Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, en av Norges mest attraktive byer. En liten time fra Oslo, der Glomma renner ut i havet, finner du Fredrikstad. Med våre 82.000 innbyggere er vi landets tiende største kommune. Fredrikstad er i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og variert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt botilbud og et variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og/eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.
MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Jobber fra Fredrikstad kommune

Avdelingssykepleier 100% fast - Glemmen sykehjem
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Helse og Sosial -> Helse -> Syke-/Vernepleier
Utløpsdato: 29 mar 2021
Fastlegehjemmel - Cicignon legekontor
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Helse og Sosial -> Helse -> Lege
Utløpsdato: 6 apr 2021
Helsefagarbeider - fast stilling Gressvik sykehjem
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Helse og Sosial -> Helse
Utløpsdato: 12 mar 2021
Vernepleier 100% fast ved Østsiden sykehjem
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Helse og Sosial -> Helse
Utløpsdato: 25 mar 2021
Studenter helse- og sosialfag søkes til helgestillinger ved Habekk
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Helse og Sosial -> Helse
Utløpsdato: 24 mar 2021
Helsefagarbeider - 100 % vikariat - Etat hjemmesykepleie
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Helse og Sosial -> Helse
Utløpsdato: 23 mar 2021
Fagutviklingssykepleier 100% fast stilling- Glemmen sykehjem
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Helse og Sosial -> Helse -> Syke-/Vernepleier
Utløpsdato: 17 mar 2021
Avdelingssykepleier - 100 % - Etat hjemmesykepleie - Hjemmesykepleie vest - team 3
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Helse og Sosial -> Helse -> Syke-/Vernepleier
Utløpsdato: 23 mar 2021
Vaktsykepleier 59 % natt Solliheimen sykehjem
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Helse og Sosial -> Helse -> Syke-/Vernepleier
Utløpsdato: 21 mar 2021
Helsefagarbeider 69% fast på kveld/natt, Smedbakken sykehjem
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Helse og Sosial -> Helse
Utløpsdato: 24 mar 2021
Overingeniør industrikontroll ved Virksomhet vann og avløp
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Industri / Bygg og anlegg / Håndverk og verkstedsarbeid
Utløpsdato: 29 mar 2021
Avdelingssykepleier - 100 % - Etat hjemmesykepleie - Hjemmesykepleie vest
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Helse og Sosial -> Helse -> Syke-/Vernepleier
Utløpsdato: 22 mar 2021
Fagarbeider ved Virksomhet vei
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Industri / Bygg og anlegg / Håndverk og verkstedsarbeid
Utløpsdato: 17 mar 2021
Ingeniør ved Virksomhet vei
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Industri / Bygg og anlegg / Håndverk og verkstedsarbeid
Utløpsdato: 17 mar 2021
Sykkelingeniør ved Virksomhet vei
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Industri / Bygg og anlegg / Håndverk og verkstedsarbeid
Utløpsdato: 15 mar 2021
100 % fast samarbeidsstilling, biblioteket og fritid
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Kultur, idrett og organisasjoner -> Bibliotek/Museer/Galleri
Utløpsdato: 18 mar 2021
Spesialkonsulent 100 % fast stilling Tildelingskontoret
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Utdanning, Forskning og Utvikling -> Forskning og utvikling
Utløpsdato: 17 mar 2021
Sykepleier 100 % fast ved Fredrikstad korttidssenter avd. 3
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Helse og Sosial -> Helse -> Syke-/Vernepleier
Utløpsdato: 21 mar 2021
Fast helgestilling for student helse/sosial ved Brønnerødlia
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Helse og Sosial -> Helse
Utløpsdato: 17 mar 2021
2 x sykepleier 100 % ved Fredrikstad korttidssenter avd. 2
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Helse og Sosial -> Helse -> Syke-/Vernepleier
Utløpsdato: 21 mar 2021
Sykepleier 100% fast stilling - Akuttavdelingen
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Helse og Sosial -> Helse -> Syke-/Vernepleier
Utløpsdato: 12 mar 2021
Helsefagarbeider 60% vikariat natt Fredrikstad korttidssenter avdeling 4
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Helse og Sosial -> Helse
Utløpsdato: 14 mar 2021
Helsefagarbeider 60 % fast natt avd. 4 Fredrikstad korttidssenter
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Helse og Sosial -> Helse
Utløpsdato: 14 mar 2021
Helsefagarbeider 50 % fast - Fredrikstad korttidssenter avd 2
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Helse og Sosial -> Helse
Utløpsdato: 14 mar 2021
Elevassistent 73,57% fast stilling
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Utdanning, Forskning og Utvikling -> Utdanning og Undervisning -> Grunnskole/Videregående skole
Utløpsdato: 15 mar 2021
Er du snart ferdig sykepleier?
