Gran kommune

Gran på Hadeland har ca. 13 670 innbyggere. Kommunen er en time fra Oslo, og bare 40 minutter fra Gardermoen og resten av verden. Det går tog til Oslo hver time. Kommunen opplever vekst og positiv utvikling, og har klare mål om god tjenestekvalitet og service til
innbyggerne. Gran er kjent for sitt vakre kulturlandskap og har et næringsliv med allsidig jord- og skogbruk, service og industri. Kommunen byr på et variert kulturliv og gode muligheter for friluftsliv og fritidsaktiviteter. Med levende grendemiljøer og trivelige sentra er Gran et godt sted å leve og et godt sted å bo. Se www.gran.kommune.no

Maskinkjører/Fagarbeider - 2. gangs utlysning

Ingress
Kultur og samfunn, samferdsel og parkdrift søker etter maskinkjører/fagarbeider i 100 % fast stilling.

Beskrivelse av tjenestested
Kultur og samfunn omfatter Kultur, Eiendom, Samferdsel/Parkdrift, Vann/Avløp, Brann/Redning, Plan, bygg, oppmåling, og
Landbruk.
Stillingen er tillagt Samferdsel/parkdrift som består av 10 årsverk, samt 3 stillinger på sesongbasis.
Maskinkjørerne/Fagarbeiderne har base ved vegstasjonen i Brandbu.
Samferdsel og Park har ansvaret for forvaltning av driftsområdene kommunale veger, gang-/sykkelveger, veglys, plasser, torg
og grøntarealer.

Arbeidsoppgaver
Maskinfører/Fagarbeider.
Drift og vedlikehold innenfor området samferdsel og park.
Deltagelse i kommunal vaktberedskap på vinterstid kan bli pålagt.

Krav til kompetanse
Relevant yrkespraksis for gjeldende fagområde.
Førerkort kl. BE, CE
Maskinførerbevis
Erfaring med anleggsmaskiner og bruk av disse.
Søker må være villig til alt forefallende arbeid, fra grøftearbeid til maskinkjøring.

Personlige egenskaper
Personlig egnethet og samarbeidsevner vil bli tillagt en betydelig del.

Vi kan tilby
Et trivelig arbeidsmiljø
Meget gunstige pensjons- og forsikringsordninger
Lønn etter avtale i henhold til kommunal tariffavtale
IA og Fysak kommune

Annet
Gran kommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett alder, kjønn,
funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.

Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne, bes begrunne
dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres. Jfr.
Offentleglova §25 annet ledd.

Søknad sendes
Vi oppfordrer alle til å søke elektronisk via Gran kommune sin hjemmeside.
Bistand til utfylling kan fås ved å ta kontakt med kommunetorget på tlf 61 33 84 00

Bekreftede kopier av vitnemål og attester fremlegges kun på forespørsel.

Søknadsfrist 11.05.2018 Utlyst dato 12.04.2018 Vårref 1465

Kontaktperson
Arne Olav Olsen, Enhetsleder samferdsel, tlf: 61338517, mobil: 48243457, arne.olav.olsen@gran.kommune.no

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.