Gran kommune

Gran på Hadeland har ca. 13 670 innbyggere. Kommunen er en time fra Oslo, og bare 40 minutter fra Gardermoen og resten av verden. Det går tog til Oslo hver time. Kommunen opplever vekst og positiv utvikling, og har klare mål om god tjenestekvalitet og service til
innbyggerne. Gran er kjent for sitt vakre kulturlandskap og har et næringsliv med allsidig jord- og skogbruk, service og industri. Kommunen byr på et variert kulturliv og gode muligheter for friluftsliv og fritidsaktiviteter. Med levende grendemiljøer og trivelige sentra er Gran et godt sted å leve og et godt sted å bo. Se www.gran.kommune.no

Leder forebyggende - Gran brann- og redning

Gran - Lunner brann og redningstjeneste søker etter ny leder for forebyggende avdeling.

Beskrivelse av tjenestested
Lunner - Gran brann og redning besørger brannberedskap, forebyggende arbeid og feie- og tilsynstjeneste i Lunner og Gran
kommuner.
Brann og rednings administrasjon holder til i Nødetatsbygget i Gran sentrum. Tjenesten består av 13 heltids- og 36
deltidsansatte fordelt på 4 brannstasjoner. Samlet innbyggertall for regionen er i underkant av 22 500.

Hovedoppgaven er å lede tilsyns- og informasjonsarbeid samt feiertjenesten i Gran og Lunner kommuner. Dette arbeidet skal
bidra til å senke brannskader i kommunene og holde disse lavest mulig.

Arbeidsoppgaver
Ansvar for forebyggende brannvern og saksbehandling i kommunene
Daglig leder med fagansvar for feie- og tilsynstjenesten
Gjennomføre interne/eksterne kurs og øvelser.
Drive aktivt med informasjon om brannvern til kommunenes innbyggere gjennom ulike kanaler.
Overordnet brannvakt i turnus.

Krav til kompetanse
Ønskede kvalifikasjoner og personlige egenskaper:

Inneha stor interesse for risikotenkning og sikkerhet
Evne til å arbeide selvstendig
Erfaring fra ledelse og organisasjonskultur
God lagspiller med kolleger og andre
Gode IT kunnskaper
Erfaring fra brannforebyggende arbeid og tilsynsaktivitet

Kvalifikasjoner/utdanning/ kompetanse:
Kvalifikasjoner iht. Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen
§§ 7-9 og 7-10.

Vi kan tilby
Faglig utvikling og utfordringer
Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
Engasjerte og gode kolleger i et fint og sosialt arbeidsmiljø
Mulighet til å bidra til at liv og materielle verdier reddes
Gode arbeidsvilkår med god tjenestepensjon
Lønn etter avtale
Meget gunstige pensjons- og forsikringsordninger
IA og Fysak kommune

Annet
Gran kommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett alder, kjønn,
funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.

Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne, bes begrunne
dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres. Jfr.
Offentleglova §25 annet ledd.

Søknad sendes
Vi oppfordrer alle til å søke elektronisk via Gran kommune sin hjemmeside.
Bistand til utfylling kan fås ved å ta kontakt med kommunetorget på tlf 61 33 84 00

Bekreftede kopier av vitnemål og attester fremlegges kun på forespørsel.


Søknadsfrist 16.09.2018 Utlyst dato 08.08.2018 Vårref 1499

Kontaktperson
Sturla Bråten, Enhetsleder brann og redning, mobil: 90081667, sturla.braaten@gran.kommune.no
Per Ansgar Jordskogen Østby, Leder beredskap, mobil: 90088926, per.ansgar.ostby@gran.kommune.no

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.