FREDRIKSTAD KOMMUNE

Velkommen til Fredrikstad, en av Norges mest attraktive byer. En liten time fra Oslo, der Glomma renner ut i havet, finner du Fredrikstad. Med våre 85.000 innbyggere er vi landets åttende største by. Fredrikstad er i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og variert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt botilbud og et variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og/eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.
MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Sykepleier i sykepleieteam

Er du klar for nye faglige utfordringer i et positivt og inkluderende arbeidsmiljø?

Vi søker deg som er sykepleier og ønsker å arbeide i sykepleieteam.
 
Hjemmesykepleien er en tjeneste som vokser, og det gir deg som sykepleier muligheter til å delta i spennende utviklingsarbeid. Hverdagen i hjemmesykepleien er variert og lærerik med en stor grad av selvstendighet og faglig utfordrende oppgaver.
 
Som sykepleier i hjemmesykepleien møter du pasienter i alle aldre, alle typer livssituasjoner og med ulke diagnoser og oppfølgingsbehov.
 
Vi er organisert i 3 team som ledes av hver sin avdelingssykepleier, i henholdsvis to fagteam og et sykepleieteam.
 
Fredrikstad kommune sine verdier er forkortet MERK, Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent, og vi søker deg som er nettopp det! De faglige oppgavene i hjemmesykepleien har økt i omfang og kompleksitet, vi gir sammensatte tjenester og utfører avanserte prosedyrer hjemme hos pasientene. Vi har stort fokus på hverdagsmestring og brukermedvirkning og alle tjenester skal ha utgangspunkt i det. Vi har tro på at kvalitet i tjenesten skapes med faglig fokus, tverrfaglig
samarbeid og gjennom et godt inkluderende arbeidsmiljø.

 

Arbeidsoppgaver

 • Du behandler pasienter i eget hjem, der trygghet og kvalitet står i fokus.
 • Du kartlegger sykepleiebehov, prioriterer, iverksetter sykepleietiltak og dokumenterer.
 • Du bidrar til å sikre kvaliteten i den direkte tjenesteytingen.
 • Du bidrar til at teamet og virksomheten bruker teknologi og digitale løsninger som understøtter pasienters- og pårørendes ressurser, mestringsmuligheter og medvirkning.


Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som sykepleier.
 • Førerkort klasse B.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk, minimum på nivå B2.


Personlige egenskaper
MODIG, fleksibel og tar utfordringene som kommer.
ENGASJERT i faget, kvaliteten på tjenesten og i arbeidsmiljøet.
ROMSLIG, inkluderende og en god relasjonsbygger.
KOMPETENT, deler av din kunnskap og søker ny kunnskap.
Personlig egnethet vektlegges.

 

Vi tilbyr

 • Tilstedeværende og positive ledere.
 • Være en del av et inkluderende arbeidsmiljø med dyktige kollegaer.
 • Brukt bredden av din fagkunnskap og følge pasienter over en lengre periode, med ulike sykdomsforløp, diagnoser og pleie- og omsorgsbehov.
 • God og strukturert opplæring, og oppfølging av fadder.
 • Mulighet til å delta i bedriftsidrettslag, gunstige treningstilbud ved treningssentre og gode leasingsavtaler for el-sykkel.
 • Gode velferdsordninger.
 • Sentrumsnært oppmøtested, med gode kollektive transport muligheter.
 • Gode pensjon og forsikringsordninger i KLP.

 

Nyttig å vite før du starter hos oss
Arbeidstakere ansettes i Fredrikstad kommune i henhold til lover, reglement og tariffavtale. Prøvetiden er 6 måneder.
Stillingen avlønnes etter Fredrikstad kommunes lønns- og stillingsregulativ.


Politi- og tuberkuloseattest
Før tiltredelse må det fremlegges politiattest, ikke eldre enn 3 måneder.

Skjemaet "Tuberkulose og MRSA-kontroll ved ansettelser og utenlandsreiser", skal fylles ut av alle personer som skal tiltre stilling innen helse- og omsorgstjenester.


Offentlighet
Opplysning om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak for offentlighet, dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (offentlighetsloven § 25). Det vil gå frem av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen og hvilket kjønn de har.