Gran kommune

Gran på Hadeland har ca. 13 755 innbyggere. Kommunen er en time fra Oslo, og bare 40 minutter fra Gardermoen og resten av verden. Det går tog til Oslo hver time. Kommunen er i vekst og positiv utvikling, og har klare mål om god tjenestekvalitet og service til innbyggerne. Gran er kjent for sitt vakre kulturlandskap og har et næringsliv med allsidig jord- og skogbruk, service og industri. Kommunen byr på et variert kulturliv og gode muligheter for friluftsliv og fritidsaktiviteter. Med levende grendemiljøer og trivelige sentra er Gran et godt sted å leve og et godt sted å bo. Se www.gran.kommune.no

Enhetsleder skole

Har du lyst til å bidra til utvikling av skolene i Gran? Er du "framoverlent", samarbeidsorientert og har lyst til å lede grunnskoleområdet! Søk da vel!

Beskrivelse av tjenestested

Enhetsleder skole er en del av lederteamet i barnehage - og skoleadministrasjonen, lokalisert på rådhuset på Jaren. Enhetsleder rapporterer til kommunalsjef for barnehage og skole. Gran kommune har omorganisert og ønsker et sterkere fokus på samhandling, utvikling og helhetstenkning på oppvekstområdet (barnehage og skole). Gran kommune har sju barneskoler, en kombinert barne- og ungdomsskole som alle har SFO, og to ungdomsskoler.

Krav til kompetanse

Som arbeidsgiver ønsker vi i Gran kommune at den nye enhetslederen:

  • har relevant utdanning fra høgskole og/eller universitet og lederutdanning - helst innen skoleledelse
  • har ledererfaring og praksis fra skoleverket
  • har evne til å lede og videreutvikle skolesektoren i tråd med lokale og nasjonale føringer
  • har utredningskompetanse og økonomiforståelse 
  • er oppdatert på forskning innenfor skoleutvikling, har evne til å tenke strategisk 
  • har gode samarbeidsevner, evne til å se sammenhenger og en inkluderende framferd 
  • har gjennomføringsevne og stor arbeidskapasitet og evne til å skape motivasjon 
  • bidrar til god samhandling med tillitsvalgte

Vi kan tilby

100 % fast stiling 
Et skolefaglig miljø som er opptatt av utvikling
Et tett og godt samarbeid mellom skoleadministrasjonen og skolelederne
Lønn etter avtale
Et trivelig arbeidsmiljø
Meget gunstige pensjons- og forsikringsordninger
IA og Fysak kommune 

Personlige egenskaper som vektlegges:

Utviklingsvilje, tydelighet, samarbeidsevne, engasjement og fleksibilitet

Annet

Gran kommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.

Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne, bes begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres. Jfr. Offentleglova §25 annet ledd.

Dato for intervjuer er fastsatt til 25 og 26. spril 2018.

Du bes om å oppgi referanser i søknadsteksten.

Søknad sendes

Vi oppfordrer alle til å søke elektronisk via Gran kommune sin hjemmeside.
Bistand til utfylling kan fås ved å ta kontakt med kommunetorget på tlf 61 33 84 00

Bekreftede kopier av vitnemål og attester fremlegges kun på forespørsel.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.