Gran kommune

Gran på Hadeland har ca. 13 670 innbyggere. Kommunen er en time fra Oslo, og bare 40 minutter fra Gardermoen og resten av verden. Det går tog til Oslo hver time. Kommunen opplever vekst og positiv utvikling, og har klare mål om god tjenestekvalitet og service til
innbyggerne. Gran er kjent for sitt vakre kulturlandskap og har et næringsliv med allsidig jord- og skogbruk, service og industri. Kommunen byr på et variert kulturliv og gode muligheter for friluftsliv og fritidsaktiviteter. Med levende grendemiljøer og trivelige sentra er Gran et godt sted å leve og et godt sted å bo. Se www.gran.kommune.no

Prosjektleder - Trafikksikkerhetstiltak og investeringsprosjekter

Ingress
Gran kommune har behov for en engasjert prosjektleder innen samferdsel og park. Prosjektlederen skal være med å
gjennomføre trafikksikkerhetstiltak og investeringsprosjekter. Stillingen rapporterer til enhetsleder for Samferdsel og park.
Samferdsel og park har 10 medarbeidere innenfor kommunale veger og park.

Beskrivelse av tjenestested
Prosjektstillingen er lagt til kommunalsjefområde Kultur og samfunn, enhet/tjenestested samferdsel og park.
Hovedarbeidsstedet vil bli på rådhuset på Jaren. Det kan i perioder være aktuelt å være på vegstasjonen i Brandbu.
I disse dager prosjekteres ny driftsstasjon, som skal plasseres i Rognebakken. Denne driftsstasjonen skal inneholde
vegstasjon, glassverksted og lager for VA. Det er også aktuelt å plassere et nytt barrierevaskeri og hjelpemiddellager i samme
bygg. Planlagt byggestart for dette bygget er høsten 2018.

Arbeidsoppgaver
Som prosjektleder får du det faglige ansvaret for gjennomføring og oppfølging av trafikksikkerhetstiltak og
investeringsprosjekter.
Oppfølging av innleide entreprenører.
Oppdatere og ajourføre Nvdb og Fkb veg.
Utarbeide SHA - planer og lignende.
Ajourføre og dokumentere opplæring.
Stillingen består av en del publikumskontakt.
I perioder kan det være aktuelt å delta i daglig drift ved vegstasjonen.

Krav til kompetanse
Vi søker etter en person med relevant utdannelse på fag- eller høgskolenivå, innenfor relevante fagområder som f.eks. bygg
og anlegg.
Manglende utdanning kan kompenseres med erfaring fra relevante fagområder.
Førerkort for lastebil og maskinkjørerbevis for hjullaster er ønskelig men ikke noe krav.

Personlige egenskaper
Vi søker en person med god faglig tyngde, serviceorientert og gode kommunikasjonsevner.
Søkere må ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
Personlig egnethet og evne til å trives i et hektisk, utfordrende og hyggelig arbeidsmiljø, vil bli tillagt vekt.

Vi kan tilby
Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver innenfor viktige samfunnsområder og gode faglige utviklingsmuligheter.
Trivelig arbeidsplass med godt arbeidsmiljø og gode permisjons- og pensjonsvilkår.
Lønn etter avtale i henhold til kommunal tariffavtale
IA og Fysak kommune

Annet
Gran kommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett alder, kjønn,
funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.

Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne, bes begrunne
dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres. Jfr.
Offentleglova §25 annet ledd.

Søknad sendes
Vi oppfordrer alle til å søke elektronisk via Gran kommune sin hjemmeside.
Bistand til utfylling kan fås ved å ta kontakt med kommunetorget på tlf 61 33 84 00

Bekreftede kopier av vitnemål og attester fremlegges kun på forespørsel.

Søknadsfrist 06.05.2018 Utlyst dato 13.04.2018 Vårref 1466

Kontaktperson
Arne Olav Olsen, Enhetsleder Samferdsel, tlf: 61338517, mobil: 48243457, arne.olav.olsen@gran.kommune.no

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.