Gran kommune

Gran på Hadeland har ca. 13 670 innbyggere. Kommunen er en time fra Oslo, og bare 40 minutter fra Gardermoen og resten av verden. Det går tog til Oslo hver time. Kommunen opplever vekst og positiv utvikling, og har klare mål om god tjenestekvalitet og service til
innbyggerne. Gran er kjent for sitt vakre kulturlandskap og har et næringsliv med allsidig jord- og skogbruk, service og industri. Kommunen byr på et variert kulturliv og gode muligheter for friluftsliv og fritidsaktiviteter. Med levende grendemiljøer og trivelige sentra er Gran et godt sted å leve og et godt sted å bo. Se www.gran.kommune.no

Ledige fastlegeavtaler ved Brandbu legegruppe fra 1.5.2018

Beskrivelse av tjenestested
Brandbu legegruppe er en selvstendig næringsdrivende gruppepraksis med fem legehjemler. Det er et meget godt
kollegialt miljø og stabilt og dyktig hjelpepersonell. Legegruppen er beliggende i Brandbu i meget attraktive lokaler.
Velutstyrt lab, oppdatert datapark, CGM journalsystem, tilknytning Norsk helsenett, timebestilling på internett, E-resept
etablert, mulighet for hjemmekontorløsning, Melin Medical betalingsterminal. 
Ca. 18-delt legevakt i nye lokaler sammen med Lunner kommune.

Vi søker
To interesserte og samarbeidsorienterte kolleger for langsiktig satsing på allmennlegepraksis i Gran kommune. En av
våre kvinnelige kolleger har sagt opp sin avtale og et vikariat ved legegruppen avsluttes og det blir ledig to hjemler fra
01.05.2018. Den ene listen er under oppbygning og har 508 pasienter på listen og et tak på 1000. Den andre listen er
på 1217 pasienter med et listetak på 1220.
Ny lege må tiltre legesenterets samarbeidsavtale. Legesenteret har langsiktig leieavtale for lokalene. Spesialitet i
allmennmedisin er ønskelig. For ikke-spesialister kan påregnes tilrettelegging for videreutdanning til spesialiteten.
Tiltredelse 1.mai 2018 eller etter avtale.

Arbeidsoppgaver
Allmennlegepraksis med hel fastlegehjemmel iht. ASA 4310 Rammeavtalen. Listetaket på de to listene er i dag
henholdsvis 1000 og 1220. Den ene listen er underoppbygning med 508 pasienter på listen og den andre er vel
etablert med 1217 pasienter på listen.
Legevakt: Mellom kl. 08-15 mandag-fredag mottas øyeblikkelig hjelp ved de respektive legesentrene.
For øvrig 18-delt legevakt i vaktsamarbeid med nabokommunen, Lunner og Gran legevakt som følger: Mellom kl. 15-23
og lørdag, søndag kl. 08-23 er det legevakt ved nødetatsbygget sør i Gran. Nødetatsbygget er base for politi,
brann/redning og legevakt for Lunner og Gran, samt ambulansestasjon for Sykehuset Innlandet HF. Dyktige
legevaktsykepleiere til stede under hele vakttiden.
Alle netter fra kl. 23-08 er det ca. 30-delt legevakt i Gjøvik (interkommunal legevakt for Gjøvik, Land, Toten og Hadeland).

Krav til kompetanse
Autorisasjon som lege i Norge. Meget god muntlig og skriftlig framstillingsevne. Personlige egenskaper blir lagt vekt
på. Søker må ha førerkort kl. B og disponere egen bil. Spesialitet i allmennmedisin er ønskelig.

Vi kan tilby
Godt og utviklende faglig miljø både i legesenteret og blant legene for øvrig, med et aktivt allmennlegeutvalg og en
trivelig lokal legeklubb. For ikke-spesialister kan påregnes tilrettelegging for videreutdanning til spesialitet i
allmennmedisin. 

Jobbmuligheter for følge
Ja, avhengig av kompetanse.

Fritidsaktiviteter
Gran kommune har et levende og variert kulturliv og utallige tilbud om fritidsaktiviteter.
Blant mange lag og foreninger kan spesielt nevnes en rekke kor og korps på til dels høyt nivå.  Hadeland har også en
aktiv jazzklubb.  Håndball, dame- og herrefotball, ski og hestesport har spesiell stor oppslutning.  Kommunen driver
egne tilbud som bibliotek, kino, kulturskole og klubbtilbud til forskjellige brukergrupper.
 
Friluftsliv

Det er rike muligheter til friluftsliv året rundt.  Gamle ferdselsårer som fortsatt har preg av fortidens bygdeveger går
gjennom et av Østlandets vakreste kulturlandskap og passerer bl.a. Søsterkirkene, Steinhuset, St. Petri gamle kirke og
Hadeland Folkemuseum. 
Tilrettelagte naturstier gir deg informasjon om kultur, natur og tradisjon på Hadeland. 
I Røykenvika ved Randsfjorden finner du en opparbeidet småbåthavn.  Badeplasser finner du både langs Randsfjorden
og i skogsvann "inne på åsen". "Øståsen og Veståsen" er store sammenhengende skogområder med gode fiskevann
og jaktmuligheter.  Inne på Veståsen, i Fjorda, har vi et av Norges beste områder for padling.
Vinterstid ligger 200 km maskinpreparerte skiløyper til ditt bruk, herav 21 km med lys.  Lygnasæter er det store
utfartsstedet vinterstid. Ellers kan Gran kommune by på skøytebane på Brandbu og regional skiarena på Lygna samt
mindre skianlegg ellers i bygda.

Annet
Gran kommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett alder,
kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.

Den som ansettes må levere MRSA skjema. Skjema finner du på www.gran.kommune.no under skjema.
Det må også legges fram politiattest som ikke er eldre enn 3 mnd.

Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne, bes
begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten
offentliggjøres. Jfr. Offentleglova §25 annet ledd.

Søknad sendes
Vi oppfordrer alle til å søke elektronisk via Gran kommune sin hjemmeside.
Bistand til utfylling kan fås ved å ta kontakt med kommunetorget på tlf 61 33 84 00

Bekreftede kopier av vitnemål og attester fremlegges kun på forespørsel.

Søknadsfrist 19.01.2018 Utlyst dato 14.11.2017 Vårref 1401

Kontaktperson
Are Løken, Kommuneoverlege, mobil: 932 74 744, are.loken@gran.kommune.no
Bente Gauslaa, Fastlege Brandbu legegruppe, mobil: 913 21 663, bente.calmeyer.gauslaa@brandbu.nhn.no

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.