Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, en av Norges mest attraktive byer. En liten time fra Oslo, der Glomma renner ut i havet, finner du Fredrikstad. Med våre 83.000 innbyggere er vi landets åttende største by. Fredrikstad er i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og variert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt botilbud og et variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og/eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.
MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Barnevernkonsulent 100 % - 2 faste stillinger

Arbeidssted
Blir du med å videreutvikle barneverntjenesten?
Vi har mange spennende utfordringer fremover og søker deg som er initiativrik og trives med et høyt arbeidstempo.
Barneverntjenesten i Fredrikstad er en av de 10 store barneverntjenestene i Norge. Tjenesten er delt i 6 fagavdelinger, i tillegg til stab og merkantil avdeling, avdeling undersøkelse, avdeling barn 0-12 år, avdeling ungdom 12-25, avdeling omsorg, avdeling enslige mindreårige flyktninger og avdeling tiltak bestående av 8 miljøterapeuter.

Stillingsbeskrivelse
I avdeling omsorg har vi ledig 1 100% fast stilling som barnevernkonsulent.
I avdeling ungdom har vi ledig 1 100% fast stilling som barnevernkonsulent.

Kvalifikasjonskrav

 • Søkerne må ha 3-årig høgskoleutdanning eller universitetsutdanning innen sosialfag.
 • Du må ha sertifikat for personbil.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring fra 1. linjetjenesten barnevern.
 • Påbegynt eller fullført mastergrad eller annen relevant videreutdanning.
 • Det er ønskelig med gode kunnskaper om metodikk i samtaler med barn og ungdom.
 • Bred kjennskap til lov om barneverntjenester, samt aktuelle forskrifter og retningslinjer for barnevernets arbeid.

Personlige egenskaper

 • God digital kompetanse.
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne.
 • Du må være god på relasjonsbygging og samarbeid.
 • Du må kunne jobbe selvstendig, men også fungere godt i team.
 • Du må ha stor arbeidskapasitet og trives med et høyt arbeidstempo.
 • Du må være analytisk, systematisk, nøyaktig og strukturert.
 • Du er initiativtaker, har gjennomføringsevne og er resultatorientert.
 • Du er lojal i forhold til interne og eksterne beslutninger og til Fredrikstad kommunes arbeidsreglement.
 • Du må være modig og engasjert.
 • Personlig egnethet vektlegges.

Hovedoppgaver

 • Saksbehandling etter lov om barneverntjenester.
 • Gjennomføre og følge opp undersøkelser.
 • Oppfølgning av familier med tiltak fra barneverntjenesten.
 • Etablere og følge opp barn som er plassert utenfor hjemmet.
 • Følge opp fosterhjem, gi råd og veiledning.
 • Møte som partsrepresentant i Fylkesnemnd og øvrige rettsinstanser.
 • Samarbeid med andre team og eksterne instanser.
 • Dokumentasjon av barnevernfaglige vurderinger.

Vi kan tilby

 • Spennende stilling og oppgaver i en av Norges ti største barneverntjenester.
 • Du vil få delta aktivt i utviklingsarbeid på barnevernsfeltet og få mange gode kollegaer.
 • Intern oppfølging/veiledning.
 • Bli en del av et faglig spennende arbeidsmiljø med utviklingsmuligheter.
 • Mulighet for å delta i tverrfaglig arbeidsgrupper og prosjekter.
 • Fleksitidsordning.
 • Bedriftshelsetjeneste.
 • Mulighet for noe hjemmekontor etter avtale med avdelingsleder.

Lønnsopplysninger
Lønn fastsettes ved tilsetting, avhengig av kompetanse og ansiennitet jmfr. kommunens lønns- og stillingsregulativ.
Ansettelse skjer i henhold til enhver tid gjeldende lover, regler og avtaler. Herunder pliktig medlemskap i pensjonskasse.
Søkere som blir innkalt til intervju må ta med all dokumentasjon på utdanning og praksis.

Politi / Tuberulose attest
Ansettelser forutsetter fremlegging av godkjent politiattest ikke eldre enn 3 måneder. Tuberkuloseattest i henhold til forskrift.

Søknad sendes
Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no under Ledige stillinger. Dersom du er intern søker kan du gå inn på Frekit, Enterprise personalia, velg fanen hjem og trykk på ledige stillinger.

Offentlighet
Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak fra offentlighet, dersom dette ikke kan imøtekommes: offentlighetsloven § 25. Det vil gå fram av den offentlige søkerlisten hvor mange søkere det har vært til stillingen, og hvilket kjønn de har.