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Helse og Sosial -> Helse -> Syke-/Vernepleier
Utløpsdato: 1 jun 2021
Sykepleier 75% fast stilling - Rolvsøy sykehjem
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Helse og Sosial -> Helse -> Syke-/Vernepleier
Utløpsdato: 16 mar 2021
Vernepleier/sykepleier 100% fast ved Rognebærstien/Ambjørnrød
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Helse og Sosial -> Helse
Utløpsdato: 12 mar 2021
Sommervikar i Etat tjenester til funksjonshemmede
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Helse og Sosial -> Helse
Utløpsdato: 14 mar 2021
Helsefagarbeider - 70 % fast - Hjemmesykepleie syd og aktivitet
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Helse og Sosial -> Helse
Utløpsdato: 11 mar 2021
Sommervikarer/tilkallingsvikar 2021 - virksomhet Parkering og transport
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Lov, rett og sikkerhet -> Vakt- og sikkerhetstjenester
Utløpsdato: 18 mar 2021
Spesialkonsulent friluftsliv og hverdagsaktivitet
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Helse og Sosial -> Helse
Utløpsdato: 11 mar 2021
Ønsker du å jobbe med lærlinger?
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Administrasjon, Personal og Økonomi -> Personal -> Personalarbeid/Rekruttering
Utløpsdato: 11 mar 2021
Vernepleier 100% ved avd.3 - Fredrikstad korttidssenter
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Helse og Sosial -> Helse
Utløpsdato: 10 mar 2021
Helsefagarbeider 80% fast stilling ved Nordre Kongsvei
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Helse og Sosial -> Helse
Utløpsdato: 10 mar 2021
Vernepleier 100% fast stilling ved Nordre Kongsvei
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Transport, lager og logistikk -> Landtransport
Utløpsdato: 10 mar 2021
Fast helgestilling for student helse/sosial ved Trollhettavn
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Helse og Sosial -> Helse
Utløpsdato: 10 mar 2021
Sykepleier 80 - 100 % fast stilling Gressvik sykehjem
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Helse og Sosial -> Helse -> Syke-/Vernepleier
Utløpsdato: 14 mar 2021
Naturforvalter / treforvalter ved Virksomhet park
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Primærnæring og næringsmiddel -> Jordbruk
Utløpsdato: 26 mar 2021
Sommervikar kjøkken og kantine
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Salg, Media og Markedsføring -> Varehandel -> Detaljhandel/Butikksalg
Utløpsdato: 1 apr 2021
Naturforvalter / treforvalter ved Virksomhet park
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Industri / Bygg og anlegg / Håndverk og verkstedsarbeid -> Bygg og anlegg -> Landskap/hage
Utløpsdato: 26 mar 2021
Fagutviklingssykepleier 100 % fast Fjeldberg sykehjem
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Helse og Sosial -> Helse -> Syke-/Vernepleier
Utløpsdato: 14 mar 2021
Sommervikarer Friskliv og mestring - Psykisk helse og rus
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Helse og Sosial -> Helse
Utløpsdato: 1 apr 2021
Sommervikarer ved virksomhet Vann og avløp 2021
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Renhold, vedlikehold og renovasjon -> Vaktmestertjenester
Utløpsdato: 15 mar 2021
Spennende sommerjobb! Helse og velferd
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Helse og Sosial
Utløpsdato: 1 apr 2021
Sommervikarer Omsorgssentre vest
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Helse og Sosial -> Helse
Utløpsdato: 1 apr 2021
Sommervikarer renovajson
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Renhold, vedlikehold og renovasjon
Utløpsdato: 22 mar 2021
Sommervikarer til Dagsenter for eldre, BPA og vaktmester- og
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Helse og Sosial -> Helse -> Syke-/Vernepleier
Utløpsdato: 2 mai 2021
Sommervikarer - legetjenester
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Helse og Sosial -> Helse -> Lege
Utløpsdato: 1 apr 2021
Sykepleier 80 - 100 % fast Solliheimen sykehjem
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Helse og Sosial -> Helse -> Syke-/Vernepleier
Utløpsdato: 14 mar 2021
Sommervikarer Omsorgssentre nord
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Helse og Sosial -> Helse
Utløpsdato: 1 apr 2021
Sommervikarer Østsiden sykehjem
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Helse og Sosial -> Helse
Utløpsdato: 1 apr 2021
Sommervikarer Omsorgssentre syd
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Helse og Sosial -> Helse
Utløpsdato: 31 mar 2021
Ferievikarer - Fredrikstad korttidssenter
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Helse og Sosial -> Helse
Utløpsdato: 1 apr 2021
Sommervikarer - Etat hjemmesykepleie
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Helse og Sosial -> Helse -> Syke-/Vernepleier
Utløpsdato: 1 apr 2021