Gran kommune

Gran på Hadeland har ca. 13 670 innbyggere. Kommunen er en time fra Oslo, og bare 40 minutter fra Gardermoen og resten av verden. Det går tog til Oslo hver time. Kommunen opplever vekst og positiv utvikling, og har klare mål om god tjenestekvalitet og service til
innbyggerne. Gran er kjent for sitt vakre kulturlandskap og har et næringsliv med allsidig jord- og skogbruk, service og industri. Kommunen byr på et variert kulturliv og gode muligheter for friluftsliv og fritidsaktiviteter. Med levende grendemiljøer og trivelige sentra er Gran et godt sted å leve og et godt sted å bo. Se www.gran.kommune.no

Brannkonstabler deltid - Bjoneroa, Brandbu, Gran brannstasjoner

Vi søker etter personer med et aktivt samfunnsengasjement som ønsker å bidra til en god beredskap i sitt nærmiljø. Du må ha
et ønske om å bidra til et faglig sterkt miljø med fokus på sikkerhet, samarbeid og trivsel.

Beskrivelse av tjenestested
Lunner - Gran brann og redning er ansvarlig for brannberedskap, forebyggende arbeid, og feie- og tilsynstjeneste i Lunner og
Gran kommuner. Tjenesten består av 13 heltids- og 36 deltidsansatte fordelt på 4 brannstasjoner. Samlet innbyggertall for
regionen er i underkant av 22 500.

Arbeidsoppgaver
Innsats ved branner, ulykker, helesoppdrag og andre arbeidsoppgaver som brannvesenet utfører. I tillegg forplikter du deg til å
ta del i praktisk/teoretisk utdanning for brannpersonell og må stille på planlagte øvelser, kurs og samlinger knyttet til trening og
opplæring.

Alle deltidsstillingene er tilknyttet beredskapsavdelingen, hvor ansatte må bære utalarmeringsenhet for å møte på branner og
ulykker på kort varsel. Stillingene på Brandbu og Gran innebærer hjemmevakt hver 4. uke. Det er ikke fast vaktordning på
Bjoneroa.

Vi søker etter engasjerte, initiativrike personer med allsidige og praktiske evner.
Du må samarbeide godt med andre og kunne arbeide rasjonelt og effektivt i hektiske situasjoner.

Krav til kompetanse
Fysisk og psykisk skikket for stillingen.
Bestå fysisk test for røykdykkere og bedriftsintern helsesjekk.
God vandel som må dokumenteres skriftlig gjennom politiattest før en eventuell ansettelse.
Fag/ svennebrev eller annen relevant utdanning.
Førerkortklasse B.
Stilingene på Brandbu og Gran krever førerkort klasse C. Søkere som ikke innehar dette må erverve dette for egen regning
senest et år etter ansettelse.
Hovedarbeidsgivers tillatelse til å delta på utrykninger i arbeidstiden.
Du må ha bosted på Bjoneroa, Brandbu eller Gran og fortrinnsvis ha arbeidssted innenfor Gran eller Lunners
kommunegrenser.

Det er ønskelig med kompetansebevis for utrykningskjøring (kode 160), førerkortklasse BE og båtførerbevis.

Personlige egenskaper
Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi kan tilby
Et trivelig arbeidsmiljø
Meget gunstige pensjons- og forsikringsordninger
Lønn etter avtale i henhold til kommunal tariffavtale
IA og Fysak kommune

Annet
Gran kommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett alder, kjønn,
funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.

Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne, bes begrunne
dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres. Jfr.
Offentleglova §25 annet ledd.

Søknad sendes
Vi oppfordrer alle til å søke elektronisk via Gran kommune sin hjemmeside.
Bistand til utfylling kan fås ved å ta kontakt med kommunetorget på tlf 61 33 84 00

Bekreftede kopier av vitnemål og attester fremlegges kun på forespørsel.

Søknadsfrist 31.08.2018 Utlyst dato 09.08.2018 Vårref 1498

Kontaktperson
Per Ansgar Jordskogen Østby, Leder beredskap, mobil: 90088926, per.ansgar.ostby@gran.kommune.no
Alexander Göthe, Brannformann, mobil: 90560788, alexander.gothe@gran.kommune.no

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.