Fylkesmannen i Troms og Finnmark

Fylkesmannen i Troms og Finnmark skal ivareta rettssikkerheten til innbyggerne, bidra aktivt til samfunnsutvikling og sørge for samordning.

Vi er statens representant i de to nordligste fylkene og har ansvaret for at vedtak, mål og retningslinjer fra Stortinget og regjering blir fulgt opp.

Fylkesmannen i Troms og Finnmark har om lag 240 ansatte fordelt på våre kontorer i Vadsø, Tromsø, Kautokeino, Karasjok og Andselv.

Det er for tiden ingen ledige stillinger