Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, en av Norges mest attraktive byer. En liten time fra Oslo, der Glomma renner ut i havet, finner du Fredrikstad. Med våre 85.000 innbyggere er vi landets åttende største by. Fredrikstad er i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og variert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt botilbud og et variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og/eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.
MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Fritidskontakt - ønsker du å gjøre noe verdifullt for andre?

Fredrikstad kommune har til enhver tid behov for flere fritidskontakter til oppdrag med ulikt omfang. Som fritidskontakt bidrar du til at barn, unge, voksne eller eldre med spesielle behov får en aktiv og meningsfull fritid. Mennesker med ulike kognitive eller fysiske funksjonsnedsettelser, med behov for hjelp og støtte for å kunne ha en meningsfull fritid, kan ha rett på fritidskontakt. Vi har behov forfritidskontakter begge kjønn, i ulike aldre og med ulike interesser, som kan utføre oppdrag.

Er du ansatt i en 100% stilling fra før, kan du fortsatt bli oppdragstaker som fritidskontakt.

Hovedoppgaver
Bidra til at den personen du er fritidskontakt for, får mulighet til en mer aktiv og meningsfull fritid ved å delta på ulike fritidsaktiviteter som f.eks. gåturer, kafebesøk, dra i svømmehallen, delta på kulturarrangementer, fysisk aktivitet eller følge til organiserte fritidstilbud. Fritidskontaktene har vanligvis oppdrag på 2-3 timer pr uke.

Kvalifikasjonskrav

  • Du har fylt 18 år
  • God muntlig norskforståelse
  • Ønskelig med førerkort, men ikke et krav

Det er fint om du i søknadsteksten beskriver din motivasjon for å bli fritidskontakt og om hvilken aldersgruppe du ønsker å bli fritidskontakt for (barn, ungdom, voksne eller eldre).


Personlige egenskaper

  • Du har et genuint ønske om å gjøre noe verdifullt for andre
  • Du har interesse for andre og er romslig
  • Du er fleksibel
  • Du er trygg på deg selv og kan sette grenser

Det er viktig at du kan utføre oppdrag over lengre tid, minimum 1 år. Personlig egnethet vektlegges.


Vi kan tilby

  • Godtgjøring etter KS sine satser som oppdragstaker, samt utgiftsdekning
  • Individuell veiledning
  • Temasamlinger


Politiattest

Oppdrag forutsetter framleggelse av godkjent politiattest.

Søknad sendes
Søknader behandles fortløpende.

Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess, og alle søknader på ledige stillinger må gjøres elektronisk i vårt rekrutteringssystem. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no under stillingsannonser/kunngjøringer.

Spørsmål om innlogging/søknadsprosess rettes til Cecilie Gül tlf. 40405686 eller epost cekg@fredrikstad.kommune.no.