FREDRIKSTAD KOMMUNE

Velkommen til Fredrikstad, en av Norges mest attraktive byer. En liten time fra Oslo, der Glomma renner ut i havet, finner du Fredrikstad. Med våre 85.000 innbyggere er vi landets åttende største by. Fredrikstad er i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og variert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt botilbud og et variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer. 

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og/eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

Sykepleier - 80 % og 100 %

En velfungerende hjemmesykepleie er en forutsetning for at innbyggerne skal kunne leve gode liv hjemme, lengst mulig. De faglige oppgavene har økt i omfang og kompleksitet. Stadig flere pasienter har sammensatte helseutfordringer, og utvikling av stadig mer teknisk avansert utstyr gjør at vi trenger ansatte med høy kompetanse og faglig engasjement. Hverdagsmestring og brukermedvirkning står i fokus og alle tjenester tar utgangspunkt i dette.

Hjemmesykepleien er en tjeneste som vokser, og det gir deg som sykepleier muligheter til å delta i spennende utviklingsarbeid. Hverdagen i hjemmesykepleien er variert og lærerik med en stor grad av selvstendighet og faglig utfordrende oppgaver.
Vi jobber aktivt og strukturert med å ruste tjenestene våre for fremtiden.

Hjemmesykepleien i Fredrikstad er organisert i fem virksomheter. Fire av virksomhetene gir sykepleie til hjemmeboende pasienter. De fire virksomhetene er geografisk inndelt og derav navnet hjemmesykepleie Nord, Øst, Syd og Vest. Virksomhetene består av tre team og har sentrumsnære oppmøtesteder.

Vi innfører Ønskeplan, noe som gir deg som ansatt stor mulighet til å medvirke i egen turnus.

 

Arbeidsoppgaver

 • Du behandler pasienter i eget hjem, der trygghet og kvalitet står i fokus for pasienten og deg som sykepleier.
 • Du kartlegger sykepleiebehov, prioriterer, iverksetter sykepleietiltak og dokumenterer.
 • Du bidrar til å sikre kvaliteten i den direkte tjenesteytingen.
 • Du bidrar til at teamet og virksomheten bruker teknologi og digitale løsninger som understøtter pasienters- og pårørendes ressurser, mestringsmuligheter og medvirkning.


Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som sykepleier.
 • Førerkort klasse B.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk, med minimum norskkompetanse på nivå B2.

 

Personlige egenskaper
MODIG, fleksibel og tar utfordringene som kommer.
ENGASJERT i faget, kvaliteten på tjenesten og i arbeidsmiljøet.
ROMSLIG, inkluderende og en god relasjonsbygger.
KOMPETENT, deler av din kunnskap og søker ny kunnskap.

Personlig egnethet vektlegges.

 

Hos oss får du

 • Delta i vårt Mentorprogram og få oppfølging av Mentor det første året som nytilsatt.
 • Lønn utover garantilønn.
 • Kompetanselønn ved etterutdanninger.
 • Gode turnusløsninger, med mulighet for noe tilpasning. Vi innfører ønskeplan.
 • Mulighet for fire ukers sommerferie.
 • Tilstedeværende og positive ledere.
 • Gode velferdsordninger.
 • Mulighet til å delta i bedriftsidrettslag, gunstige treningstilbud ved treningssentre og gode leasingavtaler for el-sykkel.
 • Gode pensjon og forsikringsordninger i KLP.


Nyttig å vite før du starter hos oss
Arbeidstakere ansettes i Fredrikstad kommune i henhold til lover, reglement og tariffavtale. Prøvetiden er 6 måneder.
Stillingen avlønnes etter Fredrikstad kommunes lønns- og stillingsregulativ.


Politi- og tuberkuloseattest
Før tiltredelse må det fremlegges politiattest, ikke eldre enn 3 måneder.

Skjemaet "Tuberkulose og MRSA-kontroll ved ansettelser og utenlandsreiser", skal fylles ut av alle personer som skal tiltre stilling innen helse- og omsorgstjenester.


Offentlighet
Opplysning om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak for offentlighet, dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (offentlighetsloven § 25). Det vil gå frem av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen og hvilket kjønn de har.