Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, en av Norges mest attraktive byer. En liten time fra Oslo, der Glomma renner ut i havet, finner du Fredrikstad. Med våre 85.000 innbyggere er vi landets åttende største by. Fredrikstad er i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og variert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt botilbud og et variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og/eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.
MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Vernepleier/Sykepleier 100% vikariat fra 01.06-24-01.05.2025,virksomhet Avlastning og fritid barn og unge

Friskliv og mestring er en etat med ni virksomheter organisert under Seksjon helse og velferd i Fredrikstad kommune. Virksomhetene yter tjenester til innbyggere med ulike kognitive- og eller fysiske funksjonsnedsettelser.

Virksomhet Avlastning og fritid barn og unge har lang erfaring med å gi tjenester til barn, ungdom og deres familier. For oss er det viktig å utvikle trygge, gode og kompetente tjenester.
Vi søker nå etter dyktige og engasjerte kollegaer til et nyopprettet heldøgnstilbud til ungdommer.

Vi søker deg som har et engasjement for barn og unge, spesielt innenfor autismespekterforstyrrelser. Du må være trygg i deg selv og ha evne til å etablere gode relasjoner til ungdommene. Du liker å være aktiv og tilrettelegge for gode og meningsfulle aktiviteter.

Vi søker en Vernepleier/Sykepleier i et 100% vikariat fra 01.06-24-01.05.2025. Stillingen innebærer langvaktsturnus (35,5t/u) med arbeid hver 4. helg.

 

Hovedoppgaver

 • Bidra til at enheten og virksomheten realiserer kommunens og etatens visjoner, mål og planer
 • Legge til rette for at ungdommene kan leve sine liv på ulike arenaer
 • Sikre kvaliteten i den direkte tjenesteytingen
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Observere, kartlegge, igangsette, gjennomføre og evaluere tiltak
 • Følge opp daglige gjøremål og tilrettelegge for meningsfylte aktiviteter for ungdommene
 • Legge til rette for et godt samarbeid med foresatte og delta i møter med andre instanser
 • Medikamenthåndtering
 • Dokumentasjon
 • Fagansvar og koordinatoroppdrag
 • Veiledning av kollegaer

 

Kvalifikasjonskrav

 • Du har norsk Autorisasjon som Vernepleier eller Sykepleier
 • Du har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Du har førerkort klasse B

Personlig egnethet, holdninger og motivasjon vil bli vektlagt ved tilsetting

 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Du har kompetanse og erfaring med barn og unge med sammensatte behov
 • Du har kompetanse på livredning i vann, eventuelt delta på kommunens interne opplæringskurs
 • Du er trygg i deg selv og bevisst i din rolle
 • Du har evne til å arbeide selvstendig og i team, ta ansvar og være strukturert
 • Du har kjennskap til kartlegging og dokumentasjonsarbeid
 • Du har gode datakunnskaper - deriblant kjennskap til fagprogrammet Gerica
 • Du har endringsoptimisme og høy grad av fleksibilitet

 

Vi kan tilby

 • Faglig og personlig utvikling i et tverrfaglig arbeidsmiljø
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • Veiledning/ undervisning
 • Personalmøter
 • Fagmøter
 • Tverrfaglig samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartnere
 • Gode pensjonsordninger i KLP

 

Lønnsopplysninger
Avlønning etter Fredrikstad kommunes lønns- og stillingsregulativ.
Arbeidstakere tilsettes i Fredrikstad kommune etter gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler.

 

Politi / Tuberkulose attest
Politiattest ikke eldre enn 3 måneder, må fremlegges ved ansettelse.

 

Søknad sendes
Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no under stillingsannonser/kunngjøringer. Spørsmål om innlogging/søknadsprosess rettes til Therese Bekkevold, tlf 69 30 61 96, mail: hthe@fredrikstad.kommune.no

Dersom du er intern søker, kan du gå inn på FREKIT, Enterprise personalia, velg fanen Hjem og trykk på ledige stillinger.

 

Offentlighet
Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak fra offentlighet, dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (offentlighetsloven § 25). Det vil gå fram av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen og hvilket kjønn de har.