Fresenius Kabi Norge AS

Fresenius Kabi Norge AS er en farmasøytisk bedrift i vekst. Vi produserer flytende legemidler i plastemballasje til hele verden. Selskapet har de siste årene hatt en positiv utvikling og omsetter i dag for rett under 1 mrd NOK. I Norge har vi i dag en fabrikk i Halden og et markedskontor Oslo, og er i underkant av 600 ansatte. Fresenius Kabi Norge AS inngår i det tyske konsernet Fresenius SE, med hovedkontor i Frankfurt, Tyskland. Konsernet har i dag i overkant av 274000 ansatte.

Vi søker etter QP til vår kvalitetsavdeling

Vi søker en engasjert, analytisk medarbeider til vår kvalitetsavdeling. I stillingen som Qualified Person må du sikre at fabrikkens produksjonsprosesser og fremstilling av produkter følger de restriksjoner som er definert i GMP, Good Manufacturing Practise.

Ønsker du å utvikle deg innenfor industrien, har du nå en fin anledning til å bli med oss for å få en nøkkelrolle i vår kvalitetsavdeling.

Ansvar og oppgaver

 • Gjennomgå dokumentasjon før godkjennelse av produkter i henhold til definert lover, forskrifter og prosedyrer
 • Være en diskusjonspart for vår produksjonsenhet, innenfor fagfeltet GMP
 • Bistå med utredning av avvik, endringer og kvalitetskontroller før QP godkjenning, i henhold til definert kvalitetssystem
 • Delta ved utredning av klager
 • Delta i utviklings– og forbedringsprosjekter
 • Være en kvalitetsrepresentant gjennom definerte fora på bedriften
 • Være kontaktperson mot kunder ved kvalitetsrelaterte spørsmål
 • Styre og vedlikeholde system for frigivelse av produkt til marked
 • Gjennomgå og fullføre opplæringsplan definert for å blir godkjent QP

Faglige kvalifikasjoner og erfaring

 • Cand.pharm. / MSc. Pharm.
 • Du må ha minst 5 års erfaring fra farmasøytisk produksjon som QP eller Produksjonsfarmasøyt
 • Erfaring med dokumentasjonsarbeid, inkludert rapporter og protokoller
 • Erfaring fra produksjonsbedrifter er en fordel
 • God kunnskap innenfor IT programmer

Andre egenskaper

 • Evnen til å arbeide strukturert og systematisk
 • Evnen til å bygge gode relasjoner
 • Være beslutningsdyktig, konsekvent og trygg.
 • Kunne samhandle med alle nivåer i et dynamisk miljø
 • Gode kommunikasjonsegenskaper i norsk og engelsk, muntlig og skriftlig

Opplæring i trainee perioden vil i hovedsak bli gitt internt, sammen med noen eksterne kurs. Vi kan tilby en spennende arbeidsdag i en bedrift og organisasjon under vekst og utvikling.

Ønsker du mer informasjon om stillingen, vennligst kontakt Avdelingsleder Trond Frost, telefon 69 21 11 00.

Søknadsfrist: 22.september

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.