Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Fredrikstad. Med våre 80.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er en by i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt boligtilbud og et
variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Jobber fra Fredrikstad kommune

Barne- og ungdomsarbeidere, to faste 61 % stillinger
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Utdanning, Forskning og Utvikling -> Utdanning og Undervisning -> Barnehage,Førskole og SFO
Utløpsdato: 20 apr 2020
Sykepleier 100 % fast Solliheimen sykehjem
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Helse og Sosial -> Helse -> Syke-/Vernepleier
Utløpsdato: 16 apr 2020
2x100% vernepleier/sykepleier fast ved Mobilt Team Vest
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Helse og Sosial -> Helse
Utløpsdato: 8 apr 2020
Barnehagelærer 100 % fast stilling ved Speiderfjellet barnehage
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Utdanning, Forskning og Utvikling -> Utdanning og Undervisning -> Barnehage,Førskole og SFO
Utløpsdato: 20 apr 2020
Helsesykepleier - ledige stillinger
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Helse og Sosial -> Helse -> Syke-/Vernepleier
Utløpsdato: 16 apr 2020
Fagarbeidere ved Etat for bydrift - Virksomhet vei
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Industri / Bygg og anlegg / Håndverk og verkstedsarbeid -> Bygg og anlegg
Utløpsdato: 15 apr 2020
Vernepleier/sykepleier fast 65% natt ved Trollhettavn
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Helse og Sosial -> Helse
Utløpsdato: 7 apr 2020
Vernepleier 100% fast stilling ved Virksomhet Arbeid/Aktivitstilbud
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Helse og Sosial -> Helse
Utløpsdato: 14 apr 2020
Vaktsykepleier 60 % langtidsvikariat Faunsvei omsorgsboliger
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Helse og Sosial -> Helse -> Syke-/Vernepleier
Utløpsdato: 13 apr 2020
Helsefagarbeider/sykepleierstudent 2 stk. fast helg - Rolvsøy sykehjem
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Helse og Sosial -> Helse
Utløpsdato: 14 apr 2020
Fast 19% x 4 stillinger Habekk, primært studenter inne helse og sosialfag
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Helse og Sosial -> Helse
Utløpsdato: 7 apr 2020
Sommervikarer/tilkallingsvikarer 2020 - virksomhet Parkering og transport
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Industri / Bygg og anlegg / Håndverk og verkstedsarbeid
Utløpsdato: 8 apr 2020
Kan du bidra? Vi trenger helsepersonell
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Helse og Sosial -> Helse
Utløpsdato: 10 apr 2020
Sykepleier 100% fast - Hjemmesykepleie øst
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Helse og Sosial -> Helse -> Syke-/Vernepleier
Utløpsdato: 31 mai 2020
Konsulent avdeling offentlig bad, 100 % fast stilling
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Administrasjon, Personal og Økonomi -> Administrasjon
Utløpsdato: 1 apr 2020
Tilkallingsvikarer/badevakt
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Lov, rett og sikkerhet -> Vakt- og sikkerhetstjenester
Utløpsdato: 10 apr 2020
Sommervikarer - sykepleiere til Akuttavdelingen
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Helse og Sosial -> Helse -> Syke-/Vernepleier
Utløpsdato: 3 apr 2020
Sommervikar - hjemmesykepleie Nord
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Helse og Sosial -> Helse -> Syke-/Vernepleier
Utløpsdato: 30 apr 2020
Sommervikar kjøkken og kantine
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Hotell, Restaurant og Reiseliv -> Hotell og Reiseliv -> Hotellvirksomhet/ overnatting
Utløpsdato: 16 apr 2020
Sommervikarer ved Virksomhet renovasjon
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Renhold, vedlikehold og renovasjon
Utløpsdato: 27 apr 2020
Sommervikarer ved Hjemmesykepleie syd og aktivitet
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Helse og Sosial -> Helse -> Syke-/Vernepleier
Utløpsdato: 10 mai 2020
Sommervikarer til Dagsenter for eldre, BPA-ordningen og vaktmester- og sjåførtjenesten
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Renhold, vedlikehold og renovasjon -> Vaktmestertjenester
Utløpsdato: 10 mai 2020
Sommervikarer – Helse og velferd
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Helse og Sosial
Utløpsdato: 1 mai 2020
Sommervikarer søkes til Hjemmesykepleie øst. Vi tilbyr ekstra god lønn for nyutdannede sykepleiere
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Helse og Sosial -> Helse -> Syke-/Vernepleier
Utløpsdato: 10 mai 2020
Sommervikar i Etat tjenester til funksjonshemmede
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Helse og Sosial -> Helse
Utløpsdato: 30 apr 2020
Sommervikarer ved Hjemmesykepleie vest
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Helse og Sosial -> Helse
Utløpsdato: 30 apr 2020