Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, en av Norges mest attraktive byer. En liten time fra Oslo, der Glomma renner ut i havet, finner du Fredrikstad. Med våre 83.000 innbyggere er vi landets åttende største by. Fredrikstad er i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og variert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt botilbud og et variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og/eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.
MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Lærer med spesialpedagogikk 100 % vikariat - Hurrød skole

Hurrød skole er en 1 - 7 barneskole som ligger nordvest i Fredrikstad, nær Gressvik sentrum. Skolen har denne høsten 330 elever og 50 ansatte. Skolen kan tilby et svært godt arbeidsmiljø med vekt på godt samarbeid i hele personalet.
Skolen jobber for en høy grad av inkludering av alle elever i fellesskapet. Hurrød skole ønsker å være en skole med et høyt aktivitetsnivå med blant annet trivselsledere som organiserer lekaktiviteter i alle storefriminutt, fysisk aktivitet integrert i undervisning hver dag, skolefrokost, egen grillhytte i Gressvikmarka og et tett samarbeid med både skolens FAU og Gresvik IF.

I tillegg til dette har skolen også en kommuneovergripende forsterket opplæringsarena for barn med autismespekterdiagnoser (ATT). Denne forsterkede opplæringsarenaen har eksistert siden 1998, og har gjennom årene opparbeidet seg en betydelig kompetanse og erfaring på fagfeltet. Det er et tett samarbeid og kunnskapsutveksling mellom de som jobber på ATT og skolens øvrige personale.

 

Stillingsbeskrivelse
Stillingen er et 100% vikariat som lærer med spesialpedagogikk tilknyttet den forsterkede opplæringsarenaen ATT. Arbeidsoppgavene er knyttet til elever med ulike spesialpedagogiske behov. Vi ønsker oss en fleksibel og løsningsorientert medarbeider som kan ta ansvar for å utarbeide individuelt tilpassede planer for enkelte elever, og følge opp dette arbeidet i samarbeid med andre medarbeidere, foresatte og aktuelle instanser.

Oppstart så raskt som mulig, med varighet fram til 31.07.24, og med mulighet for forlengelse.


Hurrød skole kan tilby

 • Interessante og varierte arbeidsoppgaver med gode muligheter for faglig utvikling
 • Et godt arbeidsmiljø basert på medvirkning, engasjement, profesjonalitet og ansvarlighet
 • Skoleledere som inspirerer og leder sitt personale i utviklingen av skolen

 

Kvalifikasjoner
Krav til pedagogisk utdanning for tilsetting og undervisning følger av forskrift til opplæringsloven kapittel 14.

 • Søkere må ha relevant utdanning og/eller erfaring innenfor det spesialpedagogiske feltet.
 • Søkere med førskolelærerutdanning eller barnehagelærerutdanning og som har videreutdanning i spesialpedagogikk, kan bli vurdert.

 

Det er en fordel om du har:

 • Erfaring fra arbeid i skole med ulike typer funksjonsnedsettelser
 • Kunnskap om og erfaring med bruk av ASK (Alternativ og supplerende kommunikasjon)

Personlig egnethet vil bli vektlagt ved tilsetting.

Skoleetaten i Fredrikstad ønsker gjennom sine ansettelser å bidra til etnisk mangfold, likestilling og god kompetanse i virksomhetene.

 

Vi ønsker en lærer som:

 • har et positivt elevsyn og er opptatt av barn og unges læring og utvikling
 • har god fagkompetanse, metodekompetanse og relasjonskompetanse
 • vil bidra til et godt læringsmiljø med positive relasjoner mellom lærer og elev
 • er tydelig voksen, løsningsfokusert og utviklingsorientert
 • en god, forutsigbar klasseleder som er bevisst på å uttrykke og følge opp positive forventinger til alle elever.
 • vil bidra til et godt arbeidsmiljø, både faglig og sosialt
 • er fleksibel, takler høyt tempo og har gode samarbeidsevner
 • har et positivt forhold til mangfold og vil arbeide aktivt for at skolen har et godt miljø for elever og ansatte.

 

Lønnsopplysninger
Arbeidstaker tilsettes i Fredrikstad kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtale, herunder pliktig medlemskap i pensjonskasse. Prøvetiden er 6 måneder.

 

Politi / Tuberkulose attest
Ansettelser forutsetter fremlegging av godkjent politiattest ikke eldre enn 3 måneder. Tuberkuloseattest i henhold til forskrift.

 

Søknad sendes
Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no under ledige stillinger/kunngjøringer. Ved utfylling av søknaden er det viktig å registrere alle undervisningsfag med studiepoeng.

Dersom du er intern søker kan du gå inn på FREKIT, Enterprise personalia, velg fanen hjem og trykk på ledige stillinger

Spørsmål vedrørende innlogging/søknadsprosess rettes til Marit Johansen, tlf. 69 30 61 67 eller e-post jome@fredrikstad.kommune.no.

 

Offentlighet
Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak fra offentlighet, dersom dette ikke kan imøtekommes (offentlighetslovens § 25.) Det vil gå fram av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen, og hvilket kjønn de har.