Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, en av Norges mest attraktive byer. En liten time fra Oslo, der Glomma renner ut i havet, finner du Fredrikstad. Med våre 83.000 innbyggere er vi landets åttende største by. Fredrikstad er i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og variert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt botilbud og et variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og/eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.
MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Helsefagarbeider 100% fast stilling i etat Friskliv og mestring, virksomhet Livsmestring 6

Ønsker du en spennende stilling i et inspirerende fagmiljø?
Friskliv og mestring er en etat med ni virksomheter organisert under seksjon for Helse og velferd i Fredrikstad kommune. Virksomhetene yter tjenester til innbyggere med ulike kognitive- og eller fysiske funksjonsnedsettelser med blant annet mobile oppfølgingstjenester, bomestring/terapeutisk oppfølging i bemannede botiltak, og mestrings- og aktivitetstiltak.

I etat Friskliv og mestring jobber vi med utgangspunkt i den enkeltes ressurser, verdier, ønsker og mål. Vi er opptatt av hva som er viktig for den enkelte og at tiltak utvikles i nært samarbeid med tjenestemottakeren. Vi er opptatt av deres tilbakemeldinger, og tiltak evalueres systematisk. Tjenestene skal være effektive og virkningsfulle. De skal fremme mestringsevne og understøtte tjenestemottakers innsats for best mulig psykisk, fysisk, kognitiv og sosial funksjon. Formålet er mestring av egen bosituasjon, bedre psykisk- og fysisk helse, stimulere til aktivitet og- arbeid, og utvikling av gode nettverk for den enkelte.

Vi søker etter deg som ønsker å være med på laget og starte opp en ny virksomhet, Livsmestring 6. Arbeidssted er på en av fem avdelinger i virksomheten som består av bomestringstjenester og arbeids- og aktivitetstiltak på ulike plasser i Fredrikstad. Bygget er nytt og det er implementert mye velferdsteknologi på stedet. Vi har en bred sammensatt personalgruppe: vernepleiere, sykepleiere, sosionom, barnevernspedagog, helsefagarbeidere, barn/ungdomsarbeider, og studenter.

Vi søker Helsefagarbeider i 100% fast stilling. Arbeidstid er turnus 35,5 t/u med arbeid hver 3. helg.

 

Hovedoppgaver

 • Styrke daglig fungering og bidra til økt livsmestring med målrettet miljøterapeutisk oppfølging
 • Medisinhåndtering
 • Oppfølging av kap. 9-vedtak i avdelingen
 • Primærkontakt ansvar
 • Samhandle og samarbeide med interne og eksterne tjenesteytere, pårørende, verger og frivillige organisasjoner
 • Dokumentasjons- og planarbeid
 • Bidra i avdelingens kvalitets- og faglige utviklingsarbeid

 

Kvalifikasjonskrav

 • Du har Norsk autorisasjon som helsefagarbeider eller annen sosialfaglig/pedagogisk fagkompetanse med relevans for målgruppen
 • Du har erfaring fra arbeid med mennesker med autismespekterforstyrrelser, epilepsi og utviklingshemming
 • Du har erfaring fra arbeid med mennesker med utfordrende atferd
 • Du har erfaring fra arbeid etter kap. 9 (Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester) og kap.4 (Pasientrettighetsloven).
 • Du har god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Du har førerkort klasse B

Personlig egnethet vektlegges.

 

Ønskede kvalifikasjoner og personlige egenskaper

 • Du har endringsoptimisme og høy grad av fleksibilitet
 • Du har gode kommunikasjonsevner og tar ansvar for å investere i relasjoner med bruker, pårørende og kollegaer.
 • Du er motivert og faglig engasjert
 • Du har erfaring/kunnskap om målrettet miljøterapeutisk oppfølging, kartleggingsarbeid og dokumentasjon
 • Du har stor arbeidskapasitet og trives i en hektisk hverdag
 • Du har evne til å jobbe selvstendig og i team

 

Vi tilbyr

 • Faglig og personlig utvikling i et tverrfaglig arbeidsmiljø, samt veiledning fra SØ, Voksenhabilitering
 • Tilhold i nye og moderne lokaler med velferdsteknologi
 • Ungt og endringsvillig miljø, med fokus på faglige drøftinger og utvikling
 • Møtepunkter inkludert i turnus
 • En bred sammensatt personalgruppe med kompetanse fra flere ulike fagområder
 • Gode pensjonsordninger i KLP

 

Lønnsopplysninger
Avlønning etter Fredrikstad kommunes lønns- og stillingsregulativ ut fra kompetanse og ansiennitet.
Arbeidstakere tilsettes i Fredrikstad kommune etter gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler.

 

Politi / Tuberkulose attest
Politiattest ikke eldre enn 3 måneder, må fremlegges ved ansettelse.
Skjemaet "Tuberkulose- og MRSA-kontroll ved ansettelser og utenlandsreiser" skal fylles ut av alle personer som skal tiltre stilling innen helse- og omsorgstjenester.

 

Søknad sendes
Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no under stillingsannonser/kunngjøringer.
Spørsmål om innlogging/søknadsprosess rettes til Therese Hauglin Bekkevold
tlf. 69 30 61 96, mail: hthe@fredrikstad.kommune.no. Spørsmål vedrørende stillingen rettes til avdelingsleder.

Dersom du er intern søker, kan du gå inn på FREKIT, Enterprise personalia, velg fanen Hjem og trykk på ledige stillinger. Merk at du må være innlogget på kommunens server.

 

Offentlighet
Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak fra offentlighet, dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (offentlighetsloven § 25). Det vil gå fram av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen og hvilket kjønn de har.