Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, en av Norges mest attraktive byer. En liten time fra Oslo, der Glomma renner ut i havet, finner du Fredrikstad. Med våre 85.000 innbyggere er vi landets åttende største by. Fredrikstad er i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og variert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt botilbud og et variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og/eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.
MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Ønsker du å jobbe som juridisk spesialrådgiver innen anskaffelse?

Anskaffelse har ledig en 100 % fast stilling som juridisk spesialrådgiver, og trenger deg som vil være med å utvikle anskaffelsesområdet. Anskaffelse har et sterkt fagmiljø med dyktige og motiverte medarbeidere.

Nå ser vi frem til å høre fra deg!

Fredrikstad kommune søker etter en engasjert juridisk spesialrådgiver med høy gjennomføringsevne som vil inngå i et godt etablert anskaffelsesteam. Som juridisk spesialrådgiver vil du ha ansvaret for juridisk og anskaffelsesfaglig rådgivning og veiledning for ansatte i virksomhet anskaffelse, samt kommunens organisasjon. En del av arbeidet innebærer kvalitetssikring av utlysninger, tildelinger, samt klagebehandling. Du vil også være en viktig støttespiller for avtaleforvalter ved oppfølging av kontraktbetingelser, og være en støttespiller for anskaffelsesrådgiver i eventuelle forhandlinger.

Juridisk spesialrådgiver må kunne jobbe selvstendig, og ha gode samarbeidsevner, da man jobber tett i samarbeid med kollegaer i virksomheten og behovshavere i kommunen. Det er viktig for oss at du som søker er initiativrik og en utpreget lagspiller som liker å nå målene i samarbeid med andre.

Vi søker deg som ønsker å jobbe som juridisk spesialrådgiver ved virksomhet anskaffelse. Virksomheten har hovedansvaret for gjennomføring av alle anskaffelser av varer og tjenester i kommunen.

Anskaffelse er en virksomhet organisert i stab virksomhetsstyring og økonomi, og består av 9 personer, inkludert leder.

Virksomheten har høy faglig kompetanse på komplekse anskaffelsesprosesser og vil være førende i videreutviklingen av kommunens anskaffelsesarbeid.

Anskaffelse har sitt arbeidssted ved Rådhuset i sentrum av Fredrikstad, en hyggelig kystby med rikt kulturliv.


Vi kan tilby

 • En interessant stilling i et hyggelig og inkluderende arbeidsmiljø med dyktige kolleger med høy kompetanse.
 • Fleksibel arbeidstid og sommertid.
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver med mulighet for personlig og faglig utvikling.
 • Bedriftsidrettslag og gunstige treningstilbud ved treningssentre
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger i KLP.
 • Lønn etter kompetanse og avtale.


Hovedoppgaver

 • Juridisk og anskaffelsesfaglig rådgivning, veiledning og kvalitetssikring
 • Klagebehandling mot leverandører og Klageorgan for offentlig anskaffelser
 • Bistå anskaffelsesrådgiver ved forhandlinger/tvister
 • Bistå avtaleforvalter/anskaffelsesrådgiver ved oppfølgning av betingelser i inngåtte avtaler/ rammeavtaler
 • Bidra i utviklingen av kommunens rutiner, maler og prosesser innenfor anskaffelser
 • Oppfølging av mål i anskaffelsesstrategi
 • Planlegging og gjennomføring av anskaffelser


Kvalifikasjonskrav

 • Du har juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk
 • Det er ønskelig med følgende erfaringer/kompetanse:
 • Erfaring med praktisk gjennomføring av anskaffelser, og god kunnskap om regelverket, inklusiv juridisk vurderingskompetanse
 • Erfaring med kontraktsoppfølging og kontraktsforvaltning
 • Kjennskap til det offentliges krav innen samfunnsansvar (seriøsitetsbestemmelser, lønns- og arbeidsvilkår, lærlingekrav, klima- og miljøkrav etc.)
 • Erfaring med bruk av relevante kontraktstandarder (Statens standard, Norsk Standard etc)
 • God digital kompetanse, blant annet konkurransegjennomføringsverktøy (KGV)
 • Jobbe selvstendig og har gode samarbeidsevner, samt høy gjennomføringsevne


Personlige egenskaper

Evnen til å jobbe strukturert og prosessorientert både selvstendig og i samarbeid med andre.
Handlekraftig- du tar initiativ, og har høy gjennomføringsevne
Endringsvillig- du er fleksibel og evner raskt å ta på deg nye oppgaver
Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Generelt:
Arbeidstakere tilsettes i Fredrikstad kommune i henhold til lover, reglement og tariffavtale. Prøvetiden er 6 md.


Søknad sendes

Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess, og alle søknader må registreres elektronisk i vårt rekrutteringssystem; www.fredrikstad.kommune.no/ledige stillinger. Dersom du er intern søker kan du gå inn på FREKIT, Enterprise Personalia, velg fanen Hjem og trykk på ledige stillinger. Spørsmål vedrørende innlogging/søknadsprosess rettes til konsulent Charlotte Høyum, tlf.: 69 30 62 43 eller e-post: chac@fredrikstad.kommune.no.


Offentlighet

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad kommune vil varsle søker som har bedt om unntak fra offentlighet, dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (Offentlighetsloven § 25). Det vil gå fram av den offentlige søkerlista hvor mange det har vær til stillingen og hvilket kjønn de har.