FREDRIKSTAD KOMMUNE

Velkommen til Fredrikstad, en av Norges mest attraktive byer. En liten time fra Oslo, der Glomma renner ut i havet, finner du Fredrikstad. Med våre 85.000 innbyggere er vi landets åttende største by. Fredrikstad er i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og variert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt botilbud og et variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer. 

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og/eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

Avtaleforvalter

Vil du være med å videreutvikle kommunens oppfølging av avtaler innen anskaffelser?

Vi søker deg som ønsker å jobbe som avtaleforvalter ved virksomhet anskaffelse. Virksomheten har hovedansvaret for gjennomføring av anskaffelser av varer og tjenester i kommunen, samt oppfølging av avtalebetingelser.


Anskaffelse er organisert i seksjon for virksomhetsstyring og økonomi, og består av 9 personer, inkludert leder.
Virksomheten har høy faglig kompetanse på anskaffelsesprosesser og vil være førende i videreutviklingen av kommunens innkjøpsarbeid.


Stillingen som avtaleforvalter vil jobbe i tett dialog med avtaleforvalter, juridisk rådgiver, anskaffelsesrådgivere og andre virksomheter i kommunen.
Virksomhet anskaffelse søker deg som kan fylle rollen som avtaleforvalter, og bli en del av teamet for avtaleforvaltning. Teamet består av to avtaleforvaltere. Som avtaleforvalter vil du ha ansvaret for å gjennomføre oppfølging av leverandør-/rammeavtaler, samt andre oppgaver innen analyse. Oppfølgingen vil skje i tett samarbeid med avdelingens anskaffelsesrådgivere som har gjennomført anskaffelsesprosessene. Avtaleforvaltning inkluderer oppfølging av avtaler både internt i kommunen og mot eksterne leverandører. Det er viktig for oss at du har evne til å lede og gjennomføre avtaleforvaltning selvstendig og iverksetter tiltak der du ser det er nødvendig.

Det er egen jurist i virksomheten som vil ivareta juridiske vurderinger i avtaler.


Anskaffelse har sitt arbeidssted ved Rådhuset i sentrum av Fredrikstad. 

Arbeidsoppgaver

 • Etablering og videreutvikling av rutiner innen avtaleoppfølging.
 • Bistå anskaffelsesrådgiver med statistikkarbeid ifbm nye konkurranser.
 • Bistå i implementeringsarbeidet ved nye avtaler.
 • Sortimentstyring.
 • Gjennomføre avtaleoppfølging i samarbeid med anskaffelsesrådgiver.
 • Gjennomføre jevnlig dialog og oppfølging med leverandør/interne virksomheter for å identifisere forbedringsområder samt iverksette relevante tiltak.
 • Utføre analyser av innkjøpsdata; avtalelojalitet, andel bruk av innkjøpssystem, identifisering og rapportering av gevinster.
 • Oppfølging/ utvikling av kommunes innkjøpssystem.
 • Kvalifikasjonskrav
 • Relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum bachelor, innen relevante fagområder og studieretninger, eks administrasjon og ledelse, analyse og økonomi.

 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring med innkjøp, sortimentsstyring, kategorisering ol.
 • Erfaring med analyse.
 • God digital kompetanse (blant annet innkjøpssystem og analysesystem).
 • Personlige egenskaper
 • Trives med ansvar og gjennom samarbeid gjør sine kollegaer gode.
 • Er nøyaktig, serviceinnstilt, resultatorientert og selvstendig i sitt arbeid.
 • Har høy gjennomføringsevne og som liker å ta initiativ.
 • Er fleksibel og evner å ta på seg nye oppgaver.
 • Er analytisk, og evner til å se helheten og løse utfordringer.
 • Har god relasjonskompetanse.
 • Har gode kommunikasjonsevner, og at man er tydelig både muntlig og skriftlig på norsk.
 • Vil bidra til et godt arbeidsmiljø, både faglig og sosialt.

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

 

Vi tilbyr

 • Være en del av et inkluderende arbeidsmiljø med dyktige kollegaer.
 • En utfordrende og interessant stilling i en kystby med et rikt kulturliv.
 • Fleksibel arbeidstid og sommertid.
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver med mulighet for personlig og faglig utvikling.
 • Mulighet for hjemmekontor i henhold til kommunens retningslinjer.
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger.
 • Lønn etter avtale.

 

Andre vilkår
Arbeidstakere ansettes i Fredrikstad kommune i henhold til lover, reglement og tariffavtale. Prøvetiden er 6 måneder.


Offentlighet
Opplysning om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak for offentlighet, dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (offentlighetsloven § 25). Det vil gå frem av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen og hvilket kjønn de har.