Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, en av Norges mest attraktive byer. En liten time fra Oslo, der Glomma renner ut i havet, finner du Fredrikstad. Med våre 85.000 innbyggere er vi landets åttende største by. Fredrikstad er i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og variert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt botilbud og et variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og/eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.
MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Vaktsykepleier 60 % fast - Østsiden sykehjem

Virksomhet Omsorgssentre Øst består av to sykehjem, Østsiden sykehjem og Torsnes sykehjem.

Østsiden sykehjem har 112 plasser fordelt på 5 avdelinger. Stillingen er knyttet til avdeling 12-14 som er en somatisk avdeling

På Østsiden sykehjem vil du få en utfordrende og faglig spennende jobb, hvor du møter dyktige kollegaer. På sykehjemmet er det 112 beboere fordelt på 5 avdelinger. I denne stillingen vil du ha vaktansvar for 5 avdelinger. Du vil samarbeide tett med det øvrige natt-teamet ved sykehjemmet.

Østsiden sykehjem er et spesialsykehjem for pasienter med demenssykdom.

Vi ønsker deg som er opptatt av fremtidens eldreomsorg, bidra til utvikling og aktivt arbeide for et godt arbeidsmiljø ved sykehjemmet

 

Vi kan tilby

 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver i en nytenkende og løsningsorientert virksomhet
 • Arbeid hver tredje helg
 • Faglig veiledning
 • Et tverrfaglig samarbeidsmiljø
 • God sykepleiedekning og godt fagmiljø
 • Gode pensjon og forsikringsordninger i KLP
 • Gode leasingavtaler på El-sykkel
 • Rabatt på utvalgte treningssentre

 

Hovedoppgaver

 • Ansvarlig for å ivareta pasientenes behov for sykepleie på natt
 • Samarbeid med kollegaer på tvers av avdelinger
 • Dokumentere og rapportere i henhold til gjeldende retningslinjer
 • Oppfølging og dokumentasjon av tiltak i fagprogrammet Gerica

 

Kvalifikasjonskrav

 • Norsk autorisasjon som sykepleier
 • Kunne kommunisere godt skriftlig og muntlig på norsk

Vi søker en kollega som er
MODIG, fleksibel og tar utfordringene som kommer
ENGASJERT i faget, kvaliteten på tjenesten og i arbeidsmiljø
ROMSLIG, inkluderende og en god relasjonsbygger
KOMPETENT, deler av sin kompetanse og søker ny kunnskap

Det blir lagt vekt på personlig egnethet i tillegg til faglige kvalifikasjoner

 

Lønnsopplysninger
Stillingen lønnes etter kommunens lønns- og stillingsregulativ.
Arbeidstakere tilsettes i Fredrikstad kommune i henhold til gjeldene lover, reglement og tariffavtale. Prøvetiden er 6 måneder.

 

Offentlighet
Opplysninger om søker kan bli offentligjort selv om søker har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad kommune vil varsle søker som har bedt om unntak fra offentlighet, dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (Offentlighetsloven § 25).
Det vil fremgå av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen og hvilket kjønn de har.

 

Politi / Tuberkulose attest
Opplysninger om søker kan bli offentligjort selv om søker har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad kommune vil varsle søker som har bedt om unntak fra offentlighet, dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (Offentlighetsloven § 25).
Det vil fremgå av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen og hvilket kjønn de har.

 

Søknad sendes
Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess, og alle søknader på ledige stillinger må gjøres elektronisk i vårt rekrutteringssystem. Du registrer din søknad på www.fredrikstad.kommune.no under ledige stillinger.
Interne søkere kan registrere seg via Frekit, Enterprise personalia, fanen hjem/ledige stillinger.
Spørsmål vedrørende søknadsregistrering rettes til Anne Karin Jensen tlf: 69307636