Gran kommune

Gran på Hadeland har ca. 13 670 innbyggere. Kommunen er en time fra Oslo, og bare 40 minutter fra Gardermoen og resten av verden. Det går tog til Oslo hver time. Kommunen opplever vekst og positiv utvikling, og har klare mål om god tjenestekvalitet og service til
innbyggerne. Gran er kjent for sitt vakre kulturlandskap og har et næringsliv med allsidig jord- og skogbruk, service og industri. Kommunen byr på et variert kulturliv og gode muligheter for friluftsliv og fritidsaktiviteter. Med levende grendemiljøer og trivelige sentra er Gran et godt sted å leve og et godt sted å bo. Se www.gran.kommune.no

Pedagogisk leder i Marka barnehage

Er du utdannet barnehagelærer og har lyst til å bidra til utvikling av det pedagogiske tilbudet i Marka barnehage i Gran?

Beskrivelse av tjenestested
Marka barnehage er en treavdelings kommunal barnehage som ble bygget i 1991. Barnehagen ligger i tilknytning til Marka
tomtefelt, og er nærmeste naboer til aldersboliger, PU boliger, og Marka alders og sykehjem. Vi har grillhytte og lavvoplass i
nærområdet, tilgang til ballbinge og "gymsal", og landlige omgivelser som gir tilgang til lek, fysisk aktivitet og opplevelser i
naturen. Det er ca1.5 km til Brandbu sentrum.

Satsingsområder
Våre satsingsområder er språk, mangfold og miljø. Barnehagen er miljøsertifisert som Miljøfyrtårn.

Arbeidsoppgaver
Vi ønsker oss deg, som først og fremst har et stort hjerte for barn, og som ser viktigheten av lek. Som pedagogisk leder må du
ha gode lederegenskaper, du må evne å samarbeide og kunne reflektere over egen praksis, med øvrig personale på
avdelingen. Humor, arbeidsglede og stå på vilje er viktige egenskaper for å bygge et godt, utviklende og endringsvillig
arbeidsmiljø.

Krav til kompetanse
Barnehagelærerutdanning.

Gran kommune satser på kompetanseutvikling, og kommende barnehageår vil vi, gjennom et KS prosjekt, ha fokus på
utvikling av barnehagens lederteam. I tillegg samarbeider Hadelandskommunene om kompetansebygging for alle ansatte.
Barnehagene har eget spes.ped.team og vi får jevnlig veiledning fra PPT.

Personlige egenskaper
Engasjement, utviklingsvilje, gode lederegenskaper, samarbeidsevne og fleksibilitet.

Vi kan tilby
Et trivelig arbeidsmiljø
Meget gunstige pensjons- og forsikringsordninger
Lønn etter avtale i henhold til kommunal tariffavtale
IA og Fysak kommune

Annet
Gran kommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett alder, kjønn,
funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.

Den som ansettes må legge fram dokumentasjon på gjennomført tuberkuloseundersøkelse. Skjema finner du på
www.gran.kommune.no under skjema.
Du må også legge fram politiattest som ikke er eldre enn 3 mnd.

Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne, bes begrunne
dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres. Jfr.
Offentleglova §25 annet ledd.

Søknad sendes
Vi oppfordrer alle til å søke elektronisk via Gran kommune sin hjemmeside.
Bistand til utfylling kan fås ved å ta kontakt med kommunetorget på tlf 61 33 84 00

Bekreftede kopier av vitnemål og attester fremlegges kun på forespørsel.


Søknadsfrist 01.06.2018 Utlyst dato 14.05.2018 Vårref 1472

Kontaktperson
Gudrun Skiaker, Tjenesteleder, mobil: 95268284, gudrun.skiaker@gran.kommune.no

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.