Gran kommune

Gran på Hadeland har ca. 13 670 innbyggere. Kommunen er en time fra Oslo, og bare 40 minutter fra Gardermoen og resten av verden. Det går tog til Oslo hver time. Kommunen opplever vekst og positiv utvikling, og har klare mål om god tjenestekvalitet og service til
innbyggerne. Gran er kjent for sitt vakre kulturlandskap og har et næringsliv med allsidig jord- og skogbruk, service og industri. Kommunen byr på et variert kulturliv og gode muligheter for friluftsliv og fritidsaktiviteter. Med levende grendemiljøer og trivelige sentra er Gran et godt sted å leve og et godt sted å bo. Se www.gran.kommune.no

Tjenesteleder ved Skjervum helse- og omsorgssenter 100 %


Ingress
Sykehjemsavdeling ved Skjervum helse- og omsorgssenter har behov for ny tjenesteleder med tiltredelse snarlig.

Vi søker
Vi søker en faglig engasjert og tydelig leder i 100 % stilling. En som kan være en miljøskaper og inspirator med evner til
å tenke helhet, også utover eget driftsområde. Du ønsker å være med på å utvikle og sikre gode tjenester, har
fokus på systematisk arbeid med kvalitetsforbedring, og er brukerorientert. Du må også være omstillingsdyktig/villig og
ha en løsningsorientert tilnærming.

Arbeidsoppgaver
Daglig drift og personaloppfølging.
Sikre faglig forsvarlig bemanning innenfor gjeldende økonomiske rammer.
Koordinere driften og sikre at tjenesten som utøves er i samsvar med kvalitetskrav og lovverk.
Daglig vedlikehold av turnus, avviksregistrering og avtaler.
Videreutvikling av tjenesten. 
HMS arbeid og avvikshåndtering.
Det må påregnes deltagelse i ulike utviklingsprosjekter innen omsorgstjenesten i sin helhet.
Deltagelse i ledernettverk.


Krav til kompetanse
Ønskelig med lederutdanning fra høgskole eller universitetsnivå og/eller mer enn 2 års erfaring som leder.
For stillingen kreves 3 årig høgskoleutdanning innen helse- og sosialfag.
Relevant erfaring innen fagområdet
Gode datakunnskaper.
God økonomiforståelse

Personlige egenskaper
Er en synlig, tydelig og motiverende leder med god evne til å skape og opprettholde et godt arbeidsmiljø
Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner og skaper gode relasjoner med kollegaer og medarbeidere.
Har evne til å motivere og engasjere andre.
Er løsningsorientert og omstillingsdyktig.
Jobber selvstendig, er trygg på seg selv og andre.
Er positiv, trygg og engasjert i lederrolle
Personlig egnethet vektlegges.

Vi kan tilby
Et trivelig arbeidsmiljø
Meget gunstige pensjons- og forsikringsordninger
Lønn etter avtale i henhold til kommunal tariffavtale
IA og Fysak kommune

Annet
Gran kommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett alder,
kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.

Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne, bes
begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten
offentliggjøres. Jfr. Offentleglova §25 annet ledd.

Søknad sendes
Vi oppfordrer alle til å søke elektronisk via Gran kommune sin hjemmeside.
Bistand til utfylling kan fås ved å ta kontakt med kommunetorget på tlf 61 33 84 00

Bekreftede kopier av vitnemål og attester fremlegges kun på forespørsel.


Søknadsfrist 03.10.2018 Utlyst dato 12.09.2018 Vårref 1515

Kontaktperson
Inger Lise Gjerdrum, Enhetsleder, mobil: 916 61 338, inger.lise.gjerdrum@gran.kommune.no

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.