Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, en av Norges mest attraktive byer. En liten time fra Oslo, der Glomma renner ut i havet, finner du Fredrikstad. Med våre 83.000 innbyggere er vi landets åttende største by. Fredrikstad er i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og variert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt botilbud og et variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og/eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.
MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Helsefagarbeider - 65 % - 75 % fast - Hjemmesykepleie øst

En velfungerende hjemmesykepleie er en forutsetning for at innbyggerne skal kunne leve gode liv hjemme, lengst mulig. De faglige oppgavene har økt i omfang og kompleksitet. Stadig flere pasienter har sammensatte helseutfordringer, og utvikling av stadig mer teknisk avansert utstyr gjør at vi trenger ansatte med høy kompetanse og faglig engasjement. Hverdagsmestring og brukermedvirkning står i fokus og alle tjenester tar utgangspunkt i dette.

Hjemmesykepleien er en tjeneste som vokser, og det gir deg som helsefagarbeider muligheter til å delta i spennende utviklingsarbeid. Hverdagen i hjemmesykepleien er variert og lærerik med en stor grad av selvstendighet og faglig utfordrende oppgaver.

Vi jobber aktivt og strukturert med å ruste tjenestene våre for fremtiden.

Vi har nå ledige stillinger som helsefagarbeider ved Hjemmesykepleie øst, fagteam 1 og 2, Roald Amundsensvei 32. Virksomheten jobber med en spennende justering i hvordan vi organiserer vår fagkompetanse. Vi har opprettet fagteam og sykepleieteam og i denne forbindelse har vi flere ledige helsefagarbeiderstillinger.

Tiltredelse etter avtale.

 

Arbeidssted
Hjemmesykepleien i Fredrikstad er organisert i fem virksomheter. Fire av virksomhetene gir sykepleie til hjemmeboende pasienter. De fire virksomhetene er geografisk inndelt og derav navnet hjemmesykepleie Nord, hjemmesykepleie Øst, hjemmesykepleie Syd og hjemmesykepleie Vest. Virksomhetene består av tre team og har sentrumsnære oppmøtesteder.
Ressursenheten er en egen virksomhet med faste ansatte som dekker fravær i de geografiske virksomhetene.

 

Arbeidstidsordning
Todelt turnus med 7,5 timers vakter hver tredje helg, eller arbeid hver 4. helg med langvakter (12,5 timer). Hvis du ønsker en større stillingsprosent, er det en mulighet å jobbe en ekstra helg hver 12. uke. Vi innfører ønskeplan. Ønskeplan gir mulighet for stor medvirkning i egen turnus.

 

Hovedoppgaver

 • Du utfører oppgaver etter tiltaksplan til hjemmeboende pasienter.
 • Du kartlegger pleiebehov, prioriterer, iverksetter tiltak og dokumenterer.
 • Du bidrar til å sikre kvaliteten i den direkte tjenesteytingen.

 

Kvalifikasjonskrav

 • Norsk autorisasjon som helsefagarbeider.
 • Førerkort klasse B.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk, med minimum norskkompetanse på nivå B2.
 • Ønskelig med erfaring fra hjemmesykepleien.

 

Personlige egenskaper
MODIG, fleksibel og tar utfordringene som kommer.
ENGASJERT i faget, kvaliteten på tjenesten og i arbeidsmiljøet.
ROMSLIG, inkluderende og en god relasjonsbygger.
KOMPETENT, deler av din kunnskap og søker ny kunnskap.

Personlig egnethet vektlegges.

 

Hos oss får du

 • være en del av et inkluderende arbeidsmiljø med dyktige kollegaer.
 • brukt bredden av din fagkunnskap, og du får følge pasientene over en lengre periode, med ulike sykdomsforløp, diagnoser og pleie- og omsorgsbehov.
 • god lederstøtte og egen fadderordning.
 • opplæring etter behov.
 • mulighet for fire ukers sammenhengende sommerferie.
 • gode pensjon og forsikringsordninger i KLP.
 • for tiden gratis parkering.
 • mulighet til å delta i bedriftsidrettslag, gunstige treningstilbud ved treningssentre og gode leasingavtaler for el-sykkel.

 

Lønnsopplysninger
Stillingen avlønnes etter Fredrikstad kommunes lønns- og stillingsregulativ. Arbeidstakere ansettes i Fredrikstad kommune i henhold til lover, reglement og tariffavtale. Prøvetiden er 6 måneder.

 

Politi / Tuberkulose attest
Skjemaet "Tuberkulose og MRSA-kontroll ved ansettelser og utenlandsreiser", skal fylles ut av alle personer som skal tiltre stilling innen helse- og omsorgstjenester.
Politiattest fremlegges - ikke eldre enn 3 mnd.

 

Offentlighet
Opplysning om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak for offentlighet, dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (off.loven §25). Det vil gå frem av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen og hvilket kjønn de har.

 

Søknad sendes
Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no under ledige stillinger. Spørsmål om innlogging/søknadsprosess rettes til Linda K. Johnsen tlf. 69 33 26 31. Dersom du er intern søker, kan du gå inn på FREKIT, Enterprise Personalia, velg fanen Hjem og trykk på ledige stillinger.