Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, en av Norges mest attraktive byer. En liten time fra Oslo, der Glomma renner ut i havet, finner du Fredrikstad. Med våre 82.000 innbyggere er vi landets tiende største kommune. Fredrikstad er i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og variert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt botilbud og et variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og/eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.
MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Jobber fra Fredrikstad kommune

Leder for eiendomsforvaltningen i Fredrikstad kommune
Leder for eiendomsforvaltningen
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Administrasjon, Personal og Økonomi -> Administrasjon
Bank, Eiendom, Finans og Forsikring -> Eiendom
Utløpsdato: 6 feb 2023
Leder for Virksomhet byggutvikling - Etat for bygg og eiendom
Leder for Virksomhet byggutvikling
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Industri / Bygg og anlegg / Håndverk og verkstedsarbeid
Utløpsdato: 6 feb 2023
Lærerstillinger i Fredrikstadskolen
Lærer
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Utdanning, Forskning og Utvikling -> Utdanning og Undervisning -> Grunnskole/Videregående skole
Utløpsdato: 13 feb 2023
Lærerstillinger i Fredrikstadskolen (8. - 10.trinn)
Lærer
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Utdanning, Forskning og Utvikling -> Utdanning og Undervisning -> Grunnskole/Videregående skole
Utløpsdato: 13 feb 2023
Lærerstillinger i Fredrikstadskolen (1. - 7.trinn)
Lærer
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Utdanning, Forskning og Utvikling -> Utdanning og Undervisning -> Grunnskole/Videregående skole
Utløpsdato: 13 feb 2023