Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Fredrikstad. Med våre 80.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er en by i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt boligtilbud og et
variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Jobber fra Fredrikstad kommune

Helgestillinger - Hjemmesykepleie syd og aktivitet
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Helse og Sosial -> Helse
Utløpsdato: 31 aug 2020
Vaktsykepleier 54% natt - Østsiden sykehjem
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Helse og Sosial -> Helse -> Syke-/Vernepleier
Utløpsdato: 10 aug 2020
Sykepleier 100% vikariat rehabiliteringsavdelingen
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Helse og Sosial -> Helse -> Syke-/Vernepleier
Utløpsdato: 9 aug 2020
Sjåfør/servicemedarbeider - fast 30 % - Etat Omsorgssentre
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Transport, lager og logistikk -> Landtransport
Utløpsdato: 5 aug 2020
2 tjenestedesignere, prosjektstillinger 100 % (2 år)
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Administrasjon, Personal og Økonomi -> Personal
Utløpsdato: 10 aug 2020
Fagleder samfunnssikkerhet og beredskap
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Administrasjon, Personal og Økonomi -> Administrasjon
Utløpsdato: 25 aug 2020
2 tjenestedesignere, prosjektstillinger 100 % (2 år)
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Administrasjon, Personal og Økonomi
Utløpsdato: 10 aug 2020
Vi søker etter utbyggingssjef
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Industri / Bygg og anlegg / Håndverk og verkstedsarbeid -> Bygg og anlegg
Utløpsdato: 17 aug 2020
Direktør innovasjon og utvikling - Fredrikstad kommune
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Personlige tjeneste- og servicebransjen
Utløpsdato: 16 aug 2020
Direktør helse og velferd - Fredrikstad kommune
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Personlige tjeneste- og servicebransjen
Utløpsdato: 16 aug 2020
Direktør virksomhetsstyring og økonomi - Fredrikstad kommune
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Personlige tjeneste- og servicebransjen
Utløpsdato: 16 aug 2020
Vernepleier 100% fast i langvaktsturnus ved Rognebærstien/Ambjørnrød
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Helse og Sosial -> Helse
Utløpsdato: 16 aug 2020
Helsefagarbeider 65% fast nattstilling ved Rognebærstien/Ambjørnrød
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Helse og Sosial -> Helse
Utløpsdato: 16 aug 2020
Barne- og ungdomsarbeider 50% vikariat ved Årum skole, SFO
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Utdanning, Forskning og Utvikling -> Utdanning og Undervisning -> Barnehage,Førskole og SFO
Utløpsdato: 12 aug 2020
Vil du bli virksomhetsleder på Fredrikstad korttidssenter?
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Helse og Sosial -> Helse
Utløpsdato: 3 aug 2020
ALIS / kommunelege
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Helse og Sosial -> Helse -> Lege
Utløpsdato: 12 aug 2020
Sykepleier 50% fast rehabiliteringsavdelingen
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Helse og Sosial -> Helse -> Syke-/Vernepleier
Utløpsdato: 9 aug 2020
Sykepleier/vernepleier, Oppfølgingstjeneste avd. 2 - Psykisk helse, 100 % fast
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Helse og Sosial -> Helse
Utløpsdato: 16 aug 2020
Avdelingsleder Habilitering og rehabilitering i virksomhet Mestring, habilitering og rehabilitering
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Helse og Sosial -> Helse
Utløpsdato: 16 aug 2020
Sykepleier/vernepleier, Psykisk helse og rus, 100 %
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Helse og Sosial -> Helse -> Syke-/Vernepleier
Utløpsdato: 16 aug 2020
Ergoterapeut/Fysioterapeut, 100 % fast stilling
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Helse og Sosial -> Helse -> Psykiatri- og psykologitjenester
Utløpsdato: 14 aug 2020
Barne- og ungdomsarbeider 100 % fast stilling Trara skole
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Utdanning, Forskning og Utvikling -> Utdanning og Undervisning -> Barnehage,Førskole og SFO
Utløpsdato: 3 aug 2020
Avdelingsleder Ergo- og fysioterapi voksne i virksomhet Mestring, habilitering og rehabilitering
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Helse og Sosial -> Helse
Utløpsdato: 16 aug 2020
Fysioterapeut, 50% vikariat
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Helse og Sosial -> Helse -> Psykiatri- og psykologitjenester
