Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, en av Norges mest attraktive byer. En liten time fra Oslo, der Glomma renner ut i havet, finner du Fredrikstad. Med våre 83.000 innbyggere er vi landets åttende største by. Fredrikstad er i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og variert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt botilbud og et variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og/eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.
MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Sykepleier 100 % fast - Rolvsøy sykehjem

Rolvsøy sykehjem har ledig 100 % fast stilling som sykepleier i 2 delt turnus med arbeid hver 3. helg ved avdeling Solsikke. Rolvsøy sykehjem ligger fint til i skogkanten ved Fredrikstadmarka og har en flott opparbeidet sansehage.

 

Vi kan tilby

 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver i en nytenkende og løsningsorientert etat/virksomhet
 • God opplæring
 • Et tverrfaglig samarbeidsmiljø
 • Gode pensjons og forsikringsordninger i KLP
 • Gode leasingavtaler på El-sykkel
 • Rabatt på utvalgte treningssentre

 

Hovedoppgaver

 • Du kartlegger sykepleiebehov, prioriterer og iverksetter sykepleietiltak
 • Du arbeider målrettet med pasientsikkerhet og personsentrert omsorg
 • Du bidrar til at pasienter og brukere mestrer hverdagen og har opplevelse av gode dager
 • Du utøver sykepleiefaglige oppgaver etter behov i virksomheten
 • Du dokumenterer i pasientjournal
 • Legemiddelhåndtering

 

Kvalifikasjonskrav

 • Norsk autorisasjon som sykepleier
 • Kunne kommunisere godt både skriftlig og muntlig på norsk

 

Vi ønsker en kollega som er
MODIG, fleksibel og tar utfordringene som kommer.
ENGASJERT i faget, kvaliteten på tjenesten og arbeidsmiljøet.
ROMSLIG, inkluderende og en god relasjonsbygger.
KOMPETENT, deler av sin kunnskap og søker ny kunnskap.

Personlig egnethet vektlegges.

 

Lønnsopplysninger
Stillingen lønnes etter kommunens lønns- og stillingsregulativ.
Arbeidstakere tilsettes i Fredrikstad kommune i henhold til gjeldene lover, reglement og tariffavtale. Prøvetiden er 6 måneder.

 

Offentlighet
Opplysninger om søker kan bli offentligjort selv om søker har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad kommune vil varsle søker som har bedt om unntak fra offentlighet, dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (Offentlighetsloven § 25). Det vil fremgå av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen og hvilket kjønn de har.

 

Politi / Tuberkulose attest
Ansettelse forutsetter framlegg av godkjent politiattest, ikke eldre enn 3 måneder.
Skjemaet "Tuberkulose- og MRSA-kontroll ved ansettelser og utenlandsreiser" skal fylles ut av alle personer som skal tiltre stilling innen helse- og omsorgstjenester.

 

Søknad sendes
Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no, Ledige stillinger. Spørsmål vedrørende innlogging/søknadsprosess rettes til Kirsti Herfjord tlf. 69383548 eller Hilde Krisitansen tlf. 69383527. Dersom du er intern søker kan du gå inn på FREKIT, Enterprise Personalia, velg fanen Hjem og trykk på ledige stillinger.