Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Fredrikstad. Med våre 80.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er en by i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt boligtilbud og et
variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Jobber fra Fredrikstad kommune

Familieveileder - spesialkonsulent 100 % fast stilling
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Helse og Sosial -> Sosialtjenester
Utløpsdato: 12 feb 2020
Sykepleier 80 - 100 % fast - avd. 4 - Fredrikstad korttidssenter
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Helse og Sosial -> Helse -> Syke-/Vernepleier
Utløpsdato: 12 feb 2020
2.gangs utlysning- avdelingsleder helsevern for barn og unge
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Helse og Sosial -> Helse
Utløpsdato: 12 feb 2020
Vi søker etatssjef for Etat tjenester til barn og familier
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Helse og Sosial -> Helse
Utløpsdato: 26 feb 2020
Helsefagarabeider - 2 stk 100 % fast - Hjemmesykepleie vest
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Helse og Sosial -> Helse
Utløpsdato: 12 feb 2020
Yrkeshygieniker i Bedriftshelsetjenesten - 50% fast stilling
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Utdanning, Forskning og Utvikling -> Forskning og utvikling
Utløpsdato: 13 feb 2020
100% fast vernepleier/sykepleier ved Habekk
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Helse og Sosial -> Helse
Utløpsdato: 12 feb 2020
Midlertidig prosjekt- og undervisningsstilling i dans
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Kultur, idrett og organisasjoner -> Kunst og kultur
Utløpsdato: 4 feb 2020
Pedagogisk leder 100 % vikar ved Speiderfjellet barnehage
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Utdanning, Forskning og Utvikling -> Utdanning og Undervisning -> Barnehage,Førskole og SFO
Utløpsdato: 10 feb 2020
Pedagogisk leder 50% fast stilling ved Kongsten barnehage
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Utdanning, Forskning og Utvikling -> Utdanning og Undervisning -> Barnehage,Førskole og SFO
Utløpsdato: 17 feb 2020
Barnehagelærer 100 % vikar - Kiæråsen barnehage
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Utdanning, Forskning og Utvikling -> Utdanning og Undervisning -> Barnehage,Førskole og SFO
Utløpsdato: 30 jan 2020
Vi søker etatssjef for Etat tjenester til barn og familier
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Administrasjon, Personal og Økonomi
Utløpsdato: 26 feb 2020
Helgestillinger - Fredrikstad korttidssenter
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Helse og Sosial -> Helse
Utløpsdato: 11 feb 2020
Vaktsykepleier natt 60 % fast - Fredrikstad korttidssenter
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Helse og Sosial -> Helse -> Syke-/Vernepleier
Utløpsdato: 3 feb 2020
Operatør på rørinspeksjonsbil ved Virksomhet vann og avløp
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Industri / Bygg og anlegg / Håndverk og verkstedsarbeid -> Bygg og anlegg -> VVS
Utløpsdato: 5 feb 2020
Fastlegehjemmel - Rosenlund legesenter
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Helse og Sosial -> Helse -> Lege
Utløpsdato: 11 feb 2020
Fastlegehjemmel Glomma legesenter (2. gangs utlysn)
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Helse og Sosial -> Helse -> Lege
Utløpsdato: 11 feb 2020
100% svangerskapsvikariat ved Åselia/Åsebråten
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Helse og Sosial -> Helse
Utløpsdato: 5 feb 2020
Rekrutteringsstilling ved Åselia/Åsebråten
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Helse og Sosial -> Helse
Utløpsdato: 5 feb 2020
Lærerstillinger i Fredrikstadskolen (8. - 10. trinn)
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Utdanning, Forskning og Utvikling -> Utdanning og Undervisning
Utløpsdato: 17 feb 2020
Lærerstillinger i Fredrikstadskolen (1. - 7.trinn)
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Utdanning, Forskning og Utvikling -> Utdanning og Undervisning
Utløpsdato: 17 feb 2020
Førstesekretær fast 20% stilling
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Administrasjon, Personal og Økonomi -> Administrasjon
Utløpsdato: 5 feb 2020
Kommuneoverlege 100 % vikariat
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Helse og Sosial -> Helse -> Lege
Utløpsdato: 5 feb 2020
Fagutviklingssykepleier 100% fast, Rolvsøy sykehjem
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Helse og Sosial -> Helse -> Syke-/Vernepleier
Utløpsdato: 6 feb 2020
Fagutviklingssykepleier 100% vikar, Glemmen sykehjem
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Helse og Sosial -> Helse -> Syke-/Vernepleier
Utløpsdato: 6 feb 2020
Sykepleier 80% fast stilling, Glemmen sykehjem
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Helse og Sosial -> Helse -> Syke-/Vernepleier
Utløpsdato: 6 feb 2020
Sykepleier 100% fast stilling, Glemmen sykehjem
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Helse og Sosial -> Helse -> Syke-/Vernepleier
Utløpsdato: 6 feb 2020
Sommervikarer - Helsevakt, Natt- og trygghetspatrulje
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Helse og Sosial -> Helse
Utløpsdato: 31 mar 2020
Feiersvenn/praksiskandidat/fagarbeider ved Fredrikstad brann- og redningskorps.
