Gran kommune

Gran på Hadeland har ca. 13 670 innbyggere. Kommunen er en time fra Oslo, og bare 40 minutter fra Gardermoen og resten av verden. Det går tog til Oslo hver time. Kommunen opplever vekst og positiv utvikling, og har klare mål om god tjenestekvalitet og service til
innbyggerne. Gran er kjent for sitt vakre kulturlandskap og har et næringsliv med allsidig jord- og skogbruk, service og industri. Kommunen byr på et variert kulturliv og gode muligheter for friluftsliv og fritidsaktiviteter. Med levende grendemiljøer og trivelige sentra er Gran et godt sted å leve og et godt sted å bo. Se www.gran.kommune.no

Rådgiver ved Brandbu ungdomsskole - 100 % fast

Ingress
Fra 1.8.2018 er det ledig fast stilling som rådgiver ved Brandbu ungdomsskole - 100 % fast

Om skolen og stillingen
Brandbu ungdomsskole har ca. 260 elever, og total administrasjonsressurs er på ca. 180 %.  I tillegg er det sosiallærer
og rådgiver med til sammen ca 100 %, og kontorkonsulent i 100 %.

Rådgiveren vil være en del av lederteamet ved skolen. Stillingen innebærer å være rådgiver i 50 %, ca. 15 % lokal
ressurslærer i Vurdering for læring og ha undervisning inkl. Utdanningsvalg på 10.trinn. Arbeids- og ansvarsoppgaver
er å være pådriver for god karriereveiledning både på individ- og systemnivå, og å arbeide for at karriereveiledning blir
hele skolens ansvar. Sentralt i arbeidet er samarbeid med lokalt næringsliv og andre skoleslag. Rådgiver samarbeider
tett med andre skoler i Hadelandsregionen.

Rådgiveren er en støttespiller i å hjelpe elever til å sette seg realistiske utdanningsmål basert på egne evner og
interesser, samt se arbeidslivets behov. Rådgiveren skal bidra med riktig og relevant utdannings- og yrkesinformasjon
til så vel elever som foreldre. I dette arbeidet tilbyr vi i dag et tilrettelagt og variert tilbud av aktiviteter både i
veiledningssamtalen, i grupper og klasser.

I arbeidet med å utvikle "den gode skolen" er fokuset satt på skolenes læringsmiljø.
Skolene i Gran er med i "Vurdering for læring"(VFL), et felles utviklingsprosjekt i samarbeid med Høgskolen i Innlandet.

Skolens visjon er at alle elever skal bli sett og oppleve mestring. Brandbu ungdomsskole ønsker å være en skole med
trygt, godt og inkluderende læringsmiljø med fokus på fag og hvor elevene trives. Vi har en flott idrettspark inntil skolen
som gir rom for mange ulike uteaktiviteter. Høsten 2012 åpnet nye Hadeland videregående skole som vår
samarbeidspartner. Dette gir muligheter for et godt samarbeid på tvers av skoleslagene.

Søkere bør
ha utdanning på minst adjunktnivå
ha en utdanning som inneholder minst 30 studiepoeng rådgiverrelevant utdanning innen yrkes- og
utdanningsrådgivning og/eller ha solid pedagogisk erfaring
ha yrkeserfaring og god kjennskap til skoleverket
erkjenne at elevenes læring og utvikling må stå i sentrum for skolens arbeid
ha evnen til å holde oversikt og se løsningsmuligheter i ulike typer spørsmål og gjøremål
være en åpen person med gode kommunikasjons - og samarbeidsevner
beherske moderne IKT-verktøy

Gran kommune tilbyr
gode arbeidsvilkår i en interessant stilling
et skolefaglig miljø som er opptatt av utvikling og som arbeider ut fra en politisk vedtatt kvalitetsplan
et tett og godt samarbeid med andre rådgivere i kommunene på Hadeland
mulighet for videreutdanning på gunstige vilkår
lønn etter avtale

Tilsetting skjer i hht gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Fri gruppelivs- og ulykkesforsikring. God
pensjonsordning. Referanser i tilknytning til tidligere arbeidsforhold bes oppgitt. Attester tas med ved innkalling til
intervju. Aktuelle søkere vil bli innkalt på intervju. Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til rektor
Ragnar Kjøk Solheim tlf 61 39 20 33 / 908 54415.

I tråd med opplæringslova er tilfredsstillende politiattest og tuberkulinprøve etter ny forskrift en forutsetning for
ansettelse. Disse må leveres snarest etter eventuelt tilbud om ansettelse og før tiltredelse.

Gran kommune oppfordrer alle til å søke elektronisk på www.gran.kommune.no
Eventuelle skriftlige søknader sendes Gran kommune, Rådhusvegen 39, 2770 Jaren


Søknadsfrist 28.05.2018 Utlyst dato 07.05.2018 Vårref 1469

Kontaktperson
Ragnar Kjøk Solheim, Rektor, tlf: 61392033, mobil: 90854415, ragnar.solheim@gran.kommune.no

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.