Gran kommune

Gran på Hadeland har ca. 13 670 innbyggere. Kommunen er en time fra Oslo, og bare 40 minutter fra Gardermoen og resten av verden. Det går tog til Oslo hver time. Kommunen opplever vekst og positiv utvikling, og har klare mål om god tjenestekvalitet og service til
innbyggerne. Gran er kjent for sitt vakre kulturlandskap og har et næringsliv med allsidig jord- og skogbruk, service og industri. Kommunen byr på et variert kulturliv og gode muligheter for friluftsliv og fritidsaktiviteter. Med levende grendemiljøer og trivelige sentra er Gran et godt sted å leve og et godt sted å bo. Se www.gran.kommune.no

Psykisk helsetjeneste - 100 % stilling

Ingress
Psykisk helsetjeneste søker engasjert og fleksibel medarbeider, med rus- og/eller psykisk helsekompetanse til vårt
behandling- og oppfølgingsteam.

Beskrivelse av tjenestested
Psykisk helsetjeneste er en del av virksomheten Familie og velferd. Øvrige tjenester i Familie og velferd er PPT, jordmor og
helsesøstertjeneste, NAV Hadeland (kommunal del), barnevernstjeneste og tilrettelagte tjenester.
Psykisk helsetjeneste består av Haugsbakken bo- og oppfølgingstjeneste, dagsenter, og behandlings- og oppfølgingsteam.

Arbeidsoppgaver
Stillingen er sentral i kommunens behandling og oppfølging av personer med rus- og psykiske helseutfordringer, og vi ønsker å
styrke vår kompetanse på dette området.

Krav til kompetanse
Treårig helse/ sosialfaglig høgskoleutdanning.
Relevant videreutdanning i rus og/eller psykisk helsearbeid.
Personlig egnethet vektlegges.
Det er en forutsetning at egen bil kan benyttes i tjenesten.

Personlige egenskaper
God på relasjonsbygging.
Gode samarbeidsevner
Evne til tverrfaglig arbeid
Løsningsorientert og fleksibel
Kompetanse og interesse for recoveryorientert tilnærming

Vi kan tilby
Et trivelig arbeidsmiljø
Meget gunstige pensjons- og forsikringsordninger
Lønn etter avtale i henhold til kommunal tariffavtale
IA og Fysak kommune

Annet
Gran kommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett alder, kjønn,
funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.

Den som ansettes må levere MRSA skjema. Skjema finner du på www.gran.kommune.no under skjema.
Det må også legges fram politiattest som ikke er eldre enn 3 mnd.

Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne, bes begrunne
dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres. Jfr.
Offentleglova §25 annet ledd.

Søknad sendes
Vi oppfordrer alle til å søke elektronisk via Gran kommune sin hjemmeside.
Bistand til utfylling kan fås ved å ta kontakt med kommunetorget på tlf 61 33 84 00

Bekreftede kopier av vitnemål og attester fremlegges kun på forespørsel.


Søknadsfrist 30.03.2018 Utlyst dato 08.03.2018 Vårref 1447

Kontaktperson
Marianne Granseth, Enhetsleder, tlf: 61338400, mobil: 90216345, marianne.granseth@gran.kommune.no

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.