Gran kommune

Gran på Hadeland har ca. 13 670 innbyggere. Kommunen er en time fra Oslo, og bare 40 minutter fra Gardermoen og resten av verden. Det går tog til Oslo hver time. Kommunen opplever vekst og positiv utvikling, og har klare mål om god tjenestekvalitet og service til
innbyggerne. Gran er kjent for sitt vakre kulturlandskap og har et næringsliv med allsidig jord- og skogbruk, service og industri. Kommunen byr på et variert kulturliv og gode muligheter for friluftsliv og fritidsaktiviteter. Med levende grendemiljøer og trivelige sentra er Gran et godt sted å leve og et godt sted å bo. Se www.gran.kommune.no

Psykisk helsetjeneste - helgestillinger

Ingress
Vi søker personale med relevant utdannelse og/eller erfaring fra psykisk helsearbeid til ledige helgestillinger ved Haugsbakken.
Helgestillingene er på 13 % med arbeid hver 3.helg.

Beskrivelse av tjenestested
Haugsbakken består av 15 leiligheter, og er et heldøgnsbemannet botilbud til mennesker med psykiske lidelser.

Krav til kompetanse
Utdannelse innenfor helse- eller sosialfag på fagarbeidernivå, gjerne med relevant videreutdanning
Annen relevant utdanning eller særlig relevant erfaring kan kompensere for kravet om helse- eller sosialfaglig utdanning
Erfaring fra arbeid med psykisk helsearbeid og/eller rusomsorg
Gode datakunnskaper.
Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig.
Førerkort og mulighet for å disponere egen bil i tjeneste.

Personlige egenskaper
Interesse for fagfeltet psykisk helse
Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
Kunne jobbe både selvstendig og i team, og være trygg på seg selv og sin faglighet
Fokus på brukermedvirkning
Ansvarsbevisst
Positiv, fleksibel og engasjert
Kunnskap om data og elektronisk pasientjournal
Personlig egnethet vektlegges

Vi kan tilby
Et trivelig, variert og aktivt arbeidsmiljø
Gode påvirkningsmuligheter og spennende utfordringer
Todelt turnus med arbeid hver 3. helg
Meget gunstige pensjons- og forsikringsordninger
Lønn etter avtale i henhold til kommunal tariffavtale
IA og Fysak kommune

Annet
Gran kommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett alder, kjønn,
funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.

Den som ansettes må levere MRSA skjema. Skjema finner du på www.gran.kommune.no under skjema.
Det må også legges fram politiattest som ikke er eldre enn 3 mnd.

Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne, bes begrunne
dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres. Jfr.
Offentleglova §25 annet ledd.

Søknad sendes
Vi oppfordrer alle til å søke elektronisk via Gran kommune sin hjemmeside.
Bistand til utfylling kan fås ved å ta kontakt med kommunetorget på tlf 61 33 84 00

Bekreftede kopier av vitnemål og attester fremlegges kun på forespørsel.

Søknadsfrist 28.02.2018 Utlyst dato 07.02.2018 Vårref 1430

Kontaktperson
Heidi Fredrikstad, Fagansvarlig,mobil: 93400630,tlf: 61333498, heidi.fredrikstad@gran.kommune.no

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.