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Lov, rett og sikkerhet -> Sikkerhet -> Brann
Utløpsdato: 28 feb 2020
Avdelingsleder ved Virksomhet eiendomsdrift
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Administrasjon, Personal og Økonomi
Utløpsdato: 31 jan 2020
Helgestillinger - Hjemmesykepleie syd og aktivitet
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Helse og Sosial -> Helse -> Syke-/Vernepleier
Utløpsdato: 2 feb 2020
Sykepleier 100% fast - Ressursenhet etat hjemmesykepleie
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Helse og Sosial -> Helse -> Syke-/Vernepleier
Utløpsdato: 27 jan 2020
Helsefagarbeider 60 % vikariat Faunsvei, Omsorgssentre syd
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Helse og Sosial -> Helse
Utløpsdato: 26 jan 2020
Helgestillinger Faunsvei, Omsorgssentre syd
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Helse og Sosial -> Helse
Utløpsdato: 29 jan 2020
Helsefagarbeider/student - 3 stk 50% fast natt Avlastning barn og unge
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Helse og Sosial -> Helse
Utløpsdato: 30 jan 2020
Helsefagarbeier helgestillinger - Hjemmesykepleie øst
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Helse og Sosial -> Helse
Utløpsdato: 31 jan 2020
Helsefagarbeider 67,37% fast natt v/Avlastning barn og unge
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Helse og Sosial -> Helse
Utløpsdato: 30 jan 2020
Helsefagarbeider 59,98% natt-Østsiden sykehjem
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Helse og Sosial -> Helse
Utløpsdato: 24 jan 2020
Virksomhetsleder/rektor ved Manstad skole
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Utdanning, Forskning og Utvikling -> Utdanning og Undervisning
Utløpsdato: 3 feb 2020
Sykepleier 100% vikariat - Østsiden sykehjem
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Helse og Sosial -> Helse -> Syke-/Vernepleier
Utløpsdato: 6 feb 2020
Helgstillinger for fagarbeidere/høyskolestudent helse og sos
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Helse og Sosial -> Helse -> Syke-/Vernepleier
Utløpsdato: 30 jan 2020
Vernepleier/sykepleier 2 stk 100% fast Virksomhet Avlastning barn og unge
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Helse og Sosial -> Helse -> Syke-/Vernepleier
Utløpsdato: 30 jan 2020
Vaktsykepleier 54 % fast natt Omsorgssentre syd, Solliheimen
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Helse og Sosial -> Helse -> Syke-/Vernepleier
Utløpsdato: 28 jan 2020
Helsefagarbeider 97% og 60% fast Omsorgssentre syd Fjeldberg
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Helse og Sosial -> Helse
Utløpsdato: 28 jan 2020
2.gangs utlysning vernepleier 100% fast ved Åselia/Åsebråten
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Helse og Sosial -> Helse
Utløpsdato: 29 jan 2020
Virksomhetsleder/rektor ved Manstad skole
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Utdanning, Forskning og Utvikling -> Utdanning og Undervisning
Utløpsdato: 3 feb 2020
Fast 18% helgestilling ved Mobilt team Vest
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Utdanning, Forskning og Utvikling -> Utdanning og Undervisning -> Barnehage,Førskole og SFO
Utløpsdato: 28 jan 2020
2.gangs utlysning-2x100% vernepleier Mobilt Team Vest
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Helse og Sosial -> Helse
Utløpsdato: 28 jan 2020
Vernepleier/Sykepleier 100% fast ved Fredriksvei/Vestre Nesskogen
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Helse og Sosial -> Helse -> Syke-/Vernepleier
Utløpsdato: 26 jan 2020
Sykepleier 100 % vikariat - Østsiden sykehjem
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Helse og Sosial -> Helse -> Syke-/Vernepleier
Utløpsdato: 30 jan 2020
Sykepleier 100% fast - Hjemmesykepleie øst
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Helse og Sosial -> Helse -> Syke-/Vernepleier
Utløpsdato: 29 feb 2020
Sykepleier 100 % vikariat og 80 % fast Omsorgssentre syd
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Helse og Sosial -> Helse -> Syke-/Vernepleier
Utløpsdato: 30 jan 2020
Sommervikariat og helgestilling - Akuttavdelingen
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Helse og Sosial -> Helse -> Syke-/Vernepleier
Utløpsdato: 29 feb 2020
Kommunikasjonssjef
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Administrasjon, Personal og Økonomi
Utløpsdato: 6 feb 2020
Kommunaldirektør utdanning og oppvekst
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Administrasjon, Personal og Økonomi
Utløpsdato: 27 jan 2020
Kommunaldirektør helse og velferd
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Administrasjon, Personal og Økonomi
Utløpsdato: 27 jan 2020
Ringevikar i kulturskolen
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Utdanning, Forskning og Utvikling -> Utdanning og Undervisning -> Grunnskole/Videregående skole
Utløpsdato: 25 mar 2020