Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, en av Norges mest attraktive byer. En liten time fra Oslo, der Glomma renner ut i havet, finner du Fredrikstad. Med våre 83.000 innbyggere er vi landets åttende største by. Fredrikstad er i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og variert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt botilbud og et variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og/eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.
MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Vernepleier i 95 % Vikariat, Livsmestring 6

Ønsker du en spennende stilling i et inspirerende fagmiljø?
Friskliv og mestring er en etat med ni virksomheter organisert under seksjon for Helse og velferd i Fredrikstad kommune. Virksomhetene yter tjenester til innbyggere med ulike kognitive- og eller fysiske funksjonsnedsettelser med blant annet mobile oppfølgingstjenester, bomestring/terapeutisk oppfølging i bemannede botiltak, og mestrings- og aktivitetstiltak.

 

Livsmestring 6 gir tjenester til personer med funksjonshemming/ utviklingshemmede i bofellesskap eller i privat bolig etter Lov om kommunale helse og omsorgstjenester. Arbeidssted er på en av fem avdelinger i virksomheten som består av bomestringstjenester og arbeids- og aktivitetstiltak på ulike plasser i Fredrikstad. Avdelingen er ikke et ordinært bofellesskap, men består av separate boenheter som ligger nydelig til i skogkanten av Fredrikstadmarka. Vi kan tilby et godt arbeidsmiljø og mange spennende utfordringer. Kjønnsfordelingen av ansatte er i overvekt menn. Vi jobber tett på hverandre 2-1, derfor er vi svært opptatt av personlig egnethet.

 

Vi søker Vernepleier i 95% vikariat, fra 01.02.24-31.08.24. Stillingen er for tiden i langvaktordning 2-1 bemanning med arbeid hver 3 helg.

 

Stillingens hovedarbeidsområde

 • Bidra til at avdelingen realiserer kommunens og virksomhetens visjoner, mål og planer
 • Sikre kvalitet i den direkte tjenesteytingen og bidra til å ivareta arbeidsmiljøet

 

Hovedoppgaver

 • Praktisk bistand, veiledning og motivasjonsarbeid
 • Arbeide i team med 2:1 bemanning
 • Gi og motta veiledning av kollegaer
 • Medisinhåndtering og dokumentasjon
 • Planlegging og tilrettelegging av tjenester
 • Delta i en aktiv hverdag med sykling, svømming og løping
 • Samarbeid med pårørende, kollegaer og andre
 • Kartlegge behov for tjenester og utarbeide mål og tiltaksplaner

 

Kvalifikasjonskrav

 • Du har Norsk autorisasjon som Vernepleier
 • Du har personlig egnethet for å arbeide med brukergruppen
 • Du kan delta på aktiviteter som sykling, svømming, lange turer
 • Du har gode samarbeidsevner
 • Du har god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Personlig egnethet vektlegges.

 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Du har erfaring med vedtak om tvang etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester kapittel 9
 • Du har evne til å fungere godt i team
 • Du har gode IT- kunnskaper, og kjennskap til Gerica
 • Du har førerkort klasse B, og kan kjøre med manuelt gir
 • Du har erfaring fra arbeid med utviklingshemmede, autisme og utfordrende atferd

 

Vi kan tilby

 • Et godt fag- og arbeidsmiljø bygget på Fredrikstad kommunes verdier MERK (Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent)
 • Et aktivt og utviklende fagmiljø og veiledning, med fokus på fysisk aktivitet, sosialt fellesskap, arbeidsglede og yrkesstolthet
 • Gode pensjonsordninger i KLP

 

Lønnsopplysninger
Avlønning etter Fredrikstad kommunes lønns- og stillingsregulativ ut fra kompetanse og ansiennitet.
Arbeidstakere tilsettes i Fredrikstad kommune etter gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler.

 

Politi / Tuberkulose attest
Politiattest ikke eldre enn 3 måneder, må fremlegges ved ansettelse.
Skjemaet "Tuberkulose- og MRSA-kontroll ved ansettelser og utenlandsreiser" skal fylles ut av alle personer som skal tiltre stilling innen helse- og omsorgstjenester.

 

Søknad sendes
Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no under stillingsannonser/kunngjøringer. Spørsmål om innlogging/søknadsprosess rettes til Therese Hauglin Bekkevold tlf. 69 30 61 96, mail: hthe@fredrikstad.kommune.no. Spørsmål vedrørende stillingen rettes til avdelingsleder.

Dersom du er intern søker, kan du gå inn på FREKIT, Enterprise personalia, velg fanen Hjem og trykk på ledige stillinger. Merk at du må være innlogget på kommunens server.

 

Offentlighet
Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak fra offentlighet, dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (offentlighetsloven § 25). Det vil gå fram av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen og hvilket kjønn de har.