Gran kommune

Gran på Hadeland har ca. 13 670 innbyggere. Kommunen er en time fra Oslo, og bare 40 minutter fra Gardermoen og resten av verden. Det går tog til Oslo hver time. Kommunen opplever vekst og positiv utvikling, og har klare mål om god tjenestekvalitet og service til
innbyggerne. Gran er kjent for sitt vakre kulturlandskap og har et næringsliv med allsidig jord- og skogbruk, service og industri. Kommunen byr på et variert kulturliv og gode muligheter for friluftsliv og fritidsaktiviteter. Med levende grendemiljøer og trivelige sentra er Gran et godt sted å leve og et godt sted å bo. Se www.gran.kommune.no

Veileder

Tjenestested NAV Hadeland
Har du lyst til å jobbe på et kontor som har kultur for innovasjon og utvikling?
Har du i tillegg trua på at alle mennesker kan få og beholde en jobb, vil vi gjerne ha deg med på laget!
 
NAV Hadeland er et partnerskap mellom staten og kommunene Lunner og Gran. NAV Hadeland yter tjenester til 23 000
innbyggere og er bemannet med ca. 55 årsverk.

Kontoret har ledig vikariat i 100% stilling. Varighet inntil ett år fra dato for tiltredelse. Det kan være mulighet for fast
tilsetting.

Arbeidsoppgaver
Denne stillingen vil fortrinnsvis innebære veiledning innenfor område sykefraværsoppfølging der målet er arbeid.
Engasjere og motivere arbeidssøkere og arbeidsgivere.
Identifisere arbeidssøkernes interesser, sterke sider, ferdigheter og evner.
Informasjon, veiledning og oppfølging av arbeidsgivere og arbeidssøkere.   
Endringer i ansvarsområder og oppgaver må påregnes.

Krav til kompetanse
Høgskolekompetanse innenfor områdene sosial og helsefag, kommunikasjon eller veiledning.
Relevant erfaring kan til dels erstatte høgskoleutdanning.
Vi legger stor vekt på relevant erfaring i forhold til aktuelle arbeidsoppgaver.
Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsferdigheter.

Personlige egenskaper
Vi ønsker oss medarbeider som er initiativrik, strukturert og som har god gjennomføringsevne.
Vi ønsker medarbeider som har godt humør, engasjement, "ståpåvilje" og som skaper gode relasjoner. I tillegg må du
har førerkort og disponere egen bil.

Vi kan tilby
Spennende og meningsfylte arbeidsoppgaver innenfor et viktig samfunnsområde
Et hektisk og trivelig arbeidsmiljø
Meget gunstige pensjons- og forsikringsordninger
Lønn etter avtale i henhold til kommunal tariffavtale - www.ks.no/hovedtariffavtalen
IA og Fysak kommune


Annet
Gran kommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett alder,
kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.
Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne, bes
begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten
offentliggjøres. Jfr. Offentleglova §25 annet ledd.

Ved spørsmål om stillingen kan du kontakte avdeliingsleder Torild M Østvær Rødstøl telefon 476 75 595 eller rådgiver
personal administrasjon  Karin Aschim Olerud telefon 481 02 232.

Søknad sendes
Vi oppfordrer alle til å søke elektronisk via Gran kommune sin hjemmeside.
Bistand til utfylling kan fås ved å ta kontakt med kommunetorget på tlf 61 33 84 00

Bekreftede kopier av vitnemål og attester fremlegges kun på forespørsel.

Søknadsfrist 27.04.2018 Utlyst dato 12.04.2018 Vårref 1463

Kontaktperson
Karin Aschim Olerud, Rådgiver personal og administrasjon, mobil: 48102232, Karin.aschim.olerud@nav.no

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.