Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, en av Norges mest attraktive byer. En liten time fra Oslo, der Glomma renner ut i havet, finner du Fredrikstad. Med våre 82.000 innbyggere er vi landets tiende største kommune. Fredrikstad er i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og variert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt botilbud og et variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og/eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.
MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Jobber fra Fredrikstad kommune

Undervisningsinspektør ved Borge ungdomsskole
Undervisningsinspektør
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Utdanning, Forskning og Utvikling -> Utdanning og Undervisning
Utløpsdato: 20 jun 2023
Lærerstillinger i Fredrikstadskolen (1. - 10.trinn)
Lærer
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Utdanning, Forskning og Utvikling -> Utdanning og Undervisning -> Grunnskole/Videregående skole
Utløpsdato: 15 jun 2023
Vi søker arbeidsrettsjurist til sentral rolle i nyopprettet avdeling for arbeidsgiverstøtte
Juridisk spesialrådgiver
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Lov, rett og sikkerhet
Utløpsdato: 6 jun 2023