Fresenius Kabi Norge AS

Fresenius Kabi Norge AS er en farmasøytisk bedrift i vekst. Vi produserer flytende legemidler i plastemballasje til hele verden. Selskapet har de siste årene hatt en positiv utvikling og omsetter i dag for rett under 1 mrd NOK. I Norge har vi i dag en fabrikk i Halden og et markedskontor Oslo, og er i underkant av 600 ansatte. Fresenius Kabi Norge AS inngår i det tyske konsernet Fresenius SE, med hovedkontor i Frankfurt, Tyskland. Konsernet har i dag i overkant av 264000 ansatte.

Regulatorisk saksbehandler og rådgiver

Fast stilling (farmasøyt eller lignende)

Vi produserer legemidler hvor kvalitet er helt sentralt. Vi er hele tiden i tett dialog med våre oppdragsgivere, og skal i gang med flere nye prosjekter.

Vi søker en engasjert og effektiv medarbeider til en fast stilling ved vår Registreringsavdeling. I Registreringsavdelingen jobber det i dag 7 ansatte.

Hovedarbeidsoppgaver

 • Utarbeide, distribuere og vedlikeholde regulatorisk dokumentasjon for legemidler, samt besvare spørsmål og innhente godkjenninger fra myndigheter
 • Utarbeide norsk preparatomtale, produktmerking, pakningsvedlegg, og sikre at produktinformasjonen blir godkjent av Statens legemiddelverk
 • Sørge for at regulatorisk dokumentasjon for norske produkter er utarbeidet i henhold til norske forskrifter og retningslinjer samt ha kjennskap til lover, forskrifter og retningslinjer som gjelder for legemidler i EU og USA
 • Utarbeide og vedlikeholde standard prosedyrer for eget ansvarsområde
 • Utarbeide og godkjenne statements til internt og eksternt bruk med en faglig vurdering/bekreftelse
 • Andre registreringsoppgaver og oppgaver knyttet til prosjekter

Utdanningsnivå

 • Master/Cand.grad i farmasi eller lignende på universitetsnivå

Kvalifikasjoner og egenskaper

 • Fordel med erfaring fra regulatorisk arbeid
 • Fordel med erfaring fra farmasøytisk utvikling, produksjon og/eller kontroll
 • Interesse for dokumentasjonsarbeid og systemer
 • God kjennskap til vanlige dataprogrammer (MS Office, Adobe Acrobat)
 • Positiv, fleksibel og samarbeidsdyktig
 • Gode kunnskaper i norsk og engelsk, skriftlig og muntlig

Vi kan tilby en spennende arbeidsdag i en bedrift og organisasjon under utvikling. Vi har mange goder for våre ansatte som blant annet et aktivt bedriftsidrettslag og hytter. Ønsker du mer informasjon om stillingen, vennligst ta kontakt med Registreringssjef Anne Gunvor Jarlsby, tlf.: 69 21 11 00. Søknadsfrist er den 6.januar 2018.

 

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.