Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, en av Norges mest attraktive byer. En liten time fra Oslo, der Glomma renner ut i havet, finner du Fredrikstad. Med våre 82.000 innbyggere er vi landets tiende største kommune. Fredrikstad er i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og variert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt botilbud og et variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og/eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.
MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Jobber fra Fredrikstad kommune

Fastlegehjemmel Christianslund legekontor 2. gangs utlysning
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Helse og Sosial -> Helse -> Lege
Utløpsdato: 17 okt 2021
Fagutviklingssykepleier - 100 % fast - Hjemmesykepleie Øst
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Helse og Sosial -> Helse -> Syke-/Vernepleier
Utløpsdato: 14 okt 2021
Barnevernkonsulenter 100% - 6 faste stillinger ved barneverntjenesten
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Helse og Sosial -> Sosialtjenester
Utløpsdato: 7 okt 2021
Jobbspesialist i FACT-team - Bachelor helse- eller sosialfag, 100 % fast
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Utdanning, Forskning og Utvikling -> Utdanning og Undervisning -> Barnehage,Førskole og SFO
Utløpsdato: 10 okt 2021
Avdelingsleder 100% - ungdomsavdelingen barneverntjenesten
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Helse og Sosial
Utløpsdato: 7 okt 2021
2.gangs utlysning 100% vernepleier-helse/sosial høgskole ved Avlastning for barn og unge
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Helse og Sosial -> Helse
Utløpsdato: 8 okt 2021
Sykepleier 75% og 100% vikariater - Omsorgssentre øst
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Helse og Sosial -> Helse -> Syke-/Vernepleier
Utløpsdato: 7 okt 2021
Miljøterapeut 100% fast - Råkollen skole og SFO
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Helse og Sosial -> Helse
Utløpsdato: 7 okt 2021
Vi søker engasjert kafé- og kioskansvarlig i Kongstenhallen
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Salg, Media og Markedsføring -> Varehandel -> Detaljhandel/Butikksalg
Utløpsdato: 7 okt 2021
Helgestillinger for helsefagarbeidere og studenter i helse og sosialfag - Omsorgssentre øst
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Helse og Sosial -> Helse
Utløpsdato: 7 okt 2021
Kafé- og kioskansvarlig i Kongstenhallen, 100 % fast stilling
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Hotell, Restaurant og Reiseliv -> Restaurant og kjøkken -> Restaurant- og barvirksomhet
Utløpsdato: 7 okt 2021
ALIS/kommunelege-ett års vikariat mulighet for fast stilling
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Helse og Sosial -> Helse -> Lege
Utløpsdato: 10 okt 2021
Fredrikstad korttidssenter har ledige sykepleierstillinger i 60 - 100 %
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Helse og Sosial -> Helse -> Syke-/Vernepleier
Utløpsdato: 3 okt 2021
Vaktsykepleier natt, 60 % fast - Fredrikstad korttidssenter
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Helse og Sosial -> Helse -> Syke-/Vernepleier
Utløpsdato: 3 okt 2021
Spesialkonsulent 100 % fast stilling Tildelingskontoret
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Administrasjon, Personal og Økonomi -> Administrasjon
Utløpsdato: 3 okt 2021
Pedagogisk psykologisk rådgiver to 100% faste stillinger
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Helse og Sosial -> Helse -> Psykiatri- og psykologitjenester
Utløpsdato: 5 okt 2021
Sykepleier - 100 % fast - Etat hjemmesykepleie
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Helse og Sosial -> Helse -> Syke-/Vernepleier
Utløpsdato: 14 okt 2021
Helsefagarbeider - 100 % fast - Hjemmesykepleie syd og aktivitet
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Helse og Sosial -> Helse
Utløpsdato: 30 sep 2021
Helsefagarbeider - 3x100 % vikariat - Hjemmesykepleie øst
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Helse og Sosial -> Helse
Utløpsdato: 7 okt 2021
Helsefagarbeider - 100 % fast - Ressursenhet etat hjemmesykepleie
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Helse og Sosial -> Helse
Utløpsdato: 30 sep 2021
Helgestillinger for helsefagarb/student helse og sosial ved Nordre Kongsvei
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Helse og Sosial -> Helse
Utløpsdato: 4 okt 2021
Helgestilling 25% vikariat ved Åselia/Åsebråten
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Transport, lager og logistikk -> Landtransport
Utløpsdato: 28 sep 2021
Avdelingsingeniør ved Virksomhet eiendomsdrift
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Industri / Bygg og anlegg / Håndverk og verkstedsarbeid -> Bygg og anlegg
Utløpsdato: 4 okt 2021
Legevaktsykepleier/sykepleierstudent 15-20 % vikariat helg
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Helse og Sosial -> Helse
Utløpsdato: 30 sep 2021
Fagutviklingssykepleier - 100 % fast - Hjemmesykepleie Vest
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Helse og Sosial -> Helse -> Syke-/Vernepleier
Utløpsdato: 30 sep 2021
Fastlege/nullhjemmel - Manstad legekontor
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Helse og Sosial -> Helse -> Lege
Utløpsdato: 10 okt 2021
Vaktsykepleier 52% fast på natt - Smedbakken sykehjem
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Helse og Sosial -> Helse -> Syke-/Vernepleier
Utløpsdato: 11 okt 2021
Brannforebygger / praksiskandidat / fagarbeider - FBRK
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Industri / Bygg og anlegg / Håndverk og verkstedsarbeid -> Bygg og anlegg
Utløpsdato: 30 sep 2021
Feierinspektør ved FRBK
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Lov, rett og sikkerhet -> Sikkerhet -> Brann
Utløpsdato: 30 sep 2021
Tilkallingsvikarer/badevakt
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Lov, rett og sikkerhet -> Vakt- og sikkerhetstjenester
Utløpsdato: 28 okt 2021
Virksomhetsleder/rektor ved Fredrikstad internasjonale skole
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Utdanning, Forskning og Utvikling -> Utdanning og Undervisning
Utløpsdato: 27 sep 2021
Sykepleier 80 - 100 % fast Fjeldberg sykehjem
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Helse og Sosial -> Helse -> Syke-/Vernepleier
Utløpsdato: 17 okt 2021