Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, en av Norges mest attraktive byer. En liten time fra Oslo, der Glomma renner ut i havet, finner du Fredrikstad. Med våre 82.000 innbyggere er vi landets tiende største kommune. Fredrikstad er i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og variert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt botilbud og et variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og/eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.
MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Jobber fra Fredrikstad kommune

Spesialkonsulent 2 x 100 % faste stillinger ved Tildelingskontoret
Spesialkonsulent (sykehusadministrasjon)
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Helse og Sosial
Utløpsdato: 13 okt 2023
Etat omsorgssentre - Helgestillinger
Vernepleier
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Helse og Sosial
Utløpsdato: 12 okt 2023
Vaktsykepleier 60 % vikariat - Østsiden sykehjem
Sykepleier
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Helse og Sosial -> Helse -> Syke-/Vernepleier
Utløpsdato: 10 okt 2023
Sykepleiere - Helseparken Onsøyheimen
Sykepleier
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Helse og Sosial -> Helse -> Syke-/Vernepleier
Utløpsdato: 10 okt 2023
Sykepleiere - Gressvik sykehjem
Sjefsykepleier
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Helse og Sosial -> Helse -> Syke-/Vernepleier
Utløpsdato: 10 okt 2023
2. gangs utlysning: Vernepleier/sykepleier, 100% fast stilling i etat Friskliv og mestring, virksomhet Livsmestring 6
Vernepleier
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Helse og Sosial -> Helse
Utløpsdato: 15 okt 2023
Fastlegehjemmel - 0-hjemmel
Fastlege
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Helse og Sosial -> Helse -> Lege
Utløpsdato: 17 okt 2023
Lærer 100 % fast stilling - Hurrød skole
Grunnskolelærer
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Utdanning, Forskning og Utvikling -> Utdanning og Undervisning -> Grunnskole/Videregående skole
Utløpsdato: 18 okt 2023
Vernepleier/Sykepleier 100 % fast stilling i etat Friskliv og mestring, Livsmestring 3
Vernepleier
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Helse og Sosial -> Helse
Utløpsdato: 22 okt 2023
Barnehagelærer 100% vikariat - Gaustadgrenda barnehage
Barnehagelærer
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Helse og Sosial
Utløpsdato: 30 okt 2023
Avdelingsleder for Fredrikstadhjelpa, 100 % fast stilling
Avdelingsleder (helsetjenester)
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Helse og Sosial
Utløpsdato: 22 okt 2023
Fritidskontakt - kan du tegnspråk eller tegn-til-tale?
Støttekontakt
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Helse og Sosial
Utløpsdato: 31 okt 2023
Vil du jobbe som rådgiver i virksomhet Finans og regnskap i Fredrikstad kommune?
Rådgiver
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Administrasjon, Personal og Økonomi
Utløpsdato: 17 okt 2023
Vaktsykepleier natt 62% fast Glemmen sykehjem
Sykepleier
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Helse og Sosial -> Helse
Utløpsdato: 17 okt 2023
Vil du jobbe som rådgiver i virksomhet Finans og regnskap i Fredrikstad kommune?
Spesialkonsulent
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Administrasjon, Personal og Økonomi -> Økonomi og regnskap
Utløpsdato: 17 okt 2023
2.gangs utlysning: Vernepleier/sykepleier 60% fast nattstilling i Friskliv og mestring, Livsmestring 4
Sykepleier/vernepleier
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Helse og Sosial
Utløpsdato: 15 okt 2023
Barne- og ungdomsarbeider 100 % stilling, Trara skole
Barne- og ungdomsarbeider
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Helse og Sosial
Utløpsdato: 16 okt 2023
Ønsker du å jobbe som rådgiver innen offentlige anskaffelser?
Rådgiver
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Administrasjon, Personal og Økonomi -> Økonomi og regnskap -> Innkjøp / Logistikk
Utløpsdato: 19 okt 2023
Fastlegehjemmel - Vincent medisinske senter
Fastlege
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Helse og Sosial -> Helse -> Lege
Utløpsdato: 17 okt 2023
Renovatører ved Virksomhet renovasjon
Renovasjonsarbeider
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Renhold, vedlikehold og renovasjon -> Renovasjon
Utløpsdato: 20 okt 2023
Tilkallingsvikarer i Praktisk bistand
Hjemmehjelper
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Helse og Sosial
Utløpsdato: 31 okt 2023
Helsefagarbeider - 70 % - 75 % - Hjemmesykepleie øst
Helsefagarbeider
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Helse og Sosial
Utløpsdato: 25 okt 2023
Barnehagelærer 100% vikariat - Gaustadgrenda barnehage
Barnehagelærer
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Utdanning, Forskning og Utvikling -> Utdanning og Undervisning -> Barnehage,Førskole og SFO
Utløpsdato: 30 okt 2023
Helsefagarbeidere - Østsiden sykehjem
Helsefagarbeider
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Helse og Sosial
Utløpsdato: 24 okt 2023
Fritidskontakt - ønsker du å gjøre noe verdifullt for andre?
Fritidskontakt
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Helse og Sosial
Utløpsdato: 31 okt 2023
Avdelingsleder 100% - mottak og tiltak ved barneverntjenesten
Avdelingsleder
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Helse og Sosial -> Sosialtjenester
Utløpsdato: 4 okt 2023
Spesialkonsulent 100 % fast stilling ved Tildelingskontoret
Spesialkonsulent
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Helse og Sosial
Utløpsdato: 13 okt 2023