Utløpsdato: 15 jul 2020
Jordmor - 100% fast stilling helsevern for barn og unge
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Helse og Sosial -> Helse -> Syke-/Vernepleier
Utløpsdato: 12 aug 2020
Lærerstilling ved Gudeberg barne- og ungdomsskole
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Utdanning, Forskning og Utvikling -> Utdanning og Undervisning -> Grunnskole/Videregående skole
Utløpsdato: 4 aug 2020
50 % stilling som lærer i nordsamisk i Fredrikstadskolen
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Utdanning, Forskning og Utvikling -> Utdanning og Undervisning -> Grunnskole/Videregående skole
Utløpsdato: 4 aug 2020
Vernepleier 100% fast ved Odinsenteret, Arbeid- og aktivitetstilbud
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Helse og Sosial -> Helse
Utløpsdato: 16 aug 2020
Grøntforvalter / naturforvalter ved Virksomhet park
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Primærnæring og næringsmiddel -> Jordbruk
Utløpsdato: 10 aug 2020
Sykepleier 100 % fast - avd. 4 - Fredrikstad korttidssenter
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Helse og Sosial -> Helse -> Syke-/Vernepleier
Utløpsdato: 23 jul 2020
Kampanjeansvarlig ved Etat for vann, avløp og renovasjon
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Salg, Media og Markedsføring -> Journalistikk
Utløpsdato: 7 aug 2020
Samhandlingssykepleier avd. 2 - Fredrikstad korttidssenter
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Helse og Sosial -> Helse -> Syke-/Vernepleier
Utløpsdato: 20 jul 2020
Ekstrahjelp lørdager Fredrikstad bibliotek, 7,33 % stilling
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Kultur, idrett og organisasjoner -> Bibliotek/Museer/Galleri
Utløpsdato: 10 aug 2020
Hjemmesykepleie Nord - 16 % - fast helgestilling
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Helse og Sosial -> Helse
Utløpsdato: 23 aug 2020
Barnehagelærer 100% vikariat ved Gaustadgrenda barnehage
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Utdanning, Forskning og Utvikling -> Utdanning og Undervisning -> Barnehage,Førskole og SFO
Utløpsdato: 30 jul 2020
Sykepleier 100 % fast - Hjemmesykepleie Nord
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Helse og Sosial -> Helse -> Syke-/Vernepleier
Utløpsdato: 16 aug 2020
Virksomhetsleder / rektor ved Ambjørnrød skole
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Utdanning, Forskning og Utvikling
Utløpsdato: 10 aug 2020
Barnehagelærer 100% fast stilling ved virksomhet Løen
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Utdanning, Forskning og Utvikling -> Utdanning og Undervisning -> Barnehage,Førskole og SFO
Utløpsdato: 3 aug 2020
Sykepleier 100% fast ved Virksomhet Avlastning barn og unge
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Helse og Sosial -> Helse -> Syke-/Vernepleier
Utløpsdato: 1 aug 2020
Leder av beredskapsavd.- Fredrikstad brann- og redningskorps
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Industri / Bygg og anlegg / Håndverk og verkstedsarbeid -> Bygg og anlegg
Utløpsdato: 25 aug 2020
Overbrannmester/konsulent-Fredrikstad brann- og redning
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Industri / Bygg og anlegg / Håndverk og verkstedsarbeid -> Bygg og anlegg
Utløpsdato: 25 aug 2020
Sykepleier 100% fast - Hjemmesykepleie øst
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Helse og Sosial -> Helse -> Syke-/Vernepleier
Utløpsdato: 30 sep 2020
Avdelingsingeniør ved Virksomhet vei
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Industri / Bygg og anlegg / Håndverk og verkstedsarbeid -> Bygg og anlegg
Utløpsdato: 3 aug 2020
Fast ansatt som avlaster i Fredrikstad kommune
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Helse og Sosial -> Sosialtjenester
Utløpsdato: 2 aug 2020
Sykepleier 100 % og 84 % fast Solliheimen
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Helse og Sosial -> Helse -> Syke-/Vernepleier
Utløpsdato: 19 jul 2020
Vi bygger Fredrikstad by - blir du med på laget?
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Industri / Bygg og anlegg / Håndverk og verkstedsarbeid -> Bygg og anlegg
Utløpsdato: 3 aug 2020
Sykepleier 100 % fast Ressursenheten etat omsorgssentre
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Helse og Sosial -> Helse -> Syke-/Vernepleier
Utløpsdato: 1 aug 2020
Tilkallingsvikarer/badevakt
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Lov, rett og sikkerhet -> Vakt- og sikkerhetstjenester
Utløpsdato: 22 jul 2020