistikk
 • Det må påregnes mye kontakt og møtevirksomhet med kommunens virksomheter og ledelse på alle nivåer


Personlige egenskaper

 • Ha meget gode analytiske evner
 • Ha evne til å arbeide strukturert, systematisk og selvstendig
 • Være ansvarsbevisst med fokus på sikkerhet og kvalitet
 • Være løsningsorientert med evne til nytenkning
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Du trives i rollen som rådgiver
 • Du har dine meninger og faglig integritet som du tar med deg i konstruktiv dialog


Vi kan tilby

Du vil få utfordrende og interessante arbeidsoppgaver i et aktivt og faglig kompetent arbeidsmiljø. Du vil bli del av et arbeidsfellesskap hvor medarbeiderne er stolte av jobben sin og utfører den med stort engasjement. Vi tilbyr fleksibel arbeidstid og gode pensjons- og forsikringsordninger i KLP. Stillingen vil ha kontorplass I Hancobygget (Glemmengt. 55), som er sentralt i Fredrikstad, i nærhet til skjærgården og tilgang til et rikt kulturliv i Norges mest attraktive by 2017. Lønn etter avtale.

Søknad sendes
Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess, og alle søknader på ledige stillinger må gjøres elektronisk i vårt rekrutteringssystem. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no og trykk på ledige stillinger. Interne søkere kan gå inn på Frekit, Enterprise personalia, velg fanen Hjem. Spørsmål om innloggingen rettes til Line Alfredsen, epost: lial@fredrikstad.kommune.no

Offentlighet
Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Søkere som har bedt om unntak fra offentligheten vil bli varslet dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (offentlighetsloven § 25). Det vil fremgå av den offentlige søkerlisten hvor mange søkere det har vært, alder og hvilket kjønn de har