FREDRIKSTAD KOMMUNE

Velkommen til Fredrikstad, en av Norges mest attraktive byer. En liten time fra Oslo, der Glomma renner ut i havet, finner du Fredrikstad. Med våre 85.000 innbyggere er vi landets åttende største by. Fredrikstad er i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og variert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt botilbud og et variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer. 

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og/eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

Spesialhelsefagarbeider

Er du engasjert og klar for nye utfordringer? 
Vi i Dagsenter for eldre ønsker deg som spesialhelsefagarbeider med på laget!

Fredrikstad kommune har tre dagsenter for eldre - Østsiden, Holmen og Glemmen.
Dagsentrene er et sosialt møtested for kommunens hjemmeboende eldre. Du bidrar til en meningsfull hverdag for brukerne med fokus på hverdagsmestring, aktivitet, ernæring, deltakelse og forebygging.

Arbeidsoppgaver

 • Du kartlegger brukere og deres behov, iverksetter tiltak og dokumenterer.
 • Du bidrar med din kompetanse i samarbeid med andre vernepleiere, helsefagarbeidere og aktivitører.
 • Du utfører oppgaver etter tiltak.
 • Du utfører praktiske oppgaver, skaper «det gylne måltid», tilrettelegger for trim og annen aktivitet. Samt bistår bruker med personlige gjøremål.
 • Du bidrar til å sikre kvaliteten i dagsentrene.

 
Kvalifikasjonskrav

Norsk autorisasjon som helsefagarbeider.
Videreutdanning innen fagområdet demens, hverdagsrehabilitering og/eller psykiatri.
Erfaring fra arbeid med eldre og gjerne også fra hjemmesykepleien.
Førerkort klasse B, må kunne kjøre liten buss (9 seter).
God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Minibuss sertifikat.
 • Spiller et instrument.


Vi søker en kollega som

 • Har engasjement for forebyggende arbeid.
 • Ser pasientens evne og mulighet til hverdagsmestring og ser pårørende som en ressurs.
 • Har evne til å tenke helhetlig, har fokus på løsninger og kan jobbe systematisk i et hektisk miljø.
 • Trives med ansvar og gjennom samarbeid gjør sine kollegaer gode.
 • Er faglig trygg, lærevillig og tar tak i ting der det trengs.
 • Har høy grad av stabilitet og kontinuitet.
 • Har et ønske om å være med på å videreutvikle tjenesten.
 • Er kreativ, løsningsorientert og fleksibel.
 • Har god kommunikasjon med brukere og kollegaer.
 • Ser viktigheten av å samarbeide på tvers av virksomheter i seksjonen.
 • Har godt humør og vil bidra til et godt arbeidsmiljø, både faglig og sosialt og som ikke er redd for å ta i ett tak.
 • Liker sang og musikk.

Personlig egnethet vektlegges.


Hos oss får du

 • Være en del av et inkluderende arbeidsmiljø med dyktige kollegaer.
 • Brukt bredden av din fagkunnskap og følge pasienter over en lengre periode, med ulike sykdomsforløp, diagnoser og pleie- og omsorgsbehov.
 • God og strukturert opplæring, og oppfølging av fadder.
 • Mulighet til å delta i bedriftsidrettslag, gunstige treningstilbud ved treningssentre og gode leasingsavtaler for el-sykkel.
 • Gode velferdsordninger.
 • Sentrumsnært oppmøtested, med gode kollektive transport muligheter.
 • Gode pensjon og forsikringsordninger i KLP.- Være en del av et inkluderende arbeidsmiljø med dyktige kollegaer.
 • Mulighet til å være kreativ og nytenkende rundt dagens innhold i dagsenteret.
 • Utforme egen arbeidssituasjon.
 • Gode pensjon og forsikringsordninger i KLP.


Nyttig å vite før du starter hos oss

Arbeidstakere ansettes i Fredrikstad kommune i henhold til lover, reglement og tariffavtale. Prøvetiden er 6 måneder.
Stillingen avlønnes etter Fredrikstad kommunes lønns- og stillingsregulativ.


Politi- og tuberkuloseattest
Før tiltredelse må det fremlegges politiattest, ikke eldre enn 3 måneder.

Skjemaet "Tuberkulose og MRSA-kontroll ved ansettelser og utenlandsreiser", skal fylles ut av alle personer som skal tiltre stilling innen helse- og omsorgstjenester.


Offentlighet
Opplysning om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak for offentlighet, dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (offentlighetsloven § 25). Det vil gå frem av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen og hvilket kjønn de har.