Gran kommune

Gran på Hadeland har ca. 13 670 innbyggere. Kommunen er en time fra Oslo, og bare 40 minutter fra Gardermoen og resten av verden. Det går tog til Oslo hver time. Kommunen opplever vekst og positiv utvikling, og har klare mål om god tjenestekvalitet og service til
innbyggerne. Gran er kjent for sitt vakre kulturlandskap og har et næringsliv med allsidig jord- og skogbruk, service og industri. Kommunen byr på et variert kulturliv og gode muligheter for friluftsliv og fritidsaktiviteter. Med levende grendemiljøer og trivelige sentra er Gran et godt sted å leve og et godt sted å bo. Se www.gran.kommune.no

Miljøterapeut - 80 % fast stilling

Beskrivelse av tjenestested
Gran ungdomsskole (8.-10. kl.), har 250 elever og 33 ansatte. Vi er opptatt av at høy trivsel og læring skal gå hånd i
hånd,
og vi ønsker tydelige voksne som ser elevenes behov og setter faglig utvikling i fokus.

Arbeidsoppgaver
Hovedoppgaven for miljøterapeuten er bl.a. ansvar for elever med særlige behov. Dette vil si planlegging, igangsetting,
veiledning, oppfølging og tilrettelegging, samt å bistå elevene i skolehverdagen. Miljøterapeuten vil være en del av et
team som jobber tett sammen til det beste for elevene.
Det forventes et nært samarbeid med foresatte, lærere og andre aktuelle instanser. Arbeidet vil variere etter elevenes
behov, og planlegges i samarbeid med ledelsen og lærerne.

Ved Gran ungdomsskole er det ledig 80 % fast stilling som miljøterapeut fra 01.08.2018. Det betyr 33,5 timers
arbeidsuke i 39 uker og fri i resten av skolens ferier.

Krav til kompetanse
3-årig helse- og/eller sosialfaglig utdanning (for eksempel barnevernspedagog/ sosionom/ vernepleier/ pedagog med
tilleggsutdanning). I særlige tilfeller kan relevant erfaring kompensere for manglende formell utdanning. Personlig
egenskaper, egnethet og tidligere erfaring vil bli vektlagt.

Personlige egenskaper
Vi søker en person som er glad i barn/ungdom og som framstår som en voksen rollemodell. Søkeren må ha evne og
vilje til samarbeid og kommunikasjon, ha evner til å skape gode relasjoner til elever og kollegaer, være fleksibel og
mestre et høyt arbeidstempo. På grunn av oppgavene som er tillagt stillingen, oppfordres menn til å søke.

Vi kan tilby
Et trivelig arbeidsmiljø
Meget gunstige pensjons- og forsikringsordninger
Lønn etter avtale i henhold til kommunal tariffavtale
IA og Fysak kommune

Annet
Gran kommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett alder,
kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.

Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne, bes
begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten
offentliggjøres. Jfr. Offentleglova §25 annet ledd.

Søknad sendes
Vi oppfordrer alle til å søke elektronisk via Gran kommune sin hjemmeside.
Bistand til utfylling kan fås ved å ta kontakt med kommunetorget på tlf 61 33 84 00

Bekreftede kopier av vitnemål og attester fremlegges kun på forespørsel.


Søknadsfrist 22.06.2018 Utlyst dato 06.06.2018 Vårref 1481

Kontaktperson
Hege  Blaker, Rektor, tlf: 61392011, mobil: 90178540, hege.blaker@gran.kommune.no

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.