Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, en av Norges mest attraktive byer. En liten time fra Oslo, der Glomma renner ut i havet, finner du Fredrikstad. Med våre 83.000 innbyggere er vi landets åttende største by. Fredrikstad er i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og variert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt botilbud og et variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og/eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.
MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Helsefagarbeider 50% fast stilling i Etat Friskliv og mestring, virksomhet Livsmestring 4

Friskliv og mestring er en etat med ni virksomheter organisert under Seksjon helse og velferd i Fredrikstad kommune. Virksomhetene yter tjenester til innbyggere med ulike kognitive- og eller fysiske funksjonsnedsettelser.
I Etat friskliv og mestring jobber vi med utgangspunkt i den enkeltes ressurser, verdier, ønsker og mål. Vi er opptatt av hva som er viktig for den enkelte og at tiltak utvikles i nært samarbeid med tjenestemottakeren. Vi er opptatt av deres tilbakemeldinger, og tiltak evalueres systematisk. Tjenestene skal være effektive og virkningsfulle. De skal fremme mestringsevne og understøtte tjenestemottakers innsats for best mulig psykisk, fysisk, kognitiv og sosial funksjon.

Virksomhet Livsmestring 4 gir tjenester til personer med nedsatt funksjonsevne/utviklingshemmede etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. Virksomheten består av avdelinger med bo- og arbeid/aktivitetstiltak på Kråkerøy, Ambjørnrød, sentrum og Gressvik.

Vi ser etter deg som kan takle krevende situasjoner, og samtidig har evne til å vise omsorg og empati. Du utviser stor tålmodighet i jobben din, men handler raskt og målrettet om nødvendig. Du reflekterer over egen væremåte og søker råd hos andre, samtidig som du deler av din kunnskap. Du er raus mot de du omgir deg med og er god på relasjonsbygging Vi ønsker oss at du er fleksibel, og at du liker å jobbe alene og sammen med andre. Gjennom samarbeid gjør du dine kollegaer gode.

Vi lyser ut en 50% fast stilling i turnus, med hovedvekt av kveldsvakter i ukedagene. Stillingen innebærer dag/kveld hver 3. helg (35,5t per uke).

 

Hovedoppgaver

 • Praktisk bistand, veiledning og motivasjonsarbeid ifht tjenestemottakere
 • Målrettet og strukturert miljøarbeid
 • Medisinhåndtering og dokumentasjon
 • Utarbeidelse av mål, tiltaksplaner og kartlegge behov for tjenester
 • Samhandling og samarbeid med interne og eksterne tjenesteytere, pårørende, verger og frivillige organisasjoner

 

Kvalifikasjonskrav

 • Du har Norsk autorisasjon som helsefagarbeider
 • Du har god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Du har Førerkort klasse B

Personlig egnethet vektlegges

 

Ønskede kvalifikasjoner og personlige egenskaper

 • Du har erfaring eller kunnskap om kartleggingsarbeid og dokumentasjon
 • Du har erfaring med arbeid etter kap. 9 (Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester) og kap.4 (Pasientrettighetsloven).
 • Du er positiv, fleksibel og endringsvillig
 • Du har gode datakunnskaper og kjennskap til fagprogrammet Gerica
 • Du har evne til å jobbe selvstendig og i team

 

Vi tilbyr

 • Fast stilling i turnus med arbeid hver 3.helg
 • Faglig og personlig utvikling i et tverrfaglig arbeidsmiljø
 • Gode pensjonsordninger i KLP

 

Lønnsopplysninger
Avlønning etter Fredrikstad kommunes lønns- og stillingsregulativ.
Arbeidstakere tilsettes i Fredrikstad kommune etter gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler.

 

Politi / Tuberkulose attest
Politiattest ikke eldre enn 3 måneder, må fremlegges ved ansettelse.
Skjemaet "Tuberkulose- og MRSA-kontroll ved ansettelser og utenlandsreiser" skal fylles ut av alle personer som skal tiltre stilling innen helse- og omsorgstjenester.

 

Søknad sendes
Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no under stillingsannonser/kunngjøringer. Spørsmål om innlogging/søknadsprosess rettes til Therese Hauglin Bekkevold tlf. 69 30 61 96 eller hthe@fredrikstad.kommune.no. Spørsmål vedrørende stillingen rettes til avdelingsleder.

Dersom du er intern søker, kan du gå inn på FREKIT, Enterprise personalia, velg fanen Hjem og trykk på ledige stillinger. Merk at du må være innlogget på kommunens server.

 

Offentlighet
Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak fra offentlighet, dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (offentlighetsloven § 25). Det vil gå fram av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen og hvilket kjønn